Az ivari ciklus feltárása folyóvízi pontyféléknél különös tekintettel a márnára (Barbus barbus) és a paducra (Chondrostoma nasus)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43332
típus F
Vezető kutató Szabó Tamás
magyar cím Az ivari ciklus feltárása folyóvízi pontyféléknél különös tekintettel a márnára (Barbus barbus) és a paducra (Chondrostoma nasus)
Angol cím Sexual cycle of riverine Cyprinids especially the barbel (barbus barbus) and the nase (chondrostoma nasus)
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Halgazdálkodási Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Horváth Ákos
Urbányi Béla
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.208
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A hazai folyóvizekben élő halfajok szaporodásbiológiai vizsgálatát gazdasági és természetvédelmi szempontok indokolják. A balin (Aspius aspius), a jász (Leuciscus idus), a paduc (Chondrostoma nasus), a márna (Barbus barbus) és a karika keszeg (Blicca bjoerkna) ivari ciklusát jellemző adatokat értékeltük és kísérletet tettünk indukált szaporításukra is. A balin, a jász és a paduc petefészkében már október hónapban a vitellogenezis stádiumában lévő oociták voltak jelen döntő mennyiségben. A vakuolizáció időszaka a kora őszi időszakra esik. Az ívási időszakot megelőzően a vakuolizálódó sejtek hiánya és a vitellogenezis stádiumában lévő sejtek homogén mérete azt jelzi, hogy a balin, a jász és a paduc az egyszer ívó fajok közé tartozik. A márna és a karika keszeg petefészke viszonylag nagy számban tartalmazott a vakuolizálódás és a vitellogenezis stádiumában lévő oocitákat minden mintavételi időpontban. Az ívást megelőző hónapokban a petefészekben mennyiségi és minőségi változások egyaránt zajlanak. A ívási időszakot megelőzően a vakuolizálódó sejtek jelenléte és a vitellogenezis stádiumában lévő sejtek heterogén mérete azt jelzi, hogy a márna és a karika keszeg az un. többször ívó fajok közé tartozik. A fajok szaporodásbiológiájának mélyebb ismerete lehetőséget adott keltetőházi szaporításuk kidolgozására, illetve továbbfejlesztésére. A keltetőházi szaporítás, a védett környezetben történő ivadéknevelés és az ezt követő halasítás hozzájárulhat az áramlást kedvelő fajok megőrzéséhez.
kutatási eredmények (angolul)
Conservation purposes as well as economic reasons make it important to study the dynamics of oogenesis in riverine fish species of Hungary. Our investigation was conducted on the asp (Aspius aspius), the orfe (Leuciscus idus), the nase (Chondrostoma nasus), the barbel (Barbus barbus) and the white bream (Blicca bjoerkna). We monitored the ovarian cycles by determining the gonadosomatic index (GSI) and the development stages of oocytes. In asp, orfe and nase an early onset of vitellogenesis was recorded from late summer onwards. Ovaries were already well developed in October. At this stage of ovarian development, most of the oocytes were in the stage of vitellogenesis. GSI did not change considerably over the winter, but increased rapidly in early spring before spawning. In barbel and white bream, after the onset of vitellogenesis in the autumn, the endogenous vitellogenesis was not finished but continued until spawning in the spring. Oocytes in cortical alveoli stage were present in the ovaries even in the period of spawning. By comparing GSI indices and histomorphometric changes in the ovaries, the asp, orfe and the nase are regarded as one time spawners. Contrary, the barbel and the white bream are typical multiple spawning fish species. The knowledge from our experiments served as a basis for developing induced breeding techniques as well. Hatchery production of stocking fish is an important means maintaining or restoring eroded populations of the riverine species.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1023/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Dandé I. (konzulens: Lefler Kinga Katalin és Szabó Tamás): Folyóvizi halfajok ovogenezisének vizsgálata, Diákköri dolgozat, ETDK, Gödöllő., 2004
Lefler K. K., Komáromi J., Baska F., Horváth L. és Szabó T.: Gazdasági szempontból jelentős folyóvízi halfajok ivari ciklusának vizsgálata., EU konform mezőgazdaság és élelmiszerbiztonság. Szerkesztők: Szemán László és Jávor András. Gödöllő, II. kötet: 51-56., 2003
Lefler K., Komáromi J., Baska F., Horváth L. és Szabó T.: Folyóvízi halfajok petefészkének szövettani vizsgálata az ivari ciklus során (Histomorphometric changes in the ovary over the sexual cycle of different riverine fish species)., In: I. Csengeri (ed.): Halászatfejlesztés, 28 – Fisheries and Aquaculture Development Vol. 28, HAKI, Szarvas, Hungary, pp. 113-121., 2003
Lefler K., Komáromi J., Baska F., Horváth L. és Szabó T.: Gazdasági szempontból jelentős folyóvízi halfajok ivari ciklusának vizsgálata (Ovarian cycle of riverine fish species with economic importance)., In: I. Csengeri (ed.): Halászatfejlesztés, 28 – Fisheries and Aquaculture Development Vol. 28, HAKI, Szarvas, Hungary, pp. 141-146., 2003
Lefler K. K., Baska F., Horváth L. és Szabó T.: OVARIAN CYCLE OF RIVERINE FISH SPECIES WITH ECONOMIC IMPORTANCE, Abstract Book p. 231., Aquaculture America 2005, New Orleans, Louisiana, 2005
Komáromi J. és Lefler K. (konzulens: Szabó Tamás): Gazdasági szempontból jelentős folyóvízi halfajok ivari ciklusának vizsgálata, Diákköri dolgozat, OTDK, Kaposvár., 2003
Herpai I. (konzulens: Szabó Tamás és Lefler Kinga Katalin): A fenékjáró küllő (Gobio gobio) ovogenezisének és a mesterséges szaporítás lehetőségének vizsgálata, Diákköri dolgozat, OTDK, Szarvas., 2005
Németh B. (konzulens: Szabó Tamás): A sperma hígításának hatása a kecsege (Acipenser ruthenus) ikra termékenyülésére és a lárva megmaradására, Szakdolgozat, ETDK, Gödöllő., 2006
Szabó, T., Medgyasszay, Cs. and Horváth, L.: Ovulation induction in nase (Chondrostoma nasus) using pituitary extract or GnRH analogue combined with domperidone, Aquaculture, 203: 389-395., 2002
Béla Urbányi, Tamás Szabó, Edit Miskolczi, Szilvia Mihálffy, Károly Vranovics and Ákos Horváth: Successful fertilization and hatching of four European cyprinid species using cryopreserved sperm, Journal of Applied Ichthyology, In press., 2006
Szabó T., Lefler K. K. és Horváth L.: A fenékjáró küllő (Gobio gobio) szaporodásbiológiájának áttekintése irodalmi adatok és saját vizsgálatok alapján. A Tisza és környezete a 2000. évi rendkívüli vízszennyezések után, Szerkesztők: Kálmán Erika és Csanády Andrásné. Bay Zoltán Alapítvány Anyagtudományi és Technológiai Intézete. 293-295., 2004
Kucharczyk, D., Kujawa, R., Mamcarz, A., Targonska-Dietrich, K., Wyszomirska, E., Glogowski, J., Babiak, I. and Szabo, T.: Induced spawning in bream (Abramis brama L.) using pellets containing GnRH, Czech Journal of Animal Science, 50 (3): 89-95., 2005
Szabó T., Lefler K. K., Urbányi B., Horváth L. és Baska F.: Folyóvízi keszegfélék szaporodásbiológiájának vizsgálata és indukált szaporításuk fejlesztése. A Tisza és környezete a 2000. évi rendkívüli vízszennyezések után, Szerkesztők: Kálmán Erika és Csanády Andrásné. Bay Zoltán Alapítvány Anyagtudományi és Technológiai Intézete. 287-292., 2004
Szabó T., Lefler K. K., Horváth L. és Baska F.: Ovarian cycle of four Cyprinid fish species, Acta Biologica Hungarica, in preparation, 2006
vissza »