Research of microwave dielctric properties of foods, their use in technological development and in the quality assurance  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43320
Type K
Principal investigator Sembery, Péter
Title in Hungarian Élelmiszerek mirohullámú dielektromos jellemzőinek vizsgálata és alkalmazása a technológiai fejlesztésben és minőségbiztosításban
Title in English Research of microwave dielctric properties of foods, their use in technological development and in the quality assurance
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Gépészmérnöki Kar (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Géczi, Gábor
Korzenszky, Péter
Kovácsné Lukács, Mariann
Váczy, Gábor
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 9.400
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás első fázisában üregrezonátoros és csőtápvonalas mérőrendszereket fejlesztettünk ki élelmiszerek dielektromos jellemzőinek vizsgálata céljából. Mérési és számítási eredményeink alapján algoritmust állítottunk fel, amellyel gyorsan és egyszerűen tudjuk megbecsülni különböző nedvességtartalmú és halmazsűrűségű gabonák dielektromos állandóját. Tej és sör mikrohullámú pasztőrözése céljából folyamatos üzemű laboratóriumi hőkezelő berendezést fejlesztettünk ki. A folyamatos üzemet a mikrohullámú készülékbe helyezett üveg-spirál segítségével alakítottuk ki. A technikai jellemzők vizsgálatán túl mikrobiológiai vizsgálatot is végeztünk hőkezelt tej és sörmintákon. A vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy a spirálcsöves mikrohullámú hőkezelő berendezés alkalmas pasztőrözésre. A kutatómunka keretében kisérletet tettünk palackozott sör mikrohullámú hőkezelésére alkalmas folyamatosüzemű berendezés kifejlesztésére.A kifejlesztett változat a megengedhetőnél nagyobb háttér sugárzást okoz,ezért továbbfejlesztése szükséges. A kutatás befejező fázisában tojáslé mikrohullámú pasztőrözésével kapcsolatos vizsgálatokba kezdtünk, ezek eredménye és további fejlesztése folyamatban van.
Results in English
A measuring system with a resonant cavityand with a rectangular waveguide was set up to investigate the dielectric properties of food products. Based on the results of the measurements and calculations an algorithm was set up, which makes possible the quick and simple estimation of the complex permittivity of wheat samples of different moisture content and bulk density. A laboratory pasteurizations device was developed for the continuous microwave heat treatment of milk and beer. Continuous operation was achieved by putting glass spiral insets in the oven. In addition to the measurement of physical attributes some microbiological examinations were also carried out on the pasteurized milk and beer samples.The results of the investigations show that the microwave heat treatment device with spiral pipes is suitable for pasteurization. In the framework of this research an attempt was made to set up a continuously operating device that is suitable forthe microwave heat treatment of bottled beer. However the background radiation of the device exceeds occupational safety limits, thus it is not appropriate for investigations in its current form. In the final stages of this research some investigations were carried out related to the microwave pasteurization of liquid eggs. The determination of results and the further development of the method is still underway.
Full text http://real.mtak.hu/1014/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Géczi G. - Sembery P.: Mikrohullám az élelmiszeriparban, Áram és technológia III. évf. ISSN 1588-869X, 19-21.p., 2005
Géczi G. - Sembery P.: Energetic Investigation of Microwave Pasteurization., 9th INternational Congress on Mechanization and Energy in Agriculture and 27th International Conference of CIGR Section IV. Izmír-Turkey, September 27-29. ISBN 975-483-67, 2005
Kovácsné L.M. - Sembery P.: A tej beltartalmi, kémiai és érzékszervi paramétereinek változása mikrohullámú hőkezelés során., Műszaki Kémia Napok'05. ISBN 963 9495 719. 11-14.p., 2005
Kiss J. - Géczi G.: Mikrohullámú pasztőrözés és energetikai vizsgálata., Műszaki Kémiai Napok '05. Veszprém ISBN 963 9495 719, 15-20.p., 2005
Kiss J. - Sembery P. - Géczi G.: Mikrohullámú sörpaaztőrözés lehetőségeinek vizsgálata., Műszaki Kémiai Napok\'04 Veszprém, ISBN 9639495379, 2004
Géczi G. - Sembery P. - Kovácsné L.M. - Kiss J.: Folyékony élelmiszerek mikrohullámú kezelésének vizsgálata., VI. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged, ISBN 9634826776, 2004
M. Kovácsné - P. Sembery: On Issues of Food-Safety of Milk Handling., Hungarian Agricultural Engineering, 2004
Kovácsné L.M.: Mikrohullámmal kezelt tej mikrobaszám vizsgálata., Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka, Kolozsvár ISBN 9738231337, 2004
Kovácsné L.M. - Sembery P.: Mikrohullámmal kezelt tej mikrobiológiai vizsgálata., Műszaki Kémiai Napok \'04 Veszprém ISBN9639495379, 2004
Kovácsné L.M. - Sembery P. - Géczi G.: Hagyományos és mikrohullámú hőkezelési eljárás energetikai jellemzőinek összehasonlítása, Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő Nr.29. MTA AMB, 2005
Kovácsné L.M. - Sembery P.: Microbiological and Cehmical Changes During Microwave Treatment of Milk, 9th INternational Congress on Mechanization and Energy in Agriculture and 27th International Conference of CIGR Section IV. Izmír-Turkey, September 27-29. ISBN 975-483-67, 2005
Kiss J. - Sembery P.: Microwave of Liquid Foods, 9th INternational Congress on Mechanization and Energy in Agriculture and 27th International Conference of CIGR Section IV. Izmír-Turkey, September 27-29. ISBN 975-483-67, 2005
Kovácsné L.M. - Sembery P.: Folyékony élelmiszerek mikrohullámú kezelésének vizsgálata., Műszaki Kémiai Napok, Veszprém, ISBN 963 7172 99 8 136-142.p., 2003
Géczi G. - Kovácsné L.M.: Permittivitás, mint minőségjellemző, MTA Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, ISBN 963 611 399 8 112-116.p., 2003
Géczi G.: Matematikai modell malmi búza dielektromos jellemzőinek meghatározására, FMTÜ VIII. EME Kiavány Kolozsvár, ISBN 973-8231-20-5, 151-154.p., 2003
Kovácsné L. Mariann: A tej mikrohullámú kezelésének vizsgálata., FMTÜ VIII. EME Kiavány Kolozsvár, ISBN 973-8231-20-5, 173-177.p., 2003
Váczy Gábor: Tej dielektromos jellemzőinek vizsgálata, FMTÜ VIII. EME Kiavány Kolozsvár, ISBN 973-8231-20-5, 189-193.p., 2003
Géczi G. - Sembery P.: Mikrohullám a sörgyártásban, Műszaki Kémiai Napok'03. Veszprém ISBN 963 7172 99 8, 142-147.p., 2003
Sembery P.-Kovácsné LM.-Váczy G.-Géczi G.: Búta és tej minősítése, dielektromos jellemzőik alapján, Hungalimentária, Budapest, 37.p., 2003
Géczi G.-Sembery P.-KissJ.: Mikrohullámú eljárások a sörgyártásban, MTA Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, 2004
Géczi G: Mikrohullámú pasztőrözés energetikai vizsgálata, MTA Kutatási sé Fejlesztési Tanácskozás Kiadványa. 2.kötet Gödöllő, ISBN 963 611 438, 177-180.p., 2006
Váczy G.-Sembery P.: Dielektromos állandó vizsgálata a tej zsírtartalmának függvényében, Műszaki Kémiai Napok, Veszprém, ISBN 963 7172 99 8 148-153.p., 2003
Géczi G.-Sembery P.-Kiss J.-Kovácsné L.M.: Folyékony élelmiszerek mikrohullámú pasztőrözése., VII. Nemzetközi Élelmiszertudományi Konferencia, Szeged, Proceeding ISBN 963 482 676 8 54.55.p., CD-ISBN 963 482 577 X 7.p., 2006
Kiss J.-Géczi G.-Sembery P.: Folyamatos üzemű mikrohullámú sörpasztőröző, Műszaki Kémiai Napok '06. Veszprém ISBN 963 9495 86 7, 10-13.p., 2006
Géczi G.-Sembery P.-Kiss J.: Microwave pasteurization for liquid food, 3th Conference Energy Efficiency and Agricultural Engineering, Rousse, Bulgaria, ISSN 1311-9974, 26-32.p., 2006
Kovácsmé L.M.-Sembery P.-Géczi G.: Microwave Pateurization, Risk Factors Food Chain VI. International Scientic Conference, Nitra, ISBN 80-8069-759-0, CD ISBN 80-8069-760-4, 184-188.p., 2006
M. Kovács - P. Sembery - G. Géczi: Microwave Pasteurization of Cow Milk, Hungarian Agricultural Research HU ISSN 1216-4526, Vol. 15. No. 4. 12-16.p., 2006
Kiss J. - Sembery P.: Folyékony élelmiszerek mikrohullámú pasztőrözése, MTA-AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása No. 30. 13.p., 2006
Géczi G. - Sembery P.: Mikrohullám a pasztőrözött tojáslé előállításában., MTA Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás Kiadványa, 2007
Back »