Atlantisz filozófiai könyvprogram  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43364
típus K
Vezető kutató Miklós Tamás
magyar cím Atlantisz filozófiai könyvprogram
Angol cím Atlantisz publisming project for philosophy
zsűri Kultúra
Kutatóhely ATLANTISZ Alapítvány
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.520
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A programidőszak alatti munka érdemben elősegítette a magyar társadalomtudományi-filozófiai kultúra, ezen belül a magyar felsőoktatás fejlődését. A megjelent publikációk az ország egyetemein tananyaggá váltak. A legkomplexebb feladat Platón számos művének újrafordítása, jagyzetelése és kommentálása volt., amire külön munkacsoportot hoztunk létre. E kutatói csoport nemzetközi mércével mérve is jelentős teljesítményeként jelentek meg a közleményekben feltüntetett Platón-szövegek. Elkészültek továbbá valláselméleti, valláströténeti művek (Tatár Gy.: A nagyon távoli város; M. Buber: Haszid történetek), irodalomelméleti munka (H. Weinrich: Léthé), a történeti tudományoikat reprezentáló kötetek (A. Gurevics: Az individuum a középkorban; R. Koselleck: Elmúlt jövő). Programunkat irodalmi-filozófiai szempontból klasszikus szövegek magyar feldolgozásával egészítettük ki (M. Proust: Albertine nincs többé; W. Benjamin: Egyirányú utca, Berlini gyermekkor). Valamennyi publikált munkánk elismerő fogadtatatásra talált, hazai és külföldi díjakat nyertünk el.
kutatási eredmények (angolul)
Our work during the project has substantially contributed to the progress of social science and philosophical cultutre, in particular higher education in these fields, in Hungary. The titles published in the program have become course materials. The most complex task accomplished has been the re-translated, annotated and commened edition of the texts of Plato mentioned in the Bulletin by a team of scholars specifically created for this purpose. Besides, we have published titles in the theory and history of religion (Tatár Gy.: A nagyon távoli város; M. Buber: Haszid történetek), literary theory (H. Weinrich: Léthé), historical sciences (A. Gurevics: Az individuum a középkorban; R. Koselleck: Elmúlt jövő). The program has been supplemented with Hungarian translations of literary and philosophical classics (M. Proust: Albertine; W. Benjamin: Egyirányú utca; Berlini gyermekkor). Each of our volumes have been favourably reviewed and some of them have won Hungarian and international awards.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1037/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Platón: Nagyobbik Hippiász, Platón összes művei kommentárokkal. Nagyobbik Hippiász. Kisebbik Hippiász. Lakhész. Lüszisz, 2003
Aron Gurevics: Az individuum a középkorban, Az individuum a középkorban, 2004
Platón: Lakhész, Platón összes művei kommentárokkal. Nagyobbik Hippiász. Kisebbik Hippiász. Lakhész. Lüszisz, 2003
Platón: Kisebbik Hippiász, Platón összes művei kommentárokkal. Nagyobbik Hippiász. Kisebbik Hippiász. Lakhész. Lüszisz, 2003
Platón: Lakhész, Platón összes művei kommentárokkal. Nagyobbik Hippiász. Kisebbik Hippiász. Lakhész. Lüszisz, 2003
Platón: Lüszisz, Platón összes művei kommentárokkal. Nagyobbik Hippiász. Kisebbik Hippiász. Lakhész. Lüszisz, 2003
Harald Weinrich: Léthé. A felejtés művészete és kritikája., Léthé. A felejtés művészete és kritikája, 2003
Tatár György: A nagyon távoli város, A nagyon távoli város, 2004
Reinhart Koselleck.: Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája, Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája, 2004
Walter Benjamin: Egyirányú utca, Egyirányú utca. Berlini gyermekkor a századforduló táján., 2005
Walter Benjamin: Berlini gyermekkor a századforduló táján, Egyirányú utca. Berlini gyermekkor a századforduló táján, 2005
Marcel Proust: Az eltűnt idő nyomában VI. Albertine nincs többé (A szökevény), Az eltűnt idő nyomában VI. Albertine nincs többé (A szökevény), 2006
Martin Buber: Jiszráél ben Eliezer, a Baal Sém Tóv, Haszid történetek, 2006
Martin Buber: A nagy Maggid utódai, Haszid történetek, 2006
Platón: Szókratész védőbeszéde, Euthüphrón. Szókratész védőbeszéde. Kritón, 2005
Platón: Euthüphrón, Euthüphrón. Szókratész védőbeszéde. Kritón, 2005
Platón: Kritón, Euthüphrón. Szókratész védőbeszéde. Kritón, 2005
Martin Buber: Smelke rabbi tanházából, Haszid történetek, 2006
Martin Buber: Elimelekh rabbi tanházából, Haszid történetek, 2006
Martin Buber: A karlini Slómó rabbi tanházából, Haszid történetek, 2006
Martin Buber: A kosznici Maggid tanházából, Haszid történetek, 2006
Martin Buber: A Lublini Látó tanházából, Haszid történetek, 2006
Martin Buber: Pzysha és Pzyhai Iskola, Haszid történetek, 2006
vissza »