Szárazföldi környezeti rekonstrukció, ökoszisztéma dinamika és klímaváltozás az oligocén folyamán a Belső Kárpáti Térségben.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43327
típus K
Vezető kutató Hably Lilla
magyar cím Szárazföldi környezeti rekonstrukció, ökoszisztéma dinamika és klímaváltozás az oligocén folyamán a Belső Kárpáti Térségben.
Angol cím Terrestrial environment reconstruction, ecosystem dynamics and palaeoclimate during the Oligocene at the Inner Carpathian Region.
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Növénytár (Magyar Természettudományi Múzeum)
résztvevők Erdei Boglárka
Tamás Júlia
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.444
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Belső Kárpáti Térség és az ezt körülvevő Alp-Kárpát-Dinári térség terrén kollázsa olyan korai oligocén flóramaradványos rétegeket tartalmaz, amelyekek számos információt hordoznak e területek ősföldrajzi kapcsolatára és klímájára vonatkozóan. Vizsgálataink során számos taxonómiai revíziót végeztünk hazai- és érintett külföldi lelőhelyek flóráin. A Budai- és Bükki Tektonikai Egység flórája csaknem teljes megegyezést mutat. A flóra kizárólag melegigényes, ősi típusú un. paleotrópusi elemet tartalmaz, amelyek egy része subxerofil és több esetben kimondottan trópusi családok tagjai is megjelennek. Ekkor itt még nem tűnnek fel az Európa északabbi területein ekkor már tömegesen előforduló, mérsékelt klímaigényű („arktotercier”) elemek. A nagyfokú florisztikai hasonlóság ellenére klimatológiai különbségeket tudtunk kimutatni a Bükki- és Budai Tektonikai Egység területén. Morfometriai vizsgálatok alapján a Bükki Tektonikai Egységen szignifikánsan kimutatható a szárazabb klíma. A Bükk, Budai-hg. és Szlovénia korai oligocénjének florisztikai hasonlósága alátámasztja az egységes paleogén medence létét. Ennek a rendkívül speciális flórának számos eleme megjelenik az Alp-Kárpát-Dinári térség azonos korú rétegeiben, ugyanakkor ezen a területen kívül (egykori stabil Európa) nem ismeretes ilyen összetételű flóra. Korai oligocén flóráink tehát a mainál délebbi szélességen, feltehetően a “sclerofil paleogén öv” részeként, az európai flóráktól részben izoláltan éltek.
kutatási eredmények (angolul)
The terrane collage of the Inner Carpathian Region and the surrounding Alpine-Carpathian-Dinaric region comprise fossiliferous strata with abundant plant remains that provide relevant information on the palaeogeographic context of the area and its climate. We focused on the taxonomical revision of numerous Hungarian and other relevant floras outside Hungary. The floras of the Bükk and Buda Tectonic Units well correspond to each other. The flora comprises exclusively thermophilous, ancient elements a considerable part of which is subxerohytic. Temperate (arctotertiary) elements occurring with various taxa in the northern areas of Europe are completely absent from these floras. Despite high-grade floristic similarity climatological difference of the Bükk and Buda Tectonic Units could be demonstrated. Drier climate was proved with high significancy for the Bükk Tectonic Unit. The definitely uniform floristic pattern of the Bükk and Buda Units and the Slovenian Early Oligocene supports the existence of an integrated Palaeogene Basin. Numerous elements of this special flora appear in coeval strata of the Alpine-Carpathian-Dinaric region. At the same time a flora with similar floristic composition has not been proved yet outside this terrane collage (the stable Europe). Our Early Oligocene floras must have flourished at more southern latitudes, isolated to a certain extent from the European floras, presumably as part of the “ Palaeogene Sclerophyllous Belt”.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1019/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hably, L.: Late Neogene Vegetation and climate reconstruction in Hungary., Universitatis Carolinae-Geologica 46(4): 85-90, 2003
Erdei, B.: A paleoklíma rekonstrukciós lehetőségei fosszilis levélflórák alapján., Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. 6. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, p. 10., 2003
Hably, L.: New European records of Sloanea L. (Elaeocarpaceae) from the Italian Oligocene. - 23rd Annual Midcontinent Paleobotanical Colloquium, March 10-12, 2006, Florida Museum of Natural History University of Florida, Gainesville, Florida, -http://flmnh.ufl.edu/paleobotany/mpc23.htm, 2006
Fernandez Marrón, M.T. & Hably, L: A new plant assemblage from Parla, Spain., Revie de Paleontology, Genéve 24(2): 647-656., 2005
Tamás, J. & Hably, L.: Unidirectional shift in leaf morphology of coexisting species - a possible indicator of palaeoclimatic differences., Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Elsevier, 2008
Hably, L.: Szubtrópusi erdők a Mecsekben. In (ed.) Fazekas, I.: A komlói térség természeti és kultúrtörténeti öröksége. regioGRAFO Bt.Komló, pp. 111-122., regioGRAFO Bt.Komló, pp. 111-122., 2005
Hably, L.: New European records and first evidence of epidermal structures of Sloanea L. from Italy, Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 2007
Hably, L. & Fernandez-Marrón, M. T.: The first macrofossil record of Ginkgo from the Iberian Peninsula., Neues Jahrbuch, 2007
Hably, L: The flora of the Tard Clay Formation and its palaeogeographic implications. – Advances in Paleobotany, Program and Abstracts, Paramount Plaza Hotel, Gainesville, Florida, USA, March 12-15, 2006., pp. 29-30., 2006
Hably, L. & Tamás, J.: Az Alp-Kárpát-Dinári térség paleogén ősföldrajza és a Tardi típusú flórák, Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. 9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Ajka, p. 14-15., 2006
Hably, L. & Tamás, J.: Új Sloanea L. (Elaeocarpaceae) lelőhelyek az európai oligocénben, Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető. 9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, Ajka, p. 15-16., 2006
Hably, L. & Kvaèek, Z.: The fossil history of Sloanea L. (Elaeocarpaceae) in Europe., 7th European Palaeobotany-Palynology Conference. Program and Abstracts, September 6-11, Prague, p. 52., 2006
Fernández Marrón, M. T., Hably, L. & Diaz-Molina, M.: Miocene lacustrine plant remains from Tresjuncos (Iberian range, Spain)., 7th European Palaeobotany-Palynology Conference. Program and Abstracts, September 6-11, Prague, p. 88, 2006
Tamás, J. & Hably, L.: The morphometrical analysis of fossil leaves from the Oligocene of Buda and Bükk Mountains – a possible sign of climatic difference., 7th European Palaeobotany-Palynology Conference. Program and Abstracts, September 6-11, Prague, p. 137., 2006
Hably, L.: Catalogue of the Hungarian Cenozoic leaf, fruit and seed floras from 1856 to 2005., Studia botanica hungarica 37: 41-129., 2006
Tamás, J. & Hably, L.: The morphometrical analysis of Sloanea elliptica (Andreánszky) Z. Kvaèek & Hably from the Oligocene of Buda and Bükk Mountains and its palaeogeographic implications, Review of Palaeobotany and Palynology 134: 257-268., 2005
Hably, L. , Tamás, J. & Cioppi, E.: Sloanea peolai n. comb. – a new European record of Sloanea (Elaeocarpaceae) in the Italian Oligocene., Review of Palaeobotany and Palynology, Elsevier, 2007
Hably, L.: The Early Oligocene flora of Santa Giustina (Liguria, Italy) – Revision and comparison with the flora of the Tard Clay Formation., Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, 2007
vissza »