Biological effects of electromagnetical fields  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43385
Type K
Principal investigator Szendro, Péter
Title in Hungarian Villamos erőtér hatása az élő szervezetekre
Title in English Biological effects of electromagnetical fields
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Mechanikai ésGéptani Intézet (Hungarian University of Agriculture and Life Sciences)
Participants Bense, László
Joó, Ervin
Koltay, Jeno
Szász, András
Szász, Olivér
Vincze, Gyula
Zsoldos, Ibolya
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 6.016
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az elektromágneses tér nem termikus biológiai hatására vonatkozó kísérleti adatok ellentmondásosak. Elméleti szempontból akkor lehet biológiai hatás, ha a külső tér erőssége meghaladja az elektromosan töltött sejtmembrán termikus hőmozgásával keletkező zaj-térerősség értékét. A zaj-térerősség számítására többféle zajmodellt dolgoztak ki. Ezek a modellek több szempontból kritizálhatók. Ezért kidolgoztunk egy új zajmodellt, amely szerint a külső tér un. zérusorrendű összetevőjének lehet biológiai hatása. Elméletet dolgoztunk ki a gyenge terek rezonancia szerű hatására vonatkozóan. Az elektromágneses tér termikus hatásaként sejtroncsolás léphet fel. Kidolgoztuk a sejtroncsolódás energetikájának termodinamikai elméletét. Kidolgoztunk egy energetikai dózis fogalmat, amely tökéletes egyezésben van a Separeto-Dewey-féle, sejtenyészetekre kidolgozott, empirikus dózissal. Modelleztük a különböző méretű emberi fejekben a 900 MHz, 1800 MHz és 2100 MHz-es frekvenciával sugárzó rádiótelefonokból elnyelt fajlagos teljesítmény eloszlást. A fő cél annak megállapítása volt, hogy van-e különbség a gyermek és felnőtt fej közt az energia abszorpció szempontjából. Az eredményeket összevetettük a nemzetközi szabványok határértékeivel. Mivel az elektromágneses terek perszonális hatásait nemcsak a fejméretek, hanem a viselt szemüveg ill. az esetlegesen beültetett fém implantátumok is befolyásolhatják, ezért az említett tényezők expozíció módosító hatására is kiterjesztettük vizsgálatainkat.
Results in English
The observations of the non-thermal effects of electromagnetic fields (EMF) are in many cases inconsistent. At the theoretical approximation the field strength resulting from the thermal noise of cell membrane is compared to the field strength induced on the effect of EMF. The field strength of noise is calculated by using thermal noise model. These models however may be criticized from several points of view. We give a new model by means these inadequacies can be eliminated. In accordance with the theory, no noise limit may be attributed to the zero order modal values of noise modes. Also this is the noise mode with a possible biological effect. We had considered the energy intake of the cellular distortion during the exposures. We worked out the thermodynamic theory of these thermal processes. We introduced an energy-dose for this thermal distortion process. We had shown that our energy-dose and the Separeto-Dewey empirical-dose are identical. The specific absorption rate (SAR) in scaled human head models is analyzed to study possible differences between SAR in the heads of adults and children and for assessment of compliance with the international guidelines, while using a mobile phone at 900, 1800 and 2100 MHz. Whereas the personal effects of electromagnetic fields are also affected by the dimension of heads, glasses and metal implants, the examinations are widened to the exposition modification effects of the mentioned factors also.
Full text http://real.mtak.hu/1052/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Joó E, Szendrő P, Vincze Gy, Szász A: Electromagnetically Treated Wheat Kernei Exposure Assesment at 120 Hz Using FTDT Method, Acta Technologica Agriculturae, 2004
Joó E, Szász A: FDTD modellezéssel kapott FET értékek kísérleti úton történő hitelesítése, Károly Róbert Főiskola Tudományos Közleményei, 2004
Joó E, Bense L, Szász A, Szendrő P, Vincze Gy, Tóth L: Állatazonosításra használt villamos berendezés által keltett rádiófrekvenciás erőtér okozta humán terhelés meghatározása, MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozása, Gödöllő, 2005
Joó E: Rádiófrekvenciás sugárzás hatására az emberi szervezetben fajlagosan elnyelt teljesítmény eloszlásának meghatározása FDTD modszer segítségével, 9th. International Scientific Days of Agricultural Economics, Károly Róbert College, Gyöngyös, 2004
Vincze Gy, Szász A, Szász N: On the Thermal Noise Limit of Cellular Membranes, Biomagnetics, 26: 28-35., 2005
Joó E, Szász A: Impedance measurement of the ammunition-boots adopted by the Hungarian Army in the 10 Hz-13 MHz frequency band, 6th International Congress of the European Bioelectromagnetics Association, 2003
Joó E, Szendrő P, Szász A: A mobiltelefonokból származó elektromágneses expozíció alakulása 900/1800/2100 MHz frekvencián, Munkavédelem és Biztonságtechnika, 17/1:44-50., 2005
Joó E, Szendrő P, Szász A: Influence of metal-framed spectacles and implants on specific absorpcion rate among adults and children when using mobile phone at 900/1800/2100 MHz, Electromagnetic Biology and Medicine, 2005
Szendrő P, Szász A, Vincze Gy, Bense L: Termikus zajküszöb alakulása sejtmembrán asszimetriák esetén, MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, 2006
Vincze Gy, Szendrő P, Szász A, Bense L: Az alacsonyfrekvenciás elektromágneses terek ICR hatása az élő anyagra, MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás, Gödöllő, 2007
Szász A, Vincze Gy: Dose concept of oncological hyperthermia: Heat-equation considering the cell destruction, Journal of Research and Therapeutics 2/4: 171-181., 2006
Joó E: Lossy dielectric exposure assessment in the electromagnetic fields using a Finite-Difference Time-Domain method, International Conference and EXPO on Electricity and Energy in the Agriculture, 2004
Back »