Innovation, creativity, regional fate and positive feedback in the rural development  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43334
Type K
Principal investigator Bálint, János
Title in Hungarian Innováció, kreativitás, térségi sors és pozitív visszacsatolás a vidékfejlesztésben
Title in English Innovation, creativity, regional fate and positive feedback in the rural development
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Department of Management and Marketing (Corvinus University of Budapest)
Participants Bálint, András
Fazekas, Zsuzsanna
Komárominé Holló, Márta
Korenyákné dr. Juhász, Mária
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 3.008
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Hazánk csatlakozása az Európai Unióhoz lehetővé tette a Strukturális Alapokhoz és a KAP-támogatásokhoz való hozzáférést az Nemzeti Fejlesztési Terven és a Nemzeti Vidékfejlesztési Terven keresztül. A vidéki Magyarország sikere a következő évtizedekben – a helyi erőforrásokat és lehetőségeket felismerő, – azokat innovatívan és kreatívan kiaknázó, – a saját sorsukat kritikusan elemző kistérségeken, – az emberek és a térségek együttműködésén, a – kölcsönhatásokból adódó szinergiák kihasználásán, – az európai uniós támogatásokat befogadó-képességünkön és az előzőeket felerősítő pozitív visszacsatoláson alapuló önerősítő folyamatokon múlik. 2003-2006 között folytatott kutatásunkban a fenti tényezők alakulását, kölcsönhatásait és sikeres vidékfejlesztési felhasználhatóságát vizsgáltuk. A kutatásunk folyamán négy, általunk a jövőben fontosnak ítélt részterület rajzolódott ki. Ennek megfelelően kiemelten vizsgáltuk a következő évek globális innovációjának; a genetikailag módosított (GM) szervezeteknek a fogadtatását és kockázataik érzékelését. A minőségrontó versenypiacok elleni védekezésül a gazdálkodók a direktmarketing eszközeivel léphetnek fel. A vidéket érintő innovatív eljárások közül az utóbbi években egyre nagyobb figyelem terelődött a „rural fuel”, mint alternatív energiaforrásra. És végül a vidék fejlődésében, az innovációs, a kreatív készség fejlesztésében meghatározó az oktatás vagy (ön)képzés, a sokat hangoztatott élethosszig tartó tanulás szerepe.
Results in English
Through the National Development Plan and the National Rural Development Plan, accession to the European Union gave Hungary a direct access to Structural Funds and to CAP (Common Agricultural Policy) subsidies. Success of rural Hungary depends on the following issues and its positive feedback: - the ability to identify local resources and regional opportunities - the talent to use them innovatively and creatively - the braveness of the local area to a critical approach towards their own fate - the capacity of people and local areas to work together - the power to realize and use the synergism of their interaction - and the way Hungary can use the money comes from the European Union. In our research work, we investigated the factors mentioned above, the interactions among them and their prosperous application in rural development of Hungary. Our research work pointed out particular issues which, in our opinion, shall be considered as perspective approach to development. According to these, we put emphasis on the global innovation, genetically modified organisms, the perception of multiplying knowledge management and its risk. To fights against the rude competition in global market having mostly negative effect on quality, farmers are supposed to apply direct marketing. ‘Rural fuel’ as an innovative concept affecting rural regions came into consideration in the last years. In our full report, detailed information about these areas of research mentioned above will be provided.
Full text http://real.mtak.hu/1024/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bálint J: Agrármarketing stratégia, www.vetesforgo.hu, 2004
Dris R. – Jain M. S. (Szerk.):: Production practices and quality assessment of food crops. Volume 3. (Quality handling and evaluation.), Kluwer Academic Publishers. Dordrecht-Boston-London., 2004
Bálint J. – Juhász M.:: Kertészeti kereskedelem a 21. század elején., Kertgazdaság., 2004
Fazekas Zs. – Bálint J. – Juhász M. – Bálint A.:: Térségfejlesztő sorsválasztások., Kertgazdaság, 2004
Bálint J.: Génmódosítások agrárgazdasági és társadalmi hatásai, www.vetesforgo.hu, 2004
Bálint J: Vidékfejlesztési stratégiák., www.vetesforgo.hu, 2004
Z. Kiss L. (szerk): A gyümölcstermesztés, -tárolás, értékesítés szervezése és ökonómiája, Mezőgazda Kiadó., 2003
Magda S. (Szerk.): Kertészeti ágazatok szervezése és ökonómiája, Szaktudás Kiadó Ház., 2003
Bálint J: Direktmarketing., www.vetesforgo.hu, 2004
Bálint J. – Juhász M.:: Termékek és szolgáltatások testreszabása: precíziós marketing (Customization and individualization: precision marketing)., www.vetesforgo.hu, 2004
Bálint J.:: Agrárkereskedelem a 21. század elején., www.vetesforgo.hu, 2004
Back »