A prózai műfajok változásai a felvilágosodás korában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43374
típus K
Vezető kutató Penke Olga
magyar cím A prózai műfajok változásai a felvilágosodás korában
Angol cím The evolution of prose genres in the age of the Enlightenment
zsűri Irodalom
Kutatóhely Francia Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 2.586
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A prózai műfajok XVIII. századi változásait elemeztem a francia és a magyar kutatások összekapcsolásával. Voltaire és Montesquieu történeti munkáiban és elméleti írásaiban azokat az átalakulásokat vizsgáltam, amelyek a század első felére jellemzőek. Voltaire világtörténete, az Essai sur les mœurs különösen jelentős hatással volt a magyar felvilágosodás filozófiájára a század közepétől kezdve. Prévost abbé munkásságában azt kutattam, hogyan változott a regény-memoár műfaja azokban a műveiben, ahol történeti témát választott. Elemzéseim feltárták, hogy az egész századra jellemző a műfajok mutációja és hogy az eredetiség kritériuma válik dominánssá. A regény, a történetírás és a rövid műfajok (bevezető, esszé, enciklopédiákban és folyóiratban megjelenő írások) változatairól folytatott kutatásaimat francia kutatókkal és a szegedi doktori képzés résztvevőivel együttműködve végeztem. Kutatásaim jelentős részét szenteltem annak a kérdésnek, hogyan függenek össze Bessenyei György prózai műfaji kísérletei filozófiájának átalakulásával. Részletesen elemeztem életművében a regény, a történeti elbeszélés, a színdarab, a dialógus, az esszé, a levél, a bevezető, a jegyzet műfajának sajátosságait. Ezek a kutatási eredmények egy kismonográfiában jelennek majd meg.
kutatási eredmények (angolul)
I have analyzed the changes of prose genres of 18th century in connexion with the results of French and Hungarian research. I have studied the transformations, characteristic of the first half of the 18th century, in Voltaire’s and Montesquieu’s works both in their theoretical and historical writings. My studies proved that genuinity becomes dominant criterion in the age of the Enlightenment, while the aim of codifying prose genres becomes less important. The world history of Voltaire (Essai sur les mœurs) is the most important work concerning its influence on the philosophy of Enlightenment in Hungary from the middle of the 18th century. I studied the change of the genre of the novel-memoire in the works of Abbot Prévost dealing with historical themes. In cooperation with French scholars and participants of the PhD Program of the French Department of the Szeged University, I examined the different forms of the novel, the history writing and the short genres (preface, essay, writings published in encyclopedies and periodicals). With respect to Hungarian literature, I dealt with these questions predominantly in the oeuvre of György Bessenyei, I examined how his experiments in prose genres reflect the transformation of his philosophy. I performed a detailed analysis of the genres of the novel, historical writing, drama, dialogue and letter in Bessenyei’s oeuvre. I am planning to publish these results of my research in a short monograph.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1045/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Penke Olga: „Le syndrome du réfugié. Les "malheureux fugitif" dans le Monde morale de Prévost, Studia Caroliensa. Europe and Hungary in the age of Ferenc Rákóczi, Budapest 78-89., 2004
Penke Olga: „Le comte de Caylus. Les Arts et les Lettres. Études présentées par Nicholas Chronk et Kris Peeters, Amsterdam-New-York, Rodopi, 2004, 377p.”, Studi Francesi, Rassegna Bibliographica, Torino,, 2005
Penke Olga, Gyimesi Tímea, Kovács Katalin, Szász Géza: Les genres en transition, Nemzetközi konferencia, Szeged, 2004. október 7-8., Acta Romanica, Szeged, 2004, t. XXIII., 2004
Penke Olga: De la gloire des arts. Le chapitre CXXI de l’Essai sur les mœurs de Voltaire, Acta Romanica, Szeged, 2004, t. XXIII, 109-117., 2004
Penke Olga: Mythe, histoire et fiction dans le premier roman hongrois (Mítosz, történelem és fikció az első magyar regényben), Eighteenth-Century Fiction, n. spec. „On the Borders of Fiction”, July, 2004. 561-571., 2004
Penke Olga: Ariadné fonala Bessenyei György Tariménes utazása című regényében, Serta Pacifica. Tanulmányok Fried István 70. születésnapjára, Szeged, Pompeji, 2004. 221-229., 2004
Penke Olga: Történetírás és modernizáció. Montesquieu római történetének példája, Mediterrán tanulmányok. Études sur la région méditerranéenne XIII., Szeged, 2004. 71-79., 2004
Penke Olga: Poétikai gondolatok és történeti téma Montesquieu és Voltaire első alkotói korszakában, Filológiai Közlöny, n. 1-2., 100-115., 2004
Penke Olga: Az ember csak akkor gondolkodik, ha erre felbuzdítják... Az olvasó közvetlen megszólítása Bessenyei írásaiban, Historia litteraria a XVIII. században. Az MTA Irodalomtudományi Intézete tudományos konferenciája, Budapest, 2004. okt. 12-13., Budapest, Universitas, 2006, 429-445., 2006
Penke Olga: A történeti téma Prévost Mémoires et aventures d’un homme de qualité című regényében, Correspondances. Hommage a Éva Martonyi, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kiadványai, Piliscsaba, 2006. 406-416., 2006
Penke Olga: La réception de l’Essai sur les moeurs en Hongrie au XVIIIe siècle, Revue Voltaire, 5., Paris, n. 5, 267-282., 2005
Penke Olga: Prévost entre roman et histoire dans le Monde moral (A történeti téma Prévost Le Monde moral című regényében), Les expériences romanesques de Prévost après 1740 (Prévost kísérleti regényei 1740 után), études présentées par Jean-Paul Sermain et Erik Leborgne, Louvain-Paris-Dudley, Ma, Éditions Peeters, 2003, République des lettres, 269-284., 2003
Penke Olga: Voltaire Bessenyei Holmijában. Egy jegyzet nyomában, Ferenczi László köszöntése, Miskolc, Miskolci Egyetem Kiadása, 2003, 155-162., 2003
Penke Olga: Histoires universelles et philosophies de l’histoire en France au siècle des Lumières, Acta Romanica, Szeged, 2003, t. XXII, 73-82., 2003
Penke Olga: „Le syndrome du réfugié. Les "malheureux fugitif" dans le Monde morale de Prévost, Studia Caroliensa. Europe and Hungary in the age of Ferenc Rákóczi, Budapest 78-89., 2004
Penke Olga: „A dialógus, a levél ás az esszé műfaja Bessenyei György A holmi című művében'', Labor omnia vincit. Tanulmányok Tüskés Gábor 50. születésnapjára, Budapest, Balassi-MTA, 87-90, 2005
Penke Olga: „De l’Usage de l’Histoire”, Montesquieu en 2005, Oxford, Voltaire Foundation, 2005, 290-312., 2005
Penke Olga: „Les dictionnaires hongrois au XVIIIe siècle”, Dix-huitième siècle, (Paris) 239-252., 2006
Penke Olga: „A la recherche d’un genre philosophique : le mélange des genres dans A Holmi de György Bessenyei”, Cultivateur de son jardin. Mélanges offerts au professeur Imre Vörös, Budapest, 2006
Penke Olga: „Gondolatok az esztétikáról és az irodalom szerepéről a Mindenes Gyűjteményben", Budapest (megjelenés alatt), 2007
Penke Olga: „Bessenyei György a nyelvek természetéről", Szged, Grimm Kiadó (megjelenés alatt), 2007
Penke Olga: „Voltaire világtörténetének hatása a 18. században'', Budapest, Universitas (megjelenés alatt), 2007
Penke Olga: „Variations sur deux batailles, ou comment la conception de l'histoire universelle influe sur le traitement des sources'', Copier/Coller. Réemploi, reprise, réécriture, Pise-Oxford (megjelenés alatt), 2007
Penke Olga: „Gábor Tüskés, Éva Knapp, Népi vallásosság Magyarországon a 17-18. században. Források, formák, közvetítők [La religion populauire en Hongrie au 17e -18e siècles. Formes, sources, médiateurs], Budapest, Osiris Kiadó, 2oo1., Dix-huitieme siecle, 648-649., 2004
Penke Olga: „„Éva Knapp, Irodalmi emblematika Magyarországon a XVI-XVIII. században, Budapest, Universitas, 2003.), Dix-huitieme siecle, 623-624., 2004
Penke Olga: „Mémoires du baron de Tott sur les Turcs et les Tartares. Maestricht, 1785. Texte édité par Ferenc Tóth, Paris, Honoré Champion, 2004, 382p., coll. «Bibliothèques des correspondances », Dix-huitieme siecle, 691., 2006
Penke Olga: „Correspondance de François II Rákóczi et de la palatine Elzbieta Sieniawska. Publiée avec la collaboration de Gábor Tüskés par Ilona Kovács et Béla Köpeczi, Budapest, Balassi Kiadó, 2004, 188p.”, Dix-huitieme siecle, 677., 2006
Penke Olga: „Alain Sandrier, Le style scientifique du baron d'Holbach, Paris, Champion 2004.”, Studi Francesi, Rassegna Bibliographica, Torino, 2005
Penke Olga: „Gilles Bancarel, Raynal ou le devoir de vérité, Paris, Champion, 2004”, Studi Francesi, Rassegna Bibliographica, Torino, 2005
Penke Olga: „Jean-Marie Roulin, L'Épopée de Voltaire a Chateaubriand: poésie, histoire et politique, Oxford, SVEC, 2005., Studi Francesi, Rassegna Bibliographica, Torino, 2006
vissza »