A talajművelő gépek feladatai, lehetőségei és műszaki megoldásai a számítógéppel támogatott mezőgazdaságban (CAF)  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43355
típus K
Vezető kutató Jóri János István
magyar cím A talajművelő gépek feladatai, lehetőségei és műszaki megoldásai a számítógéppel támogatott mezőgazdaságban (CAF)
Angol cím The agricultural and technical challenge for tillage mechinery in the Computer Aided Agriculture (CAF)
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Gép- és Terméktervezés Tanszék (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem)
résztvevők Farkas Zsolt
Kerényi György
Salamon Sándor
Soós Sándor
Szente Márk
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 9.400
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az elektromágneses vezetőképesség (EC) mérésén alapuló VERIS 3100 System alkalmazható - a talaj EC, valamint az aratáskori hozamtérképezés során felvett adatok között egyértelmű összefüggés kimutatására, - a talaj EC és a talaj fizikai jellemzők kapcsolatának meghatározásához, - a talaj EC és a horizontális/ vertikális talajellenállás közötti összefüggés kimutatására. A mérési eredményekből GIS rendszerben készített digitális térképek alkalmassá tehetők a talajművelő gépcsoportok helyspecifikus működtetésére. • A kifejlesztett digitális módszer megfelelő paraméterezés mellett alkalmas különböző művelések után, a növényi maradványok százalékos mértékének meghatározására, valamint a munkaminőség értékelésére, • A növényi maradványok talajfedése szempontjából a műveletek sorrendje gabonatarlón: szántás, kultivátorozás, tárcsázás; kukoricatarlón: szántás, tárcsázás, kultivátorozás, középmélylazítás. - Az időjárási körülmények, elsősorban a hőmérséklet lényegesen befolyásolják a talaj CO2 kibocsátását. - A talajművelés intenzitása és a szén-dioxid kibocsátás között közvetlen összefüggés figyelhető meg, - A CO2 emisszió nagyságának szempontjából a talajművelési eljárások sorrendje: szántás, középmély-lazítás, kultivátorozás, tárcsázás, Kifejlesztettünk egy rendszert, amely alkalmas intelligens munkagépek tervezése során, a munkavégzés szimulációjára.
kutatási eredmények (angolul)
The Veris 3100 system based on the electrical conductivity(EC) of soil is usable for: - To show the correlation between EC mapping and yield mapping, - To measure the connection between the the EC and soil features - To investigate the connection between the EC and soil horizontal and vertical resistance, The soil condition map made from the result of the field research by GIS system can be used for site specific operation of tillage machine. - The image analyzing system is usable to determine the residue amount in % of total surface, to evaluate the performance of a tillage machine, - The order of incorporating efficiency of different tillage equipment determined by image analyzing system, on wheat stubble: plough, field cultivator, disc harrow; on corn stubble: plough, disc harrow, field cultivator, subsoiler. - The weather condition, first of all the temperature has a great influence on the soil CO2 flux. - The order of different primary tillage implement by measured CO2 fluxes: moldboard plough, chisel plough, heavy disc harrow and mulch tiller, - These results suggest that selection of primary tillage implement that maintains surface residue and minimizes soil disturbance could help CO2 loss. We have prepared a simulation model for implement design to help using the new communication system
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1032/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Jóri, J.I., Rádics, J.,Szabó, I., Pazsiczki, I.,Gyuricza, CS.: Field research for investigation of tillage induced CO2 loss., Hungarian Agricultural Engineering XVII./2004., 12-14p. ISSN 0864-7410, 2004
Jóri, J.I.: Tillage intensity and tillage induced CO2 loss., Progress in agricultural engineering sciences. Akadémiai Kiadó. Budapest. 2004.Sample Issue 31-45p. ISSN 1786-335X., 2004
Rádics J.: A mezőgazdaság jövője.ISOBUS traktor-munkagép kommunikáció, Agronapló.VIII. 4/14-18, 2004
Rádics J.- Farkas Zs.-Jóri J. I.-Farkas P.- Oláh M.: Intelligent tillage machines design by simulation methods., Proceedings of the 4th. conference on Mechanical Engineering.BME.Budapest 593-596p, 2004
Jóri J.I.-Rádics J. P.-Fábián P.: Környezetkímélő intelligens munkagépcsoportok vizsgálata., In OGÉT 2004. Csíksomlyó.Románia.152-156p., 2004
Rádics J.-Jóri J. I.-Szabó I.-Deákvári J.-Földesi I.:: Digitális talajállapot-térkép készítése Veris mérőberendezéssel, MTA-AMB K+F Tanácskozás anyagai. I. kötet, 2005
Jóri J. I.:: Környezet-orientált talajművelés- verseny képes termelés., AGROFÓRUM.16.évf. 5/50-55, 2005
Rádics, J.-Jóri, J. I.-Szabó, I.:: Soil condition mapping for controlling i-machines, Proceedings of the 6th. Inter. Multidiscip. Conferece. BaiaMare. Románia, 2005
Jóri, J.I., Rádics, J.,Szabó, I., Pazsiczki, I.,Gyuricza, CS.: Tillage induced CO2 loss., Agricultural Engineering 2004 Leuven. Part1, 48-49p +CD 8p., 2004
Rádics, J.,Jóri,J.I., Farkas,P., Oláh, M., Soós, S.: Implement developments for sustainable tillage., Savremena Poljoprivreda. Contemporary Agiculture. 2005/1-2 Yu-ISSN 0350-1205. 407-411p., 2005
Jóri,J.I.: A talajvédő és környezetkímélő talajművelési rendszerek feladatai és erdményei., Mezőgazdasági Technika. 2006. XLII.évf. 7. 37-39p., 2006
Rádics,J.,Jóri,J.I.: Long term effects of tillage on CO2 emission, XVI. CIGR World Congress. Bonn. Germany 150-152p + 8p CD, 2006
Rádics,J.,Jóri,J.I.: Precission tillage by I-machines, ISTRO 17th Triennial Conference. Kiel. Germany. 110.p + 5p CD, 2006
Rádics,J.,Jóri,J.I.: Talaj és környezetvédő tarlómaradványok mennyiségének meghatározása digitális képanalizissel, 47. Georgikon napok és 15.ÖGA találkozó. Középeurópa mezőgazdasága-lehetőségek és kockázatok. (teljes anyag CD-n.Abstract), 2005
vissza »