Analysis of the information model of land consolidation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43384
Type K
Principal investigator Márkus, Béla
Title in Hungarian A birtokrendezés informatikai modelljének elemzése
Title in English Analysis of the information model of land consolidation
Panel Earth sciences 2
Department or equivalent Területfejlesztési Intézet (University of Sopron)
Participants Busics, György
Kulcsár, Attila
Vincze, László
Závoti, József
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 7.851
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az adatgyűjtések területén Gyenes Róbert a GPS mérések korrekt alkalmazásához elengedhetetlen magassági referenciafelületek modellezése terén ért el kiemelkedő eredményeket. Busics György, Engler Péter és Márkus Béla kutatásokat végzett a digitális domborzatmodellek megbízhatóságának ellenőrzésére. Az adatintegrációban nagyfontosságú transzformációk közül, a 7 paraméteres 3D transzformáció egzakt megoldására Závoti József módszert dolgozott ki. Jancsó Tamás kutatásokat végzett robusztus módszerek vizsgálatára, analitikus módszereket dolgozott ki a külső tájékozási elemek direkt meghatározására kiegyenlítéssel, a durva hibával terhelt pontok kiszűrésére a tájékozási folyamat során. A földminősítés és földhasznosítás területén Dömsödi János végzett alapkutatási munkát, eredményeit Földhasználat című szakkönyvében ismertette. Az adatok megtekintéséhez, részben a rendezés variánsainak áttekintéséhez, de a kialakítandó változatokhoz is szükséges az információk térbeli és dinamikus megjelenítésének támogatása. A területfejlesztés gazdasági folyamatainak modellezésére térinformatikai rendszert és dinamikus felhasználói (döntéstámogató) felületet dolgozott ki (Guszlev Antal), mely több külföldi munkaértekezleten és konferencián elismerést aratott. Csordásné Marton Melinda matematikai modellt dolgozott ki az elaprózott területek optimális csoportosítására.
Results in English
In the field of data acquisition Róbert Gyenes gained remarkable results in application of height reference surfaces modeling at GPS measurements. György Busics, Péter Engler and Béla Márkus carried out research on the quality control of digital terrain models. In the data integration among the important transformations, József Závoti worked out an exact solution for the 7-parameter 3D transformation. Tamás Jancsó carried out research on examination of gross error detection methods, he worked out a analytical method for calculation of exterior orientation elements using adjustment procedure with direct analytical algorithm including the gross error detection during the orientation procedure. In the field of land valuation and land use János Dömsödi completed a basic research work, his results was published in the professional book of “Földhasználat”. For viewing of data, partly for the review of land management variants, but also for the variants dedicated for completion it is necessary to assure the spatial and dynamic viewing of information. For modeling of the urban development economical procedures a geoinformation system and dynamic user (decision support) interface was developed by Antal Guszlev, this system was introduced on several international workshops and conferences and it has gained reputation. Melinda Csordásné Marton worked out a mathematical model for optimal grouping of small parcels.
Full text http://real.mtak.hu/1051/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Busics Gy.: From Static Measurements to Network RTK, 3rd Intergeo East Conference, Belgrade, Serbia, February 22-24, 2006 p. 12., 2006
Gyenes R. - Kulcsár A.: Digitális szintezőműszerrel végzett mérések feldolgozása, Geodézia és Kartográfia, 2006/1 17-22 o., 2006
Guszlev Antal: A magyar webtérképek forgalma, Térinformatika, 2004/3., 2004
Udvardy P.: Nature-GIS, Nature GIS konferencia, Budapest, 2004
Udvardy P.: Urban development system in Hungary Using the URBAX simulation Hungarian experiences, URBAX konferencia, Helsinki, 2004
Kovács M.-Vincze L.: A birtokrendezés folyamatának hatása az informatikai támogatásra, NyME GEO, 2004
Dorgai L. et al.: Agrárgazdasági tanulmányok – A magyarországi birtokstruktúra, a birtokrendezési stratégia, Agrárgazdasági Kutató Intézet, 2004
Guszlev Antal: Információmegjelenítési modellek a birtokrendezésben, GIS Open konferencia, Székesfehérvár, 2004
Guszlev Antal: GIS Applications in Urban Planning, URBAX konferencia, Helsinki,, 2004
Jancsó Tamás: Durva hibaszűrés a fotogrammetriai hátrametszés kiegyenlítése előtt kezdő értékek megadása nélkül, Geomatikai Közlemények, 2004
Jancsó Tamás: Durva hibaszűrés a fotogrammetriai térbeli hátrametszés kiegyenlítésekor, GIS Open konferencia, Székesfehérvár, 2004
Jancsó Tamás: Gross error detection of control points with direct analytical method, ISPRS Kongresszus, Isztanbul, Commission III, WG III/8, 2004
Márkus B.: Birtokrendezés és térinformatka, Agrárinformatikai Nyári Egyetem és Fórum, Gödöllő, 2004
Márkus B.: GI support for land consolidation, FIG Regional Conference, Jakarta, Indonesia, 2004
Mizseiné Nyiri J.: Föld-egyenérték – mint birtokrendezési elem, GIS Open konferencia, Székesfehérvár, 2004
Márkus B. – Nyíri J.: Organisational structures and their role in the processes of the real property transactions, COST G9 Hungarian National Report, Helsinki, 2004
Mizseiné Nyíri J.: A földbirtok-koncentráció reális megalapozása, XIV Országos Térinformatikai Konferencia, Szolnok, 2004
Csordásné Marton Melinda: A birtokrendezés matematikai modellje, Apáczai Napok, Győr, 2004
Varga J.: Aspects of the property transactions in the Hungarian environmental management, GEOCAD konferencia, Gyulafehérvár, 2004
Mizseiné Nyiri J.: Erdőterületek tulajdoni és használati viszonyainak elemzése, Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola Erdővagyon-gazdálkodás program, Sopron, 2004
Udvardy P. - Apai G: Urban development system in Hungary, URBAX projekt dokumentumok, 2004
Varga J.: Az „ELNA II.” projekt eredményeiről és tapasztalatairól, „10 éves a Térinformatika tanszék” tudományos ülés, Székesfehérvár, 2004
Vincze L. et. al: Magyarország Nemzeti Birtokrendezési stratégiája 2004-2006-2013, FVM NFA pályázat, Budapest, 2004
Vincze L.: Vidékfejlesztés - birtokrendezés, Vidékfejlesztés - birtokrendezés OKJ képzés tantárgyának központi programja, 2004
Vincze L.: Főiskolai tapasztalatok és kutatási eredmények a terület- és birtokrendezés témakörében, TALC konferencia, 2004
Vincze L.: Javaslat a Magyar Nemzeti Birtokrendezési Stratégiára, A Földhasználat helyzete, lehetőségei a Fertő-Hanság medencében Regionális Tud. Fórum, Sopron, 2004
Vincze L.: Birtokrendezés, Tudománynapi konferencia, Győr, 2004
Vincze L.: A birtokrendezés stratégiai kérdései, Tudománynapi konferencia NyME GEO, 2004
Vincze L.: A birtokrendezés stratégiai kérdései és informatikai támogatása (BIME), NyME GEO OTKA BIME munkamegbeszélés, 2004
Závoti J: Generalization of spline interpolation for geodynamic models, Acta Geod. Geoph. Hung., 2004
Závoti J: Gráfelméleti algoritmusok és transzformációk a térinformatikában, NYME GEO Székesfehérvár, 2004
Závoti J: 3D transzformáció nemlineáris megoldása, Geomatikai Szeminárium, Sopron, 2004
Weignerova, V. – Guszlev A.: Creating and publishing metadata, „10 éves a Térinformatika tanszék” tudományos ülés, Székesfehérvár, 2004
Závoti J. Jancsó T.: DTM checking with gross error detection method based on spatial resection with direct analytical approach, Automated Quality Control of Digital Terrain Models, EuroSDR Seminar, Aalborg, 2005. augusztus 17-20., 2005
Engler P.-Jancsó T.: Digitális domborzatmodellek ellenőrzési módszetrei, GIS OPEN 2005 konferencia, 2005. március 16. Székesfehérvár, 2005
Guszlev Antal: GIS Applications in Urban Planning, An Overview on Planning Systems and Urban Makets in Europe, 213-223, ARACNE, 2005., 2005
Guszlev Antal: URBAX GIS - Várostervezési szimuláció, Térinformatika, 2005/2, 2005
Guszlev Antal: Internet mapping and GIS, Cadastral development PhD course Aalborg, 2005
Gyenes Róbert: Magassági referenciafelületek modellezése, NYME GEO, Tudomány Napja, Székesfehérvár, 2005
Kottyán László: Decision support in land consolidation, Cadastral development PhD course, Aalborg, 2005
Márkus Béla: Learning pyramids, FIG Working Week, Cairo, 2005., 2005
Márkus Béla- Mizseiné Nyiri Judit: Land Property Transactions and the Hungarian Land Consolidation Strategy, COST conference, 2005. június 9-11, Thessaloniki, 2005
Mizseiné Nyiri Judit: Részarány-rendezés erdőértékelési problémái, GIS OPEN 2005 konferencia, 2005. március 16. Székesfehérvár, 2005
Mizseiné Nyiri Judit - Kottyán László: Institucional and Information Model of Hungarian Land Consolidation, COST proceedings, 2005
Mizseiné Nyiri Judit - Kottyán László: Institucional and Information Model of Hungarian Land Consolidation, COST Action G9 8th Workshop, Stockholm, 2005
Udvardy Péter - Márkus B.: Rural development measures in Hungary- GI support for land consolidation, Assesing Environmental Efficiency of Rural Development Measures Across Europe: Bridging the Local Experience, Ispra, 28-29 November 2005, 2005
Vincze lászló: A birtokrendezés stratégiai kérdései, MFTTT központi rendezvény, Budapest, 2005. jan. 18. FÖMI, 2005
Vincze lászló: A birtokrendezés aktuális kérdései Actual questions of Land Consolidation, Nemzetközi Tudomnyos Konferencia, Sepsiszentgyörgy, 2005. május 21., 2005
Vincze László: Birtokrendezés, Apáczai Napok Győr, 2004. október 21., 2005
Závoti József: 50 years of the Geodetic and Geophysical Research Institute of the Hungarian Academy of scienses, Acta Geod. Geoph. Hung., 2005
Závoti J., Somogyi J., Kalmár J., Battha L.: Research in Mathematical Geodesy, Acta Geod. Geoph. Hung., 2005
Závoti J.,: A 7 paraméteres 3D transzformáció egzakt megoldása, Geomatikai közlemények VIII, 2005
Márkus B.(szerk): Professional education in Surveying - Future plans, Térképtudományi Tanulmányok, Vol.13. Budapest,2006. pp.267-274, 2006
Suarez, J. - Márkus B. (szerk): Shaping the future of Geographic Information Science in Europe, 9th Agile Conference on Geographic Information Science, Visegrád, Hungary, 2006.388.p, 2006
Márkus B. :: Experiences in and around e-Learning, FIG Congress, Munich, Germany, 2006., 2006
Fenyő Gy. - Márkus B.: A Bologna folyamat hatása a GEO tevékenységére, Geodézia és Kartográfia, 2006/6. pp.35-36, 2006
Kulcsár Attila: FreeGIS - elméleti megvalósítása, OMFB tanulmány, 2006
Gyenes R. - Kulcsár A.: Mérési módszerek digitális szintezőműszerekhez, GIS OPEN 2006 konferencia, 2006
Katonáné Gombás Katalin - Kovács Miklós: A jogszabályi környezet értékelése társadalmi célcsoportok bevonásával, In Pájer J. et al.: A környezetvédelmi engedélyezés követelményei, gyakorlata és a fejlődés iránya, NYME -KKK-KHV, Sopron, 20058. november pp.55-62, 2006
Kottyán László: Multidimenzionális adatmodellen alapuló térbeli elemzések, NYME GEO, Székesfehérvár, 2006
Jancsó Tamás - Guszlev Antal: Ökokörnyezeti GIS modellezés, GIS OPEN 2006 konferencia, Székesfehérvár NYME GEO, 2006
Závoti J.- Jancsó T.: The solution of the 7 parameter datum transformation problem with and without the Groebner basis, Acta Geodetica Geophisica Hungarica, Vol. 41. kötet (1), 2006., pp.87-100, 2006
Jancsó Tamás: Durva hibák felderítése modell és terepi koordináták alapján számított méretarányszámok összehasonlításával, Geodézia és Kartográfia, 3. szám 9-12 old., 2006
B. Berdár, L. Gombás, L. Kottyán, J. M. Nyiri, B .Szalai: National Report on Current Professional Practice in land valuationbs and the Valuation Methods Used in Hungary, WP2, Review and sharing information and best practice on land aluation throught e-learning, NYME GEO, Székesfehérvá eGeomatika Továbbképző Seminárium, Sopron, 2006. okt. 26-27, 2006
Mizseiné dr. Nyiri J.: Az oktatás szerepe az ingatlanszakmában, LVT workshop, FÖMI, 2006. augusztus 21., 2006
Mizseiné dr. Nyiri J.: Ingatlaértékelési metodikák mezőgazdasági alkalmazhatósága, Településrendezés - birtokrendezés Konferencia Agárd 2006. nov. 9-10., 2006
Márkus B.(szerk): E-Governance, Knowlwdge Management and E-Learning,, International FIG Workshop, Budapest, Hungary, 2006
Kovács M.: Az agrárigazgatás reformja, különös tekintettel a földügyi igazgatásban fennálló párhuzamosságokra, PPKE JÁK, Budapesst, 2006, 2006
Kottyán L.: Space and time dimensions in decision support, CEEPUS scholarship, University of Salzburg, Salzburg, Austria, 2006, 2006
Jancsó Tamás: Nemlineáris transzformációk a geomatikában, Geomatika Továbbképző Szeminárium, Sopron, 2006. okt. 26-27., 2006
Busics Gy. - Horváth T.: Az aktív hálózatok adottságainak kihasználása a műholdas helymeghatározásban, Geodézia és Kartográfia, 2006/4 pp.9-16, 2006
Busics Gy. - Farkas R.: GNSS Technologiy Development in Geodetic Position Fixing in Hungary, FIG Congress, Munich, Germany, October 8-13, 2006. p.12., 2006
Csordásné Marton M.: Birtokrendezés, Apáczai Napok Győr, 2004. október 21., 2006
Csordásné Marton M.: Matematikai modell a birtokrendezés támogatására, Geodézia és Kartográfia, 2005/2 pp.30, 2005
Dömsödi J.: Földhasználat, Dialóg Campus Kiadó Budapest-Pécs, 2006., 2006
Dömsödi J. szerk.: A településrendezés, Birtokrendezés országos konferencia (Agárd, 2005. nov. 9-10)ja, NYME GEO , Székesfehérvár, 2006, 2006
Zentai L. - Guszlev A. Busics Gy.: Web2 és térképészet, Geodézia és Kartográfia 2006/1 17-22 o.t Conference, Belgrade, Serbia, February 22-24, 2006 p. 12., 2006
Guszlev A. - Lukács L.: Földrajznév kutatás térinformatikai eszközökkel, III. Magyar Földrajzi Konferencia, Budapest, 2006 szept. 6, 2006
Gyenes R.: Height Reference Surface Modelling and Computation, GPS and GALILEO: Methoden, Lösungen und neusert Entwicklungen. DVW Seminar, Darmstadt, Februar 2006, 2006
Ágfalvi M. - Bokor Zs. - Farkas R. - Gyenes R. - Tarsoly P.: Geodetic Control and setting Measurements in Mechanical Metrology, FIG Congress, München, 2006., 2006
Mizseiné Nyiri J.: A földhasználat és földár összefüggései, Tudományos Konferencia 2006. nov. 15. NYME Geoinformatikai Kar, 2006
Nagy G.: Digitális domborzatmodellek tárolásának hatékony módszerei, Geomatika Konferencia 2006 Sopron, 2006
Udvardy P.: Needs assessment result of GI INDEEDi, GI training: experience and needs in the new European dimension, 2-3th 10. 2006 Geona, Italy, 2006
Udvardy P.: Land Management in Hungary, CEEPUS 7-13th May 2006. Austria, Salzburg, 2006
Udvardy P.: Rural Development and Land Consolidation: Hungarian Agriculture and the EU, CEEPUS 7-13th May 2006. Austria, Salzburg, 2006
Udvardy P.: The Nature-GIS Network and its Importance for Conservation, CEEPUS 7-13th May 2006. Austria, Salzburg, 2006
Szepes A. - Vincze L. - Nagy G. - Kottyán L.: Digitális topográfiai adatbázisok vizsgálata, kutatási jelentés, 2006
Szepes A. - Vincze L. - Winkler P.: Digitális topográfiai adatbázisok egyesítése, Geodézia és Kartográfia 2007/1 17-28. o, 2006
Back »