A földhasználat és a földjáradék összefüggései  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43362
típus K
Vezető kutató Szucs István
magyar cím A földhasználat és a földjáradék összefüggései
Angol cím Connection of lans-use with land-rent (income)
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Gazdaságelemzési és Módszertani Intézet (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Farkasné dr. Fekete Mária
Ruff Ferenc
Széles Zsuzsanna
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 6.016
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A földértékelés kérdése a mezőgazdasági árszínvonal kialakítása és a mezőgazdasági termelés hatékonysága szempontjából egyaránt fontos. A mezőgazdaságban a termékek helyettesíthetőségi lehetősége igen nagy. A bővítés irányai mind intenzív, mint extenzív módon lehetségesek, sőt az olyan bővítésnek is tág tere van, amikor egyik termék kiszorítja a másikat. A struktúraváltás az extenzív és intenzív fejlesztés kombinációja. A struktúra-váltás megalapozása lineáris-dinamikus földhasználati modell kidolgozásával lehetséges, melyre a kutató munkában általánosan használható módszert és algoritmusrendszert dolgoztunk ki. A föld, mit megújítható természeti erőforrás optimális hasznosítása során a modellváltozókat olyan mélységben szükséges megbontani, hogy lehetőség legyen az alapanyag termelés – feldolgozás – szállítás költségeinek költségnemenkénti elkülönítésére. A regionális egységek fejlesztésére vonatkozó számítás a mikrokörzet ökonómiai és ökológiai feltételeinek legkedvezőbb társítására törekszik, ugyanakkor nem lehet elvonatkoztatni a közgazdasági környezettől, elsősorban a piaci viszonyoktól és attól sem, hogy a föld, mint megújuló erőforrás értékét különböző energetikai célkitűzések is befolyásolják. Ebből az aspektusból a modell célfügvényét jelentő ökológiai és technológiai járadék számítását is új alapokra kell helyezni
kutatási eredmények (angolul)
The question of land value is very important both from the point of view of determination of agricultural price level and of the effectivity of agricultural production. Substitution possibilities between products are very big. The expansion can be carried out both in intensive and extensive ways, morever there are wide possibilities for such an expansion when one products crowds out the other one. The structural change is a combination of extensive and intensive developments. The foundation of structural change can be based on a linear-dynamic land-use model, for which we have worked out an algorythm-system, generally applicable in research work. In course of optimum use of land as renewable natural resource, it is necessary to break down the model-variables in such extent that there would be a possibility to separate the costs of raw-material production, of processing and transport by cost types. The calculation for the development of regional units, aims the most favourable association of economical and ecological conditions in the given region, at the same time the economic environment, and first of all the market conditions cannot be disregarded, because the value of land as renewable resource is influenced by different energetical objectives. From this point of view, the objective function of the model, as well as the calculation of ecological and technological rents have to be put on new basis.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1036/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szűcs I; Farkasné Fekete M; Dobó E: A termőföld piaci sajátosságai pp. 339-343 (''Az agrárinnovációtól a társadalmi aszimmetriáig, Debreceni Egyetem, " Az agrárinnovációtól a társadalmi asszimetriáig", szerk.: Jávor A; Borsos J, 339-343 pp. ISBN963927495, 2006
Szűcs I; Farkasné Fekete M: Tézisek, Agroinform, 2004
Szűcs I; Farkasné Fekete M; Tóth Zs: Land Market, Prices And Rent In The Agricultural Instead Of Ceecs, Annals 6.sz., 2004
Ruff F; Farkasné Fekete M; Szűcs I; Tóth Zs: Land market, prices and rent in the agriculture of CEECs. Oral presentation, XI congress of the Polish Assosiation of Agricultural and Agrobusiness Economists, Pulawy, Poland, 22-24 September 2004., 3 rd Workshop, 9-11 Gödöllő, 2003
Farkasné Fekete M; Hustiné Béres K.; Szűcs I: Economic Evaluation of Chemical Pollution, Food Safety, Biodiversity and Sustainability. ''Cereal Research Communications - konferenciakiadvány, V. Alps-Adria Scientific Workshop. Opatija, Croatia. 6-11. March, 2006. /Edited by: Szilvia Hídvégi/. Vol. 34. No. 1. II. kötet. 797-800. pp.. (IF: 0.32 ) ISSN 0133-3720, 2006
Szűcs I; Csendes B; Farkasné Fekete M; Naárné Tóth Zs; Vinogradov Sz; Takácsné György K: Földminőség, földérték és fenntartható földhasználat az Európai Uniós adottságok között, Gödöllő - közlésre elfogadva, 2007
Szűcs I; Farkasné Fekete M: A környezeti károk mátrix-szerkezetű számbavétele - eszköz a fenntartható fejlődés szolgálatában, Gödöllő, Tudományos Könyvsorozat, 2006
Tóth T; Németh T; Bidló A; Dér F; Fekete M; Fábián T; Gaál Z; Heil B; Hermann T; Horváth E; Kovács G; G-Markó A; Máté F; Mészáros K; Patocskai Z; Speiser F; Szűcs I; Tóth G; Várallyai Gy; Vass J; V Sz: The Optimal Strategy to Improve Food Chain Element Cycles-Development of An Internet Based Soil Bonitation System Powered by a Gis of 1:10 000 Soil Type Maps. - konferenciakiadvány, Cereal Research CommunicationsV. Alps-Adria Scientific Workshop. Opatija, Croatia. 6-11. March, 2006. /Edited by: Szilvia Hídvégi/. Vol. 34. No. 1. II. kötet. 841-844.pp., 2006
Vinogradov Sz; Szűcs I; Naárné Tóth Zs: The Development of the System of an Integrated Economic Evaluation of Agricultural Land in Hungary, 2-nd International Conference on Business, Management and Economics. 15-18 June 2006. Cesume, Izmir, Turkey, 2006
Szűcs I; Dimény I; Farkasné Fekete M: A hatékonyság vizsgálatának új szempontjai. A mezőgazdasági termelés hatékonysága, Agrártudományi Osztály, Agrár-közgazdasági Bizottság, MTA.2006.május 10. megjelenés alatt, 2007
Dobó E; Farkasné Fekete M; Singh M K; Szűcs I: Measurement Techniques os Effectiveness and Enironmental Impact on Agriculture, 2 nd Internetional Conference on Business, Management and Economics, , Izmir Turkey 15-18 June 2006 E-Conference Proceeding, ISSN 1306189, 2006
Szűcs I; Farkasné Fekete M: A környezeti károk mátrix-szerkezetű számbavétele - eszköz a fenntartható fejlődés szolgálatában, Angol nyelvű változat kiadása folyamatban, 2007
Szűcs I: A termőföld környezeti és gazdasági értéke a 21. században, In: Stefanovits P, Michéli E szerk: A talajok jelentősége a 21. században, Budapest, MTA, 2005. pp.345-359, 2005
vissza »