Risks of the natural gas supply in liberalised gas markers  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43331
Type K
Principal investigator Tihanyi, László
Title in Hungarian A földgázellátás kockázatai a liberalizált gázpiacokon
Title in English Risks of the natural gas supply in liberalised gas markers
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Gázmérnöki Tanszék (University of Miskolc)
Participants Bobok, Elemér
Csete, Jenő
Horánszky, Beáta
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 3.289
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat célkitűzések megfogalmazásakor a földgázellátásban az időjárási hatásokból és a jogi keretekből, illetve működési szabályokból eredő kockázatok nagyságának és jellegének elemzését tűztük ki célul. A futamidő során jelen OTKA projekthez kapcsolódó közvetlen kutatásokban a MOL Földgázszállító Rt. részére elemeztük a földgázszállításra vonatkozó EU-s szabályozások hazai hatását. Ezekben a kutatásokban is kiemelten foglalkoztunk a kockázatok kérdésével. Megállapítottuk, hogy az időjárási hatásokból adódó kockázatok technikai eszközökkel kezelhetők, bár a hazai gázpiacon az ilyen célú technikai kapacitások nem elegendőek. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a sok-szereplős hazai gázpiacon a flexibilitást (csúcskiegyenlítést) szolgáló kapacitások kiépítésétől a gázpiaci engedélyesek vonakodnak. 2006-ban az EU szakmai fórumai jelentős aktivitást folytattak a földgázpiaci szabályozás továbbfejlesztése ügyében, mivel a tevékenységek szétválasztása ellenére megmaradtak a nemzeti piacok, és sem a verseny, sem a hatékony működés területén nem jelentkeztek a várt eredmények. Ehhez járult külső kockázati tényezőként az orosz-ukrán, illetve orosz-fehérorosz gáz-ár vita. 2006-ban készített elemzésünkben megállapítottuk, hogy a gázpiaci kockázatokat a különböző szintű szabályok nem csökkentették, és nem jelentettek védelmet a külső hatásokkal szemben. Az EU szakmai fórumain a jogi keretek és a tarifarendszer célirányos továbbfejlesztését tűzték ki célul.
Results in English
In setting the objectives of the application, we set the objective of analysing the dimensions and character of the risks arising from the effects of the weather and the legal framework as well as the operation regulations in natural gas distribution. In the course of the project, in research directly connected to this OTKA project, we analysed the impact in Hungary of the EU regulations on natural gas transportation for MOL Natural Gas Transportation Co. This research also gave priority to the issue of risks. It was found that the risks arising from the effect of the weather can be handled by technological tools, although the technical capacity with this purpose is not sufficient in the Hungarian gas market. It also became clear that in the multi-participant domestic gas market those having a licence in the market are reluctant to construct the capacity serving flexibility (peak shaving). In 2006 the professional forums of the European Union exerted considerable efforts and activities concerning the improvement of the regulations on the natural gas market, for in spite of the unbundling of the activities the national markets have continued to exist and the expected results have failed to emerge both in competition and in efficient operation. In our analysis made in 2006 it was established that the risks in the gas market were not decreased by the regulations at various levels, nor did the regulations provide protection against the external effects. The professional forums of the European Union set the objectives of a dedicated improvement of the legal framework and the tariff system.
Full text http://real.mtak.hu/1022/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Tihanyi L.-Szunyog I.: Peak-shaving by Synthetic Natural gas, Intellectual Service for Oil & Gas Industry Proceedings, 2004
Tihanyi L.-Szunyog I.: Csúcsfedezés szintetikus földgázzal, Magyar Energetika, 4, 21-27, 2004
Tihanyi L.: Gázgazdálkodás, Egyetemi jegyzet, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2004
Tihanyi L.: Magyarország energiaellátása - stabilitás és változás, BKL Kőolaj és Földgáz, 139. évf. 7-8 sz., pp.6-13, 2006
Tihanyi L.: Magyarország energiaellátása a tények tükrében, Magyar Energetika, 4., pp.12-17, 2006
Tihanyi L.: Szénhidrogén-szállítás, Miskolci Egyetem Gázmérnöki Tanszék honlapja, 2006
Back »