The biological basis of black lacust growing focused on dry site conditions  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43321
Type K
Principal investigator Rédei, Károly
Title in Hungarian Az akáctermesztés fejlesztésének biológiai alapjai különös tekintettel a száraz termőhelyekre
Title in English The biological basis of black lacust growing focused on dry site conditions
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Forest Research Institute (Forest Research Institute)
Participants Bárány, Gábor
Treczker, Klára
Veperdi, Irina
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 7.520
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
ÖSSZEFOGLALÓ A fehér akác (Robinia pseudoacacia L.) hazánk legjelentősebb gyorsan növő állományalkotó fafaja, amely erdeink közel 22%-át (400 ezer ha) alkotja. A fafaj jövőbeni növekvő jelentőségét indokolja az a tény, hogy a közel 750 ezer ha-os potenciális erdőtelepítési lehetőséggel számoló földhasznosítási programban aránya az előzetes felmérések alapján elérheti a 30-35%-ot is. A munka során elért legfontosabb gyakorlati vonatkozású eredmények a következők: - 14 új akác klónt állítottunk elő törzsfák szelekciója alapján, amelyből 5 klónunk (R.p. ’Bácska’, R. p. ’Oszlopos’, R. p. ’Vacsi’, R. p. ’Szálas’ és R. p. ’Homoki’) előzetes fajtajelölti minősítést kapott. - Fajtakiválasztó klónkísérletek létesítésével (Kecskemét, Isaszeg, Hajdúhadház) és azok szisztematikus értékelésével igazoltuk a fajtajelölt klónok többségének a többi klónhoz továbbá a kontroll, közönséges akáchoz viszonyított előnyösebb morfológiai tulajdonságait, illetve a magasság és vastagság szerinti növekedésbeli fölényét. - A szelektált akácklónok mikroszaporítással előállított ültetési anyagával – a nemzetközi gyakorlatban elsők között – magtermesztő ültetvényt (Pilis) és magtermelő állományt (Helvécia) létesítettünk. - Kidolgoztuk a szelektált akácklónok genetikai változatosságának DNS extraktusokkal történő vizsgálati módszerét. A kutatómunka során elért eredményeinket egy magyar és egy angol nyelvű könyv-alakú kiadványban, tovább 4 (ebből egy német nyelvű) tudományos cikkben adtuk közre.
Results in English
Summary Black locust (Robinia pseudoacacia L.) is one of the most important stand forming tree species in Hungary, covering approximately 20 % of the forested lands (400 thousand ha). The future growing significance fo the species can be explained by the fact that, according to preliminary assessments, its rate can reach even 30-35 % in the land development program calculating on 750 thousand ha potential forestation. The most important practical achievements of our work are: ·14 new black locust clones were produced by stem selection among which five ones were certificated as cultivar candidates (R.p. ‘Bácska’, R.p. ‘Oszlopos’, R.p. ‘Vacsi’, R.p. ‘Szálas’, R.p. ‘Homoki’. ·More favourable morphological attributes and the superiority in height growth and in diameter growth of most of the cultivar candidate clones correlating to other clones and to the other black locust control varieties have been confirmed by establishing clone variety tests (Kecskemét, Isaszeg, Hajdúhadház) and by their systematic evaluation. ·Seed orchards (Pilis) and seed-crop stands (Helvécia) were established with the planting stock of the selected black locust clones developed by micropropagation among the first ones in the international practice. ·Test methods with DNS extracts of the selected black locust clones’ genetic variability were developed. During research our achievements were published in one English and in Hungarian books, and in 4 scientific articles (one of them is written in German
Full text http://real.mtak.hu/1015/
Decision
Yes

 

List of publications

 
K.Rédei: Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) growing in Hungary, Publications of the Forest Research Institute, 2003
Rédei Károly, Osváth-Bujtás Zoltán: Az akác (Robinia pseudoacacia L.) szelekciós nemesítésének ujabb eredményei, MAG KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZET, 2004
K. Rédei: Bewirtschaftung und Verbesserung von Robinie (Robinia pseudoacacia) in Ungarn, Die Holzzucht, 2003
K.Rédei: Az akác szelekciós nemesítésének újabb eredményei, Erdészeti Lapok CXLI 7-8., 2006
Rédei Károly - Veperdi Irina - Osváth-Bujtás Zoltán: Ígéretes akácklónok szelektálása és termesztésbe vonása, Magkutatás, fejlesztés és környezet, 4:22-23., 2005
K.Rédei: Az akác termesztés-fejlesztésének biológiai alapjai és gyakorlata, Agroinform Budapest, 2006
Back »