Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43350
típus K
Vezető kutató Szikszainé dr. Nagy Irma
magyar cím Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram
Angol cím A poliglot research program in textology/text linguistics
zsűri Nyelvészet
Kutatóhely BTK Magyar Nyelvtudományi Intézet (Debreceni Egyetem)
résztvevők Boda István Károly
Boda Istvánné
Nagy Andrea
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.850
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az Egy poliglott szövegnyelvészeti kutatóprogram eredményei: A tematikus progresszió különböző aspektusainak és azok főbb jellemzőinek vizsgálata. A fogalmi sémák központi szerepet játszanak a szövegorganizáció vizsgálatában. Ennek a különböző aspektusai voltak a fő témái az egyik tematikus konferenciának. Diszkusszió a magyar nyelven íródott szövegtani munkákról. A korreferencialitás kérdésének tárgyalása, felhasználva a kontrasztív kutatást, amelynek célja, hogy összehasonlítsa a korreferenciális jellegzetességeket magyar és idegen nyelvű szövegekben, főként kiválasztott magyar szövegek francia, angol és német fordításában.
kutatási eredmények (angolul)
The main results of the A polyglot research program in text linguistics are the followings: Analysing the characteristics of various aspects of thematic progression. Conceptual schemas play a central role in the analysis of the compositional organisation of texts. The thorough exploration of its various aspects was the core subject of one of the thematic conference. Discussion about textological works written in Hungarian. Discussion of the question of co-referentiality using a contrastive approach, which aim is to compare the co-referential characteristics of Hungarian and foreign language texts, chiefly the French, English and German translations of the selected Hungarian texts.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1029/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Tolcsvai Nagy Gábor: Diszkurzivitás az ezredvégi magyar szövegtani kutatásokban, Officina Textologica 10., 2004
Csűry Andrea: Tudáskeretek, referencia, névmások, Officina Textologica 10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák, 2004
Boda I. Károly-Bodáné Porkoláb Judit: A tudáskeretek szerepének vizsgálata költői szövegekben, Officina Textologica 10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák, 2004
Ágnes de Bie Kerékgyártó: Fogalmi sémák és szövegösszefüggés Kosztolányi Dezső Omlette à Woburn című elbeszélésében, Officina Textologica 10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák, 2004
Jagusztin László: Az ÍRÁS mint sajátos kognitív objektiváció, Officina Textologica 10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák, 2004
Kiss Sándor: A dekódolás útjai, Officina Textologica 10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák, 2004
Csűry István: Hogyan készítsünk furcsa szótárakat?, Officina Textologica 10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák, 2004
Skutta Franciska: Meghatározatlan helyek kitöltése, Officina Textologica 10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák, 2004
Dobi Edit-Kuki Ákos: A tudáskeretek elemzése szaknyelvi szövegben. A formalizálás lehetőségei, Officina Textologica 10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák, 2004
Csűry István: Kis könyv a konnektorokról, Officina Textologica 13., 2005
Csűry Andrea: A tematikus progresszió sajátosságai okozta problémák idegen nyelvű szövegek interpretációjában, Officina Textologica 9., 2003
Petőfi S. János: Előszó, Officina Textologica 9., 2003
Petőfi S. János: Fogalmi, referenciális és kommunikatív jelentés, Officina Textologica 9., 2003
Boda I. Károly-Bodáné Porkoláb Judit: A tematikus progresszió vizsgálata kiválasztott szövegekben korreferencia-elemzés segítségével, Officina Textologica 9., 2003
Pelyvás Péter: Tematikus progresszió angol nyelvű szövegekben, Officina Textologica 9., 2003
Szabó Zoltán: Tematikus progresszióváltozatok stílustörténeti megközelítésben, Officina Textologica 9., 2003
Kiss Sándor: Előrehaladó párbeszéd (Moliere-szövegek alapján, Officina Textologica 9., 2003
Csűry István: Konnektorok és tematikus progresszió, Officina Textologica 9., 2003
Kocsány Piroska: A szövegtan leírása, filozófiája és gyakorlata. Gondolatok Szikszainé Nagy Irma, Petőfi S. János és Benkes Zsuzsa valamint Tolcsvai Nagy Gábor könyvéről, Officina Textologica 10., 2004
Szikszainé Nagy Irma: Reflexiók szövegnyelvészeti részkérdésekről vallott nézetekre, Officina Textologica 10., 2004
Kiss Sándor-Skutta Franciska: Korreferencia-kérdések kontrasztív megvilágításban, Officina Textologica 12., 2005
Szikszainé Nagy Irma-Dobi Edit: Előszó, Officina Textologica 11., 2005
Csűry Andrea: Korreferencia-viszonyok vizsgálata magyar és francia dialogális szövegben, Officina Textologica 12., 2005
Csűry István: Gázspray, bilincs és egy füstölgő szenátor (Komplex szövegösszetevők a dialogális szövegek korreferencia-hálójában), Officina Textologica 12., 2005
Pelyvás Péter: Rejtett megfelelések ( korreferencia-viszonyok) az angol módbeli segédigék konceptuális szerkezeteiben, Officina Textologica 12., 2005
Boda I. Károly-Bodáné Porkoláb Judit: Egy angol vers és magyar fordításainak összevetése a korreferencialitás szempontjából, Officina Textologica 12., 2005
Dobi Edit: A korreferencialitás megnyilvánulásai magyar és német szövegekben, Officina Textologica 12., 2005
Petőfi S. János: Adalékok a magyar nyelvészet szövegtani diszkurzusához. Három közelítés, Officina Textologica 11., 2005
Petőfi S. János-Szikszainé Nagy Irma: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai. Linearizáció: tematikus progresszió, Officina Textologica 9., 2003
Petőfi S. János-Szikszainé Nagy Irma: A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák, Officina Textologica 10., 2004
Petőfi S. János-Szikszainé Nagy Irma: A korreferencialitás poliglott megközelítése, Officina Textologica 12., 2005
Petőfi S. János: Előszó, Officina Textologica 10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák, 2004
Petőfi S. János: A szövegösszefüggést biztosító relációk elemzésének aspektusai, Officina Textologica 10. A szövegorganizáció elemzésének aspektusai. Fogalmi sémák, 2004
Petőfi S. János: Előszó, Officina Textologica 11., 2005
vissza »