Metamorfózis és tektonikai folyamatok korviszonyainak, a Tethys fejlődésének és a kapcsolódó magmás tevékenységnek a kutatása elsősorban a Kárpát-Balkán térségben. Fluidumok hatásának vizsgálata a K/Ar és Ar/Ar korokra.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43344
típus K
Vezető kutató Balogh Kadosa
magyar cím Metamorfózis és tektonikai folyamatok korviszonyainak, a Tethys fejlődésének és a kapcsolódó magmás tevékenységnek a kutatása elsősorban a Kárpát-Balkán térségben. Fluidumok hatásának vizsgálata a K/Ar és Ar/Ar korokra.
Angol cím Chronological studies of age relations of metamorphic and tectonic processes in the Carpatho-Balkan region and of the evolution of Tethys and related magmatic rocks. Effect of fluids on the K/Ar and Ar/Ar ages.
zsűri Földtudományok 1
Kutatóhely Környezetanalitikai kutatócsoport (HUN-REN Atommagkutató Intézet)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.240
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A Tihany vulkán első kitörése 7,92 ± 0,22 M év korú, ez a bazaltos vulkáni működés kezdete a Bakony - Balaton-felvidék területén, s jól közelíti a Congeria balatonica és Prosodacnomya zónák határát. A Hegyestű bazanitja Ar(rad) tartalmának 25-40 %-át leadja az Ar mérését megelőző előmelegítéskor. Az effektus a leucithoz és nefelinhez köthető, valószínűleg e két ásvány Hegyestűre jellemző szubmikroszkópikus szerkezetéhez. Csak150 °C-on előmelegítve az effektus eltűnik, s a bazaniton megbízható kor, (7,56±0,17 M év) mérnünk. Kimutattuk, hogy az Ar/Ar kor is lehet félrevezető, ha az „izokron” tk. keveredési vonal, ill. ha a többlet Ar és a K korrelál. A többlet Ar kimutatásával pontosabb kort (kb. 30 M év az 51 M év helyett) adtunk meg a Louèná-Oberwiesenthal vulkáni központra. Meghatároztuk a Roztoky Intrúzív Központ tinguaitjainak átlagos korát (29,3±0,8 M év). A Bükkium és a Medvednica alacsony fokú metamorfitjain egy idősebb (alsó-kréta, júra) és egy fiatalabb, főleg felső kréta metamorf fázist sikerült elkülönítenünk. A szlovéniai metamorfitokon júrától miocénig terjedő kiemelkedési korokat határoztunk meg.
kutatási eredmények (angolul)
7.92±0.22 My has been determined for the first eruption of the Tihany volcano. This marks the start of basaltic volcanic activity in the Bakony - Balaton Highland and it is a good approximation for the boudary of Congeria balatonica and Prosodacnomya zones. It has been recognised that 25-40 % of Ar(rad) is released from the basanite of Hegyestű during baking the Ar line prior to degassing. This is an unusual phenomenon caused most likely by a special submicroscopic structure of leucite and nepheline in the basanite of Hegyestű. This effect disappears when baking temperature is reduced to about 150 °C and ages measured this way agree with the isochron age (7.56±0.17 My) measured on leucite and nepheline free rock. It has been demonstrated that Ar/Ar method may give erroneous ages too, e.g. when mixing line is formed, or when Ar(ex) and K are correlated. It has been shown that old ages (~50 My) published for the Louèná-Oberwiesenthal volcanic centre are caused by excess Ar, the real age is ~30 My. An average age of 29.3±0.8 My has been determined for the tinguaites of the Roztoky Intrusive Centre. By dating clay minerals of different grain sizes a Lower Cretaceous - Jurassic and a younger metamorphic phase has been distinguished for low-grade metamorphic rocks of the Bükkium and Medvednica. Uplift ages from Jurassic to Miocene have been detected on metamorphic rocks in Slovenia.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1026/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Fodor L., Zupancic, N., Márton E., Trajanova, M., Pécskay Z., Balogh K., Koroknai B., Dunkl I., Horváth P., Vrabec, M., Vrabec, M., Horvath, A., Jelen, B. and Rifelj, H.: Miocene exhumation of the Pohorje-Kozjak Mts., Slovenia (Alpine-Pannonian transition, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, Nice, Geophysical Research Abstracts, Vol. 5, 11814, 2003
Balogh, K.,Itaya, T.,Németh, K., Martin, U., Wijbrans, J., Thanh, N. X.: Study of controversial K/Ar and 40Ar/39Ar ages of the Pliocene alkali basalt of Hegyestű, Balaton Highland, Hungary: A progress report, Mineralia Slovaca, 37, 298-300, 2005
Balogh K., Németh K.: Evidence for the small volume intracontinental volcanism in Western Hungary: K/Ar geochronology of the Tihany Maar Volcanic Complex, Geologica Carpathica 56/1, 91-99, 2005
Fodor L., Balogh K., Dunkl I., Pécskay Z., Koroknai B., Trajanova, M., Vrabec, M., Vrabec, M., Horváth P., Janák, M., Lupták, B., Frisch, W., Jelen, B. and Rifelj, H: Structural evolution and exhumation of the Pohorje-Kozjak Mts., Slovenia, Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de4 Rolando Eötvös Nominatae, 35, 118-119, 2003
Seghedi, I., Downes, H., Vaselli, O., Balogh K., Pécskay Z., Szakács A.: Alkali-mafic magmatism in the Carpathian-Pannonian region: A review, Anuarul Institutului Geologic al Romaniei, Vol. 73 Spec. Issue, The 5th Symposium Baia Mare Branch of the Geological Society of Romania, 6-7. 11. 2003., Baia Mare, p. 41, 2003
Fodor L., Balogh K., Dunkl I., Horváth P., Koroknai B., Márton E., Pécskay Z., Trajanova, M., Vrabec, M., Vrabec, M. and Zupancic, N.: Deformation and exhumation of magmatic and metamorphic rocks of the Pohorje-Kozjak Mts., (Slovenia): Constraints from structural geology, geochronology, petrology and Paleomagmatism, Geolines 17, 31-32, 2004
Balogh K., Konecny, V., Vass, D., Lexa, J. and Németh K.: Methodical results of K/Ar dating of post-Sarmatian basalts int he Carpathian Basin, Abstracts of the 2nd International Maar Conference, Lajosmizse-Kecskemét, 09 21-26, Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary, Budapest, 41-42, 2004
Konecny, V., Balogh K., Vass, D., Lexa, J.: Evolution of volcanic activity o fin the Southern Slovakia alkali basalt volcanic field, Abstracts of the 2nd International Maar Conference, Lajosmizse-Kecskemét, 09 21-26, Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary, Budapest, p. 67, 2004
Sabol, M., Vass, D., Konecny, V., Hudácková-Hlavatá, N., Slamková, M., Túnyi I. and Balogh K.: Reconstruction of the paleoenvironmental evolution of the Bone Gorge Maar near Hajnacka (Southern Slovakia), Abstracts of the 2nd International Maar Conference, Lajosmizse-Kecskemét, 09 21-26, Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary, Budapest, pp.88-89, 2004
Wijbrans, J., Németh K., Martin, U. and Balogh K.: 40Ar/39Ar geochronology of a Mio/Pliocene phreatomagmatic volcanic field in the western Pannonian Basin, Hungary, Abstracts of the 2nd International Maar Conference, Lajosmizse-Kecskemét, 09 21-26, Occasional Papers of the Geological Institute of Hungary, Budapest, p. 103, 2004
Ulrych, J., Lloyd, F.E., Balogh, K., Hegner, E., Landrová, A., Lang, M., Novák, J. K., Randa, Z.: Petrogenesis of alkali pyroxenite and ijolite xenoliths from the Tertiary Loucná-Oberwiesenthal Volcanic Centre, Bohemian Massif in the light of new mineralogical, geochemical, and isotopic data, N. Jb. Miner. Abh. 182/1, 57-79, 2005
Ulrych, J., Novák, J. K., Balogh, K., Hegner, E., Randa, Z., Lang, M.: Petrological and geochemical characteristics and K/Ar ages for Cenozoic tinguaite dykes of the Roztoky Intrusive Centre, ceské stredohorí Mountains, NW Bohemia, N. Jb. Miner. Abh., Megjelenés alatt, 2006
Judik, K., Balogh, K., Tibljas, D., Balen, D., Tomljenovic, B., Pamic, J., Árkai, P.: New K-Ar Age Data on the Alpine, Low-temperature Regional Metamorphism of Mt. Medvednica (Croatia), Tomljenovic, B., Balen, D., Vlahovic, I. (eds): Abstracts book of the 7th Workshop on Alpine Geological Studies, Opatija, 29.09.-01.10.2005, Croatian Geological Soc., 2005
vissza »