Kromatográfiás, kapilláris elektroforetikus és termikus módszerek kidolgozása biológiai és környezeti minták speciációs analízisére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43366
típus K
Vezető kutató Posta József
magyar cím Kromatográfiás, kapilláris elektroforetikus és termikus módszerek kidolgozása biológiai és környezeti minták speciációs analízisére
Angol cím Development of chromatographic, capillary electrophoretic and termochemical methods for speciation analysis of biological and environmental samples
zsűri Kémia 1
Kutatóhely TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Braun Mihály
Gáspár Attila
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.088
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A pályázat címében és a Kutatási Szerződés munkatervében kitűzött céloknak megfelelően nyomelem-analitikai és nyomelem-speciációs módszereket dolgoztunk ki biológiai, humánbiológiai és környezeti minták elemzésére kromatográfiás, kapilláris elektroforetikus és termokémiai elvek felhasználásával és alkalmazásával. Az ismertetésre kerülő módszerek első csoportja a speciációs analitikai módszerek teljesítőképességének növelését a mintabeviteli módszerek hatásfokának javításával biztosítja. A kidolgozott módszerek egy jelentős csoportját képezik azok a gyors, viszonylag olcsó krómspeciációs módszerek, melyek nagy érzékenységüket a grafitkemencés atomabszorpciós spektrometriás detektálásnak köszönhetik. Külön ígéretesnek tekinthető a kidolgozott termospektrometriás módszer, amely új területet nyit meg mind a termoanalitika, mind a speciációs analitika, mind pedig az anyagtudomány területén. A természetes minták köre, amelyre a kidolgozott módszereket alkalmaztuk felszíni és ivóvizek, szálló és ülepedő porok, nyál, vérszérum és élelmiszer. Közlemények száma: 9 folyóiratcikk, 50 előadás
kutatási eredmények (angolul)
In accordance with the goals formulated in the title of the application and in the work plan of the Research Contract, trace element analytical and trace element speciation methods were elaborated for the analysis of biological, human biological and environmental samples making use of chromatogaphic, capillary electrophoretic and thermal methods. The first presented group of methods ensure the enhancement of the speciation analytical method performance by increasing the efficiency of sample introduction method. An important group of the elaborated methods are those which are fast and relatively cheap chromium speciation methods, whose great sensitivity is due to the detection by graphite furnace atomic absorption method. The elaborated thermal spectrometric method can be regarded especially promising, it opens new research fields in thermal analysis, speciation analysis and material science too. Natural samples analized with the elaborated methods range from surface and drinking water, flying and settling dust, saliva and serum to food samples. Number of Publications to OTKA ID number T 043366: 9 papers, 50 lectures
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1039/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Posta J; Lakatos J; Berényi S; Béni Á: Száraz aeroszolok képződésének és atomizációs folyamatainak felhasználása a nyomelem- és a speciációs analitikában, In: 46. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Szeged: 2003. pp. 42-46, 2003
Béni Á; Berényi S; Posta J: Atomizációs és gerjeszési folyamatok tanulmányozása 100 %-os mintabevitelt biztosító FES/AAS égőrendszerrel, In: 46. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Szeged: 2003. pp. 72-78, 2003
Braun M; Bancsi I; Posta J; Móré Á; Perényi J: Hullámtéri üledékképződés sebességének becslése talajszelvények elemösszetétele alapján, In: 46. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Szeged: 2003. pp. 111-113, 2003
Berényi S; Béni Á; Posta J: Környezeti minták szulfát- és foszfáttartalmának meghatározása kapcsolt technikával, atomabszorpciós spektrometriás detektálással, In: 46. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Szeged: 2003. pp. 132-136, 2003
Spéder J; Kiss J; Szabó I; Braun M: Áradások nyomainak kimutatása a Tisza-menti holtágak üledékében, In: 46. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Szeged: 2003. pp. 241-242, 2003
Tóth A; Kokrehel A; Tárkányi T; Braun M: Réz, cink és ólom eloszlása a Felső-Tisza Holtágainak üledékében, In: 46. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Szeged: 2003. pp. 247-250, 2003
Gáspár A: Kapilláris elektroforézis alkalmazása fémionok meghatározására, In: 46. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Szeged: 2003. pp. 79-80, 2003
Beszeda F; Gáspár A; Lakatos L: Separation of Pesticides using Micellar Elektrokinetic Capillary Chromatography, In: 5th BALATON SYMPOSIUM, Siófok: Book of Abstracts 2003. pp. 10, 2003
Kovács A; Gáspár A; Klekner Á: Direct Determination of Carbamazepine in Clinical Samples by Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography, 5th BALATON SYMPOSIUM , Siófok: 2003. Book of Abstracts pp. 54, 2003
Vasas G; Gáspár A; Surányi Gy; Batta Gy; Gyémánt Gy; Hamvas MM; Máthé Cs; Grigorszki I; Bácsi I; Borbély Gy: Capillary Electrophoretic Assay and Purification of Cylindrospermopsin, a Cyanobacterial Toxin from Aphanizomenon ovalisporum by Plant Test (Blue-Green Sinapis Test), 5th BALATON SYMPOSIUM , Siófok: 2003. Book of Abstracts pp. 102, 2003
Andrási M; Gáspár A: Determination of Cephalosporins by Capillary Electrophoresis after On-Line Preconcentration, 5th BALATON SYMPOSIUM , Siófok: 2003. Book of Abstracts pp. 110, 2003
Vasas G; Gáspár A; Páger Cs; Borbély Gy: Determination of cyanobacterial toxins by HPLC and CE methods, In: 4th International Symposium and Course, CEEPUS H-76 project 2003, Cluj Napoca: 2003 pp. 7 (Abstract Book), 2003
Gáspár A; Kardos Sz; Andrási M; Klekner Á: Application of capillary electrophoresis to the analysis of cephalosporins, In: 4th International Symposium and Course, CEEPUS H-76 project 2003, Cluj Napoca: 2003 pp. 20 (Abstract Book), 2003
Andrási M; Gáspár A; Kardos Sz: Application of capillary electrophoresis in the analysis of cephalosporins, In: 28th International Conference on Solution Chemistry, Debrecen: 2003., 2003
Gáspár A; Juhász P; Bágyi K: Application of capillary zone electrophoresis to the analysis and to a stability study of nitrite and nitrate in saliva, J.Chromatography A, 1065: 327-331, 2005
Andrási M; Gáspár A: Application of capillary zone electrophoresis to the analysis and to a stability study of cephalosporins, In: 4th International Symposium and Course, CEEPUS H-76 project 2003, Cluj Napoca: 2003 pp. 1(Abstract Book), 2003
Gáspár A; Lipcsei J; Braun M: Kísérletek a lángspektrometria miniatürizálására termospray mintabevitel alkalmazásával, In: Bioanalitika Szimpózium, 2004 június 30-július 2, 47. Magyar Spektrokömiai Vándorgyűlés, Balatonföldvár: 2004. pp.237 (Konferencia összefoglaló), 2004
Andrási M; Gáspár A: Kefalosporinok meghatározása és orvosdiagnosztikai célú vizsgálata kapilláris elektroforézis módszerrel, In: Bioanalitika Szimpózium, Balatonföldvár: 2004. pp.59, 2004
Kovács P; Posta J: Separation of humic acids using capillary isoelectric focusing, Microchemical J., 79,49-54, 2005
Béni Á; Berényi S; Posta J: Atomizációs és gerjesztési folyamatok tanulmányozása 100%-os mintabevitelt biztosító FES/AAS égőrendszerrel, In: Vegyészkonferencia, 2004 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Bioanalitika 2004 szimpózium, Balatonföldvár: 2004 pp. 216-219, 2004
Karosi R; Andruch L; Posta J; Balogh IS: Cr(III) és Cr(VI) extrakciós elválasztása és a Cr(VI) meghatározása ivóvízben GFAAS módszerrel, In: Vegyészkonferencia, 2004 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Bioanalitika 2004 szimpózium, Balatonföldvár: 2004 pp. 163, 2004
Kiss I; Berényi S; Béni Á; Posta J: Új lángatomabszorpciós spektrometriás módszer kidolgozása környezeti minták kéndioxid-, kénsav-, szulfát- és foszfáttartalmának meghatározására, In: Vegyészkonferencia, 2004 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Bioanalitika 2004 szimpózium, Balatonföldvár: 2004 pp. 225, 2004
Margitai Z; Braun M: Légszennyezettség jellemzése hársfák levelére rakódott por szervetlen komponenseinek elemzése alapján, In: Vegyészkonferencia 2004, 47. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Bioanalitika 2004 szimpózium, Balatonföldvár: 2004 pp. 179-182, 2004
Kovács Róbert, Béni Áron, Karosi Roland, Sógor Csilla, Posta József: Krómtartalom meghatározása élelmiszerekben és táplálék-kiegészítőkben, 48. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, 2005. Hajdúszoboszló MKE kiadvány, 131. o., 2005
Kiss Ildikó, Varga Lívia, Posta József: Filmtabletták fémiontartalmának „in vitro” kioldódás vizsgálata, 48. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, 2005. Hajdúszoboszló MKE kiadvány, 146. o., 2005
Karosi Roland, Béni Áron, Posta József: Cr(III) és Cr(VI) extrakciós elválasztása és GFAAS meghatározása ivóvízben, 48. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, 2005. Hajdúszoboszló MKE kiadvány, 86. o., 2005
Posta J; Túri Zs; Mogyorós E; Csűrös Z; Rozinai R; Nagy I: Trace element analysis of airborne dust and other solid samples in slurry form by electrothermal atomisation atomic absorption spectrometry, In: XI Italian-Hungarian Symposium on Spectrochemistry, Venice: 2003. pp.53, 2003
Ildikó Kiss, Lívia Varga, József Posta: Following of “in vitro” extraction of metals from tablets by atomic absorption spectrometry, XII HUNGARIAN-ITALIAN SYMPOSIUM ON SPECTROCHEMISTRY:ENVIRONMENTAL POLLUTION AND HUMAN HEALTH Pécs, 23-27 October 2005 pp.90., 2005
József Posta, Áron Béni, Roland Karosi, Vasil Andruch, József Balogh: Separation of chromium(VI) using complexation and its determination with gfaas in environmental samples, XII HUNGARIAN-ITALIAN SYMPOSIUM ON SPECTROCHEMISTRY:ENVIRONMENTAL POLLUTION AND HUMAN HEALTH Pécs, 23-27 October 2005 pp.59., 2005
Áron Béni, Ildikó Kiss, Sándor Berényi, József Posta: Study of atomization and generating processes with the FES/AAS combustion system ensuring 100% sample input, XII HUNGARIAN-ITALIAN SYMPOSIUM ON SPECTROCHEMISTRY:ENVIRONMENTAL POLLUTION AND HUMAN HEALTH Pécs, 23-27 October 2005 pp.89., 2005
A. Gáspár, P.Juhász, K.Bágyi: Application of capillary zone electrophoresis to the analysis and to a stability study of nitrite and nitrate in saliva, J.Chromatography A, 2005, 1065, 327-331, 2005
A. Gáspár, L.Gábor: Quantitative determination of traces using capillary electrophoresis with electrokinetic injection and indirect UV detection, J.Chromatography A, 2005, 1091, 163-168, 2005
L.Gábor, A.Gáspár, M.Braun: Determination of inorganic anions using capillary electrophoresis with indirect UV detection, 6th International Symposium and Course, CEEPUS H-76 project, 29 May -4 June 2005, Prague, Abstract Book, pp. 70, P10, 2005
P.Juhász, A.Gáspár, K.Bágyi: Determination of nitrite and nitrate in clinical samples using capillary electrophoresis, 6th International Symposium and Course, CEEPUS H-76 project, 29 May -4 June 2005, Prague, Abstract Book, pp. 71, P11, 2005
P.Juhász, A.Gáspár, K.Bágyi: Determination of nitrite and nitrate in clinical samples using capillary electrophoresis, 6. Balaton Symposium, 7-9 September, 2005, Siófok, Book of Abstracts, P-95, 2005
Margitai Zita, Braun Mihály, Martine Leermakers: Autópályák mentén gyűjtött csalán minták elemösszetétel adatainak kiértékelése főkomponens analízissel, 48. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Hajdúszoboszló, 2005. július 4-6, MKE Kiadvány, 136.old, 2005
Margitai Zita, Braun Mihály, Martine Leermakers: Diszkriminancia analízis alkalmazása biomonitoring vizsgálatoknál: Erdélyi városok összehasonlítása a falevelekről gyűjtött szervetlen szennyezők ICP-OES és ICP-MS elemzl, 48. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Hajdúszoboszló, 2005. július 4-6, MKE Kiadvány, 150-153. old, 2005
Braun Mihály, Nemes Zoltán, Margitai Zita, Posta József: Alkalmasak-e a fák tövéről gyűjtött talajminták a városok szennyezettségi állapotának jellemzésére, 48. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, Hajdúszoboszló, 2005. július 4-6, MKE Kiadvány, 177. old, 2005
Zita Margitai, Mihály Braun, Martine Leemakers: STATISTICAL ANALYSIS OF AIR POLLUTION IN ROMANIA USING LEAF SAMPLES, XII HUNGARIAN-ITALIAN SYMPOSIUM ON SPECTROCHEMISTRY: ENVIRONMENTAL POLLUTION AND HUMAN HEALTH, , Pécs, 23-27 October 2005, ABSTRACT BOOK pp.52, 2005
Mihály Braun, Zita Margitai, Martine Leemakers: TILIA LEAVES AS BIOMONITORS OF AIR QUALITY IN EUROPE, XII HUNGARIAN-ITALIAN SYMPOSIUM ON SPECTROCHEMISTRY: ENVIRONMENTAL POLLUTION AND HUMAN HEALTH, , Pécs, 23-27 October 2005, ABSTRACT BOOK pp.53, 2005
István Papp, Mihály Braun: RIVERINE SEDIMENTS AS INDICATORS OF POLLUTION HISTORY, XII HUNGARIAN-ITALIAN SYMPOSIUM ON SPECTROCHEMISTRY: ENVIRONMENTAL POLLUTION AND HUMAN HEALTH, , Pécs, 23-27 October 2005, ABSTRACT BOOK pp.54, 2005
Margitai Z., Braun M., Posta J.: Légszennyezettség jellemzése a falevelekre ülepedett por szervetlen komponenseinek elemzése alapján, Anyagvizsgálók Lapja, 61-64, (2005/2), 2005
J. Posta, H. András, Á. Béni, J. Lakatos, L. Szűcs: Special flames and furnaces to study the formation and composition of the dry aerosols, In: , XII Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry, St. Petersburg, 31p, 2-7 July, 2006, 2006
Posta J., Halász A., Béni Á., Berényi S.: Special flames and furnaces to study the formation and composition of the dry aerosols, In: , XII Solid Sampling Colloquium with Atomic Spectrometry, St. Petersburg, 31p, 2-7 July, 2006, 2006
Kovács R.; Béni Á.; Karosi R.; Sógor Cs.; Posta J.: Determination of chromium content in foodstuffs and nutrition supplements, In: XII Hungarian-Italian Symposium On Spectrochemistry: Environmental Pollution And Human Health, 83p, Pécs, 23 – 27 October 2005, 2005
Sógor Cs.; Béni Á.; Kovács R.; Posta J.: Cr(III)Cr(VI) átalakulásának vizsgálata gyakorlati minták hőkezelése során, In: Nemzetközi vegyészkonferencia, Kolozsvár, 2005 Nov. 11-13, EMT kiadvány p11-13, 2005
Posta J., Halász A., Béni Á., Berényi S.: Száraz aeroszolok képződésének és összetételének követése atomabszorpciós és termikus módszerekkel, In: 49. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, 101p, 2006. Miskolc, 2006
Karosi R., Béni Á., Posta J., Balogh J.: Szervetlen krómformák komplexképzésen alapuló extrakciós elválasztása és GFAAS meghatározása cianid színezékkel, In: 49. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, 145p, 2006. Miskolc, 2006
Béni Á., Karosi R., Molnár R., Posta J.: Krómformák extrakciós elválasztása és Cr(III) meghatározása grafitkemencés atomabszorpciós spektrometriás módszerrel, In: 49. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, 148p, 2006. Miskolc, 2006
Á. Béni, I. Kiss, S. Berényi, J. Posta: Atomic distributions in acetylene-air flame using hydraulic high pressure nebulization with direct (100%) introduction of solutions Applications to speciation analysis, In: Microchemical Journal, 8, 103-108 (2007), 2007
Á. Béni, R. Karosi, J. Posta: Speciation of hexavalent chromium in waters by liquid-liquid extraction and GFAAS determination, In: Microchemical Journal, 8, 109-114 (2007), 2007
R. Kovács, Á. Béni, R. Karosi, Cs. Sógor, J. Posta: Determination of chromium concentration in foods and dietary suppliement, In: Food Chemistry, 2007
J. Posta, A. Halász, Á. Béni, J. Lakatos, L. Szűcs: Formation and composition of dry aerosols in flames using atomic absorption spectrometry and thermo-analytical method, In: Spectrochimica Acta B, 2007
Janovics R., Béni Á., Posta J.: Folyadék-folyadék extrakciós módszerek kidolgozása arzénformák elválasztására és GFAAS elemzésére, In: 50. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, 2007
Boruzs K., Karosi R., Béni Á., Posta J., Balogh J.: Króm(VI) extrakciós elválasztása, dúsítása dimetil-indokarbocianin (DIC) és dimetil-indodikarbocianin (DIDC) segítségével és a krómtartalom meghatározása GFAAS módszerrel, In: 50. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés 2007, 2007
Nagy AN., Béni Á., Posta J.: Extrakciós módszer kidolgozása tetrabutil-ammónium-bromid komplexképzővel vízminták krómspeciációs elemzésére, In: 50. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, 2007
Béni Á., Posta J.: Króm(III) és króm(VI) elválasztása és detektálása ETV-FAAS módszerrel, In: 50. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés 2007, 2007
Nagy D., Béni Á., Posta J.: Króm(VI) extrakciós elválasztása , dúsítása aliquat-336 segítségével és meghatározása GFAAS módszerrel, In: 50. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés, 2007
Fawzi ME., Nagy D., Posta J.: Nyomnyi mennyiségű cefalosporin származékok meghatározása Reinecke-só segítségével GFAAS módszerrel, In: 50. Magyar Spektrokémiai Vándorgyűlés 2007, 2007

 

Projekt eseményei

 
2014-01-30 09:09:02
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: TTK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék (Debreceni Egyetem), Új kutatóhely: TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék (Debreceni Egyetem).
vissza »