Automatic measurement and control of shape of long-span bridges  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43382
Type K
Principal investigator Szatmári, István
Title in Hungarian Nagy nyílású hidak alakjának automatikus mérése és szabályozása
Title in English Automatic measurement and control of shape of long-span bridges
Panel Engineering, Metallurgy, Architecture and Transport Sciences
Department or equivalent Department of Structural Engineering (Budapest University of Technology and Economics)
Participants Ádám, József
Farkas, György
Kálló, Miklós
Kaltenbach, László
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 15.114
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Rövid összefoglalás A kutatási munka célja olyan GPS eszközök beszerzése, üzembe helyezése volt, amelyekkel a hidak építésének területén az építés-iányítási feladatok megoldása a korábban használt eljárásoknál korszerűbben valósítható meg. Ilyen módszerek alkalmazása nagy hidaknál a fejlett országokban már általános. A GPS berendezések által megteremtett lehetőségek kihasználása csak néhány probléma megoldása és a megfelelő tapasztalat megszerzése után lehetséges. A tapasztalat megszerzése érdekében számos vizsgálatot végeztünk: · megállapítottuk a mérési pontosság és a mérési idő kapcsolatát, a mérési időtartam meghatározását az elérendő pontosság függvényében; · megállapítottuk a mérési pontosság és a mérési körülmények kapcsolatát: hogyan változtatja a mérési pontosságot a vett műholdak száma, konfigurációja, a kitakarás szögének nagysága; · összehasonlítottuk a Bernese tudományos feldolgozó szoftverrel kapott eredményeket mint etalont és a különböző kereskedelmi feldolgozó szoftverekkel kapott eredményeket, a mérnöki alkalmazás elősegítése érdekében. Tényleges méréseket végeztünk az Erzsébet híd mozgásainak vizsgálatára, valamint a Hosszúrévi Sajó-híd és a Dunaújvárosi Duna-híd építési mozgatásainak ellenőrzésére.
Results in English
Short summary Goal of the research was to purchase and install GPS equipment, with the help of which construction-control tasks in the field of bridge construction can be carried out, more sophisticated than with previous methods. Using GPS methods on big bridges is already usual in developed countries. Possibilities presented by GPS tools can be fully utilized only after solving a few problems and gaining the necessary experience. In order to gain this experience, a number of experiments were carried out: · established the relationship between precision and duration of measurement, to express necessary duration of measurement as a function of required precision; · established the relationship between precision and circumstances of measurement: how precision varies with changing number and configuration of satellites received, and with angle of cover, · compared the results of different commercially available analysis softwares to the results given by Bernese scientific analysis software, as a benchmark, in order to advance the engineering applications. We also made factual measurements to establish movements of the Erzsébet-bridge, and to control the construction process of the Sajó-bridge at Hosszúrév and Duna-bridge at Dunaújváros.
Full text http://real.mtak.hu/1050/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Takács Bence: Hidak mozgásvizsgálata GPS-technikával, Technika, 2004. május, 47. évfolyam, 5. szám, 34. oldal, 2004
Takács Bence: Az Erzsébet híd mozgásvizsgálata GPS-technikával, Geomatikai közlemények VIII., Sopron 2004 (megjelenés alatt), 2004
Back »