Az EU Adaptáció és versenyképesség  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43381
típus K
Vezető kutató Halmai Péter
magyar cím Az EU Adaptáció és versenyképesség
zsűri Gazdaság
Kutatóhely Profconsult Kft.
résztvevők Elekes Andrea
Uzonyi Györgyné
Vásáry Miklós
Vásáry Viktória
Velikovszky László
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.120
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A program keretében egyrészt elméleti kutatások valósultak meg: a vámunióelmélet alkalmazása az agrárgazdaság adaptációjának magyarázatához, illetve a kereskedelmi elméletek és a mezőgazdaság versenyképessége témakörében. Az agrárgazdaság versenyképessége kategóriájának integráns részét képezik a releváns agrár- és kereskedelempolitikai feltételek. Az EU-adaptáció a versenyképesség feltételrendszerének lényeges változását eredményezi. A kutatás keretében mennyiségi elemzésekre is sor került. A nettó export alakulása, annak változása a nemzetközi versenyképesség lényeges mutatója. A magyar agrárgazdaság belső strukturális problémái, az elhúzódó transzformációs válság és depresszió, illetve az adaptációs sokkok a versenyképesség folyamatos romlásához vezettek. A program keretében kiemelt figyelem irányult a releváns politikai változások (KAP-reform 2003. évi lépcsője, illetve a WTO Doha-Forduló előrehaladása), továbbá az adaptáció kezdeti tapasztalatai feltárására. Az agrárgazdaság sikeres alkalmazkodásának döntő tényezője a versenyképesség átütő erejű javítása. Az ehhez szükséges gazdaság- és társadalompolitikai (azon belül agrárpolitikai) program és annak adekvát eszközrendszere azonban továbbra is hiányzik.
kutatási eredmények (angolul)
In the framework of the program theoretical researches were carried out in part: the agricultural adaptation explained by the application of the customs union theory, and in the field of trade theories and the competitiveness of the agriculture. Relevant agricultural and trade policies form an integral part of the agricultural competitiveness. EU-adaptation changes significantly the competitive environment. In the framework of the research quantity analysis were carried out as well. Development of net export can be considered an important indicator of international competitiveness. The internal structural problems of the Hungarian agriculture, the long lasting transformational crisis and depression, and the adaptational shocks have led to continuous decay in competitiveness. In the framework of the program outstanding attention was paid to the relevant policy changes (CAP reform in 2003, the advancement of the Doha Round) furthermore the exploration of the initial experiences of the adaptation. Crucial factor of the successful adaptation of the agriculture is the smashing improvement of competitiveness. The economic and social policy (including the agricultural policy) program necessary to fulfill that and its adequate tool system is still missing.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1049/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Halmai P.: Az első év után. Magyar mezőgazdaság az Európai Unióban., Politikai Évkönyv 2005. 865-878., 2005
Halmai P.: Versenyképesség és integráció. Az agrárgazdaság adaptációja, In: Palánkai Tibor(szerk.) Magyarország EU-integrációja 93-116., 2005
Elekes A: Agrár- és vidékfejlesztés az EU-támogatások tükrében - Lehetőségek és veszélyek, Fejlesztés és Finanszírozás, 2. p. 31-39, 2004
Elekes A: Agricultural and Rural Development in the Light of EU Support Schemes - Opportunities and Threats, Development and Finance 2. p. 32-41, 2004
Elekes A.: Agricultural Competitiveness After Accession – Lessons fromn Customs Union Theories, Acta Oeconomica, Vol. 54 (4) pp. 451-475., 2004
Halmai P.: Az agrárgazdaság EU adaptációja� Várható feszültségek, gazdaság- és társadalompolitikai kihívások., Politikatudományi Szemle, 1-2. szám. pp. 204-221., 2004
Elekes A. - Halmai P. - Uzonyi Gy.: Az élemiszerbiztosnág közgazdaságtana. Nemzetközi kereskedelmi összefüggések, Külgazdaság (Megjelenés alatt), 2007
Halmai P.: Agrárgazdaságunk az Európai Unióban, In:Bognár K. (szerk.) Sorsfordító esztendő MKT Budapest, 313-316., 2005
Halmai P.: A magyar élelmiszergazdaság versenyképessége és az EU-csatlakozás, Gazdálkodás (Megjelenés alatt), 2007
Elekes A; Halmai P.: A nemzeti agrárpolitikák lehetőségei. Körvonalazódik a WTO új mezőgazdasűgi megállapodása, Külgazdaság XLIX. évfolyam 11-12.szám 76-95. pp., 2005
Elekes A: Agrár- és vidékfejlesztés az EU-támogatások tükrében - Lehetőségek és veszélyek, Fejlesztés és Finanszírozás, 2. p. 31-39, 2004
Halmai P.: A reform ökonómiája, KJK-Kerszöv, 310 pp., 2004
Elekes A: Agrár- és vidékfejlesztés az EU-támogatások tükrében - Lehetőségek és veszélyek, Fejlesztés és Finanszírozás, 2. p. 31-39, 2004
Halmai P.: A magyar agrárgazdaság EU -beilleszkedése, Fejlesztés és finanszírozás, 2006/2 32-41., 2006
Halmai P.: Közös Agrárpolitika, In: Kende T., Szűcs T. (szerk.) Bevezetés az Európai Unió politikáiba. KJK Kerszöv, 851-907., 2006
Halmai P.: Integration of the Hungarian Agro-economy into the EU, Development and Finance, 2006/2 32-41., 2006
Halmai P. - Elekes A.: A versenyképesség kihívásai az EU agrárgazdaságában, Európai Tükör (Megjelenés alatt), 2007
Halmai P. (szerk.): A versenyképesség kihívása, Budapest, (megjelenés alatt), 2007
Halmai P. (szerk.): Az Európai Unió agrárrendszere, Budapest, (megjelenés alatt), 2007
Halmai P.: A versenyképesség és a piac, A Falu (megjelenés alatt), 2007
Halmai P. - Vásáry V.: Új irányzatok az EU vidékfejlesztési politikában, Európai Tükör (megjelenés alatt), 2007
Halmai P. - Elekes A. - Velikovszky L.: How Decoupled is the European Union's Single Farm Payment?, 26th Conference of the International Associations of Agricultural Economists. Contributions of Agricultural Economics to Critical Policy Issues (Handbook), Queensland, AU, 2006
vissza »