A Dunántúli-középhegység középső-triász földtörténete: medencefejlődés és vulkanizmus  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43341
típus K
Vezető kutató Budai Tamás
magyar cím A Dunántúli-középhegység középső-triász földtörténete: medencefejlődés és vulkanizmus
Angol cím Middle Triassic hitory of the Transdanubian Range: basin evolution and volcanism
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Magyar Állami Földtani Intézet
résztvevők Németh Károly
Piros Olga
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.860
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Dunántúli-középhegység DNy-i részén szigetplatformokkal tagolt tengermedencék jöttek létre a középső-triász során, amelyek kialakulásában jelentős szerepet játszott a szinszediment tektonika. Ezzel szemben a Kelet-Bakonytól ÉK-re lévő területet karbonátplatformok uralták, amelyek között egy kisebb méretű medence léte igazolható a Budai-hegység Ny-i előterében. A platformok épülését (a „karbonátgyár működését”) alapvetően a tengerszint relatív változásai határozták meg, ezek között a globális (eusztatikus) hatások elkülöníthetőek a lokális vagy regionális (elsősorban tektonikus, illetve vulkanotektonikus) hatásoktól. A Dunántúli-középhegység középső-triász medencéinek és platformjainak fejlődésében a vulkáni működés nem játszott lényeges szerepet, szemben a Déli-Alpokkal. A késő-anisusi savanyú vulkanizmus üledékei átülepítettek, mállási termékeik azonban jelentősen hozzájárulhattak a tengervíz tápanyag-utánpótlásához. A kelet-bakonyi sekély ladin medencébe egy közeli vulkáni szárazulatról lepusztuló törmelék ugyanakkor nem mutatható ki a Déli-Bakony mélyebb nyílttengeri medencéiben, ami arra utal, hogy a két medence közötti üledékszállítást kiemelt terület gátolta.
kutatási eredmények (angolul)
In the southwestern part of the Transdanubian Range isolated platforms and basins were formed during the Middle Triassic, controlled by synsedimentary tectonics. The area located northeast of the Eastern Bakony Mts was dominated by carbonate platforms, only a small intraplatform basin can be reconstructed in the western foreland of the Buda Mts. The evolution of the platforms (productivity of the carbonate factory) was basically controlled by relative sea-level changes, which were provoked by global and regional or local (e.g. tectonic or volcanotectonic) influences. Contrary to the Southern Alps, volcanic activity didn’t play a decisive role in the evolution of the Middle Triassic basins and platforms of the Transdanubian Range. However, the weathering material of the Late Anisian redeposited acidic volcanic sediments might have significantly supported the nutrient supply of the sea water. Eroded clasts derived from a near volcanic island into the shallow Eastern Bakony ladinian basin can’t be detected in the deeper pelagic basins of the Southern Bakony. This can be explained by the existence of an uplifted area hindering the sediment transport between the two basins.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1025/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
BUDAI, T., NÉMETH, K., MARTIN, U., PIROS, O.: Subaqueous volcaniclastic successions in the Middle Triassic of western Hungary., Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary 203, p. 46., 2004
BUDAI, T., NÉMETH, K., MARTIN, U., PIROS, O.: Subaqueous volcaniclastic successions associated with carbonate platform and interplatform basin evolution in the Middle Triassic of western Hungary., IAVCEI General Assembly 14–19 November, 2004, Pucón, Chile – Abstract CD (s11b_pth_109), 2004
FODOR, L., CSILLAG, G., NÉMETH, K., BUDAI, T., CSERNY, T., BREZSNYÁNSZKY, K., DEWEY, J.: Tectonic development, morphotectonics and volcanism of the Transdanubian Range and Balaton Highland: a field guide., Magyar Állami Földtani Intézet Alkalmi Kiadványa 203, Budapest., 2004
VÖRÖS A., BUDAI T., KOVÁCS S., LELKES GY., PÁLFY J., PIROS O., SZABÓ I., SZENTE I.: The stratotype of the Pelsonian substage on the Balaton Highland (Hungary)., 32nd International Geological Congress, Florence, August 20–28, 2004., 2004
GYALOG L. (szerk.), BUDAI T., CHIKÁN G., IVANCSICS J., KAISER M., KOROKNAI B., KOVÁCS S., MAIGUT V., PELIKÁN P., SÍKHEGYI F., TURCZI G.: Magyarázó Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása), M=1:100 000., A Magyar Állami Földtani Intézet Térképmagyarázói, 2005
BUDAI T.: Medencék és platformok kialakulása és fejlődése a Bakony középső triász története során, Országos Földtani Szakkönyvtár, 2006
BUDAI, T., PIROS, O., VÖRÖS, A.: Middle Triassic platform and basin evolution of the Southern Bakony Mountains (Transdanubian Range, Hungary), Abstracts and field guide, 4–5. 1st International Workshop „Mesozoic Sediments of Carpatho-Balkanides and Dinarides”, Novi S, 2006
BUDAI T., PIROS O., VÖRÖS A.: Az anisusi/ladin határ biosztratigráfiai korrelációja a medencék és platformok területén, 9. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés, előadáskivonatok, kirándulásvezető, 2006
BUDAI T. (szerk.), CSÁSZÁR G., CSILLAG G., FODOR L., SELMECZI I.: A Vértes földtana. Magyarázó a Vértes földtani térképéhez, 1:50 000, A Magyar Állami Földtani Intézet kiadványa (in prep.), 2008
Piros, O., Preto, N.: Dasycladacean algae distribution in ammonoid-bearing Middle Triassic platforms (Dolomites, Italy), Facies (submitted), 2008
VÖRÖS A., BUDAI T., HAAS J., KOVÁCS S., KOZUR H., PÁLFY J. 2003: A proposal for the GSSP at the base of the Reitzi Zone (sensu stricto) at Bed 105 in the Felsőörs section, Balaton Highland, Hungary. — In: GSSP (Global Boundary Stratotype Section and Point). Proposal for the base of Ladinian (Triassic), Albertiana 28, 35–47, 2003
VÖRÖS, A. (ed.), BUDAI, T., LELKES, GY., KOVÁCS, S., PÁLFY, J., PIROS, O., SZABÓ, I., SZENTE, I. 2003: The Pelsonian Substage at the Balaton Highland (Middle Triassic, Hungary)., Geologica Hungarica series Palaeontologica 55, 195 p., 2003
BUDAI T.: Középső-triász medencefáciesek és vulkanitok a Zsámbéki-medencében [Middle Triassic basin facies and volcanites in the Zsámbék Basin, Transdanubian Range, Hungary]., Földtani Intézet Évi Jelentése 2002, pp. 189–194., 2004
HAAS J., BUDAI T., HIPS K., KRIVÁNNÉ HORVÁTH Á. (szerk.): Magyarország geológiája. Triász., ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 384 p., 2004
BUDAI T., Németh K., PIROS O.: Középső-triász platformkarbonátok és vulkanitok vizsgálata a Latemar környékén (Dolomitok, Olaszország), Földtani Intézet Évi Jelentése 2004, 2005
BUDAI T., CSILLAG G., FODOR L., PIROS O.: A Déli-Vértes triász vonulatának rétegtani és szerkezeti felépítése., Földtani Intézet Évi Jelentése 2004-ről, 2005
BUDAI, T., HAAS, J., LOBITZER, H., PIROS, O., VÖRÖS, A.: Cephalopod coquina beds in the Wetterstein Limestone of the eastern Höllengebirge Mts. (Salzkammergut, Upper Austria), Acta Geologica Hungarica 49/3, 2006
BUDAI T., Vörös A.: Middle Triassic platform and basin evolution of the Southern Bakony Mountains (Transdanubian Range, Hungary), Rivista Italiana Paleontologica Stratigrafia 112/3, 359–371., 2006
BUDAI T.: Platformok és medencék kialakulása és fejlődése a Bakony középső-triász története során, Földtani Intézet Évi Jelentése 2006, pp. 77-83.., 2008
NÉMETH, K., BUDAI, T.: Diatremes cut through the Triassic carbonate platforms in the Dolomites? Evidences from and around the Latemar, Northern Italy., Episodes (in review), 2008
vissza »