International responsability and liability for environmental damages  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43369
Type K
Principal investigator Bruhács, János
Title in Hungarian A környezeti károk miatti nemzetközi felelősség
Title in English International responsability and liability for environmental damages
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Faculty of Law Department of International Law and EU Law (University of Pécs)
Participants Bognerné dr. Karátson, Eszter
Fenyvesi, József Bulcsú
Rixer, Ádám
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 2.908
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatás célja a környezeti károk miatti nemzetközi felelősségre voantkozó nemzetközi szerződések és a nemzetközi jog releváns általános szabályainak feldolgozása, a nemzetközi felelősség különböző fajtáinak meghatározása. A környezeti károk miatti nemzetközi felelősség rendszere az alábbi tényezők kombinációja alapján határozható meg: i/ a felelősség alanyai; ii/ a felelősség típusa; iii/ a felelősségre vonatkozó jogforrás. 12 felelősségi fajtát magába foglaló felelősségi rendszer állapítható meg. Ezek közül a kutatás lényegében mellőzte a nemzetközi szervezetek felelősségének vizsgálatát, továbbá a nemzetközi magánjog kolliziós normáinak elemzését, tekintettel arra, hogy ez utóbbiak nem a nemzetközi joghoz tartoznak, hanem a nemzeti jogrendszerek részei. A fennmaradó nemzetközi felelősségi formákról, jelesül az állam nemzetközi jogsértés miatti felelőssége és a nemzetközi jog által nem tiltott magatartások káros eredményes miatti felelősség a nemzetközi környezetvédelmi jogban, továbbá az ilyen tárgyú nemzetközi magánjogi egyezmények és a környezeti károk miatti nemzetközi felelősség büntetőjogi aspektusa megjelent vagy publikációra váro tanulmányok tárgya. E tanulmányok harmonizációja után megvalósul a környezeti károk miatti nemzetközi felelősség monografikus feldolgozása. Ezenkívül egyes kutatási eredmények beépülnek a Bruhács János: Nemzetközi jog I-III. c. tankönyv 2. átdolgozott kiadás releváns fejezeteibe. A témavezető a kutatás tárgyában különböző konferenciákon tartott előadásokat és Erasmus vendégprofesszorként /2005. október Tours, Franciaország/ e témával is foglalkozott.
Results in English
The aim of the research is the elaboration and identification of the international treaties and the relevant general rules of the international law concerning international responsibility for environmental damages and the settlement of the different types of international responsibility. The system of international responsibility for environmental damages can be defined on the basis of the following elements combination: 1. the subject of the responsibility, 2. the type of the responsibility, 3. the legal source relating to the responsibility. Essentially a system of responsibility containing 12 types of international responsibility can be ascertained. From among these - because of the their existence as statu nascendi and their de minimis practical role - the research disregarded the examination of the international organizations responsibility, furthermore the analysis of the collision-norms of international private law, considering that the latter cases do not belong to inteernational law, but they are part of the national legal systems. The remaining forms of international responsibility - namely the responsibility of states for international injury, the responsibility for the harmful effects of the conducts not prohibited by international law in the field of international environmental law, moreover the international private law treaties concerning the same matter, and the criminal aspect of international responsibility for environmental damages - are subjects of published studies or papers before publication.
Full text http://real.mtak.hu/1041/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Bruhács János: International responsability for transboundary environmental damages, Acta Juridica et Politica, 2006
Bruhács János: A 2003. évi kijevi jegyzőkönyv: redivivus vagy innováció, Jogtudományi Közlöny, 2005
Bruhács János: A környezeti károk miatti nemzetközi felelősség dilemmái, Lőrincz Lajos Emlékkötet, Károli Gáspár Református Egyetem, 2005
Bruhács János: A határon túli környezeti károk orvoslásának problémája: nemzetközi magánjogi egyezmények, JURA, Pécs, 2005
Bruhács János: A 2003. évi iraki háború és a nemzetközi jog: szürrealista kérdések?, ''Jog- és jogászok a 21. század küszöbén'' nemzetközi konferencia /Pécs, 2003. október 16./, 2004
Back »