Cytoprotective role of c-jun N-terminal kinase in nitric oxide-induced cardic mycocyte apoptosis  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43380
Type F
Principal investigator Andréka, Péter
Title in Hungarian A c-jun N-terminális kináz védő szerepe nitrogén-oxid által indukált szívizom apoptosisban
Title in English Cytoprotective role of c-jun N-terminal kinase in nitric oxide-induced cardic mycocyte apoptosis
Panel Cellular and Developmental Biology
Department or equivalent Dept. of Cardiology (Semmelweis University)
Participants Szánthó, Gergely
Takács, Eszter Cecília
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.640
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat 4 éves futamideje alatt kettős célt próbáltunk teljesíteni. 1, Az alapkutatás módszereivel sejttenyészeteken vizsgáltunk a szívizomsejtek programozott sejthalálát, az intracelluláris jelátviteli mechanizmusokra koncentrálva. Az általunk kidolgozott in vitro szepszis modellen az vizsgáltuk, hogy a nitrogén-oxidhoz (NO) hasonlóan a Gram-negatív baktériumok sejtfalából származó endotoxin (LPS) is fokozza-e a szívizomsejtek apoptotikus sejtpusztulásának arányát. Kimutattuk, hogy az LPS indukálja a szívizomsejtek programozott sejthalálát az NO termelődés fokozásán keresztül. A c-Jun N-terminális kináz (JNK) szerepét vizsgálva azt találtuk, hogy a JNK-nak kifejezett védő szerepe van a folyamatban. Az intracelluláris jelátviteli utakat vizsgálva kimutattuk, hogy az LPS az un. intrinsic apoptosis utat aktiválja. 2, A projekt második részében a szívizomsejtek regenerációs képességét vizsgáltuk szívizom infarktus után. Kidolgoztuk a humán szívizom apoptosis és perkután koronária intervenció disznó modelljét, és vizsgáltuk az infarktusos terület kiterjedésének csökkenthetőségét. Megállapítottuk, hogy mind az intrakoronáriás autológ csontvelői őssejt transzplantáció, mind a távirányított ischaemiás posztkondicionálás szignifikáns mértékben csökkenti az infarktusos terület nagyságát.
Results in English
During the period of four years, two goals were tried to achieve: 1, With basic science methods, the apoptotic death of cardiac myocytes were studied on cell cultures concentrating on the intracellular signalling pathways. On an in vitro sepsis model, it was analysed whether endotoxine (LPS), like nitric oxide (NO), induces apoptotic cell death. It was shown that LPS induces apoptotic cell death through NO production. Analysing the role of c-Jun N-terminal kinase (JNK) it was revealed the JNK has a protective role in the process. Studiing the intracellular signalling pathways it was shown that LPS activates the intrinsic apoptotic pathway. 2, In the second part of the project, the regeneration capabilities of cardiac myocytes were studied after myocardial infarction. The swine model of human myocardial infarction and pimary percutaneous coronary intervention was worked out and the reduction of infarct territory was analysed. It was revealed that both the intracoronary autologous bone marrow-derived stem cell transplantation and the remote ischemic postconditioning significantly decreases the infarct territory.
Full text http://real.mtak.hu/1048/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Andreka P, Nadhazi Z, Muzes G, Szantho G, Vandor L, Konya L, Turner MS, Tulassay Z, Bishopric NH: Possible Therapeutic Targets in Cardiac Myocyte Apoptosis, Curr. Pharm. Des. 10:2445-61, 2004
Andreka P, Tran T, Webster KA, Bishopric NH: Nitrix Oxide and Promotion of Cardiac Myocyte Apoptosis, Moll. Cell. Biochem. 263: 35-53, 2004
Turner MS, Haywood GA, Andreka P, You L, Martin PE, Evans WH, Webster KA, Bishopric NH: Reversible Connexin43 Dephosphorylation During Hypoxia and Reoxygenation Linked to Cellular ATP Levels., Circ. res. 95: 726-33, 2004
Vértesaljai M, Andréka P.: Autológ csontvelői őssejt transzplantáció akut szívizom infarktusban., Kardiológus 2005; 4 (2): 5-14., 2005
Vértesaljai M, Piróth Z, Fontos G, Andréka Gy, Font G, Szántho G, Réti M, Masszi T, Andréka P.: Őssejtek alkalmazása a kardiovaszkuláris betegségek kezelésében., Orvosi Hetilap. 2005; 146: 2383-8., 2005
Vértesaljai M, Piróth Z, Fontos G, Tóth A, Simor T, Lueff S, Reményi P, Réti M, Masszi T, Andréka P.: Akut szívizom infarktusban végzett első magyar autológ csontvelői őssejt transzplantációk során szerzett tapasztalataink., Orvosi Hetilap. 2006; 147: 3-6., 2006
Andreka P, Frenneaux MP.: Haemodynamics of cardiac arrest and resuscitation., Curr Opin Crit Care. 2006; 12: 198-203., 2006
Andreka G, Vertesaljai M, Szantho G, Font G, Piroth Z, Fontos G, Juhasz ED, Szekely L, Turner MS, Ashrafian H, Frenneaux MP, Andreka P.: Remote Ischemic Postconditioning Protects the Heart During Acute Myocardial Infarction of Pigs., Heart (közlésre elfogadva), 2007
Nádházi Z, Szánthó G, Bertók L, Bishopric NH, Andréka P.: A c-Jun N-terminális kináz védő szerepe endotoxin-indukálta szívizomsejt apoptosisban., Cardiologia Hungarica 2003; 33: A89., 2003
Nadhazi Z, Szantho G, Takacs E, Wiesel O, Bertok L, Bishopric NH, Andreka P.: Cytoprotection by c-Jun N-Terminal Kinase in Endotoxin-Induced Cardiac Myocyte Apoptosis., Experimental and Clinical Cardiology 2003; 8: 45., 2003
Tran TH, Andreka P, Webster KA, Bishopric NH.: Negative regulation of caspase-9 activation by Jun kinase through inhibition of apoptosome formation., Circulation 2005; 112 (17, Suppl. S): U252., 2005
Andréka Gy, Piróth Zs, Fontos G, Vértesaljai M, Font G, Szánthó G, Andréka P.: Direkt és “távirányított” ischaemiás poszkondícionálás csökkenti az infarktusos terület nagyságát disznókban., Cardiologia Hungarica 2006; 36 (Suppl. A): A12, 2006
Vértesaljai M, Szüts K, Surányi O, Szelíd Zs, Bőhm T, Szegedi M, Szőke S, Piróth Zs, Tóth A, Simor T, Lueff S, Réti M, Masszi T, Andréka P.: Akut szívizom infarktusban végzett első magyar autológ csontvelői őssejt transzplantációkkal szerzett tapasztalatok., Magyar Belorvosi Arch. 2006; 59 (Suppl. 4): 124., 2006
Andréka P.: Cardiovascularis alapkutatás új területei., Kardiológia 2007. Főszerkesztő Temesvári András. (előkészületben), 2007
Back »