A Délkeleti-Bükk felszínalaktani vizsgálata, különös tekintettel annak föltételezhető trópusi karsztforma maradványaira és délkeleti szegélyvidékére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43397
típus K
Vezető kutató Hevesi Attila
magyar cím A Délkeleti-Bükk felszínalaktani vizsgálata, különös tekintettel annak föltételezhető trópusi karsztforma maradványaira és délkeleti szegélyvidékére
Angol cím Geomorphological survey of the South-Eastern Bükk mountain, particulary focusing on the potentially tropical origin karst patterns and the South Eastern edge of the area
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely Földrajz és Geoinformatikai Intézet (Miskolci Egyetem)
résztvevők Mádai Ferenc
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.477
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Földtudományi (geológiai) ismereteink szerint a Bükk hegység java a koraeocéntól a középső miocénig szárazulat volt. Felszínen lévő mészkőtömegű forró (trópusi), nedves, majd melegmérsékelt (szubtrópusi) éghajlat alatt karsztosodhattak, azaz adva voltak azok a föltételek, amelyek között kúp- és toronykarsztok kialakulhattak. Ezek nyomait, maradványait kutattuk a Délkeleti-Bükkben, Répáshuta K,DK-i szomszédságában. Az ott föllelhető koramiocén radiolarit- és kovapala-törmelékes vörösagyag (a Felsőnyárádi Formáció Vincepáli tagozata) többnyire középső-későtriász mészkőből (Bükkfennsíki Mészkő Formáció) álló tetők, magaslatok, szirtek között fordul elő. E magaslatok alapátmérője, sűrűsége és a közöttük kialakult völgyhálózat térbeli elhelyezkedése - vizsgálataink szerint - nagyon hasonlít a dél-kínai Kousou tartomány kúpkarsztvidékéhez. Úgy tűnik tehát, hogy a Délkeleti-Bükk K,DK-i szomszédságának jelenlegi felszínformái alapvetően koraeocén-koramiocén kori forró, nedves (trópusi) kúpkarsztvidékre vezethetők vissza.
kutatási eredmények (angolul)
Based on our geologic knowledge, the majority of the area of Bükk-mountain has been dry land since the early Eocene. The surface limestone has gone through its karst development first under a hot, humid, tropical climate and later under a subtropical, warm and temporal climate. Thus, the conditions of the tropical karst formation have been given. Examples of these cone-shaped karst features have been surveyed in the South-Eastern Bükk, near Répáshuta. The radiolarit from the early Miocene and the redclay with mixed shale materials from the Felsőnyárád formation, can be found mainly between the middle and late Triassic limestone ridges and plateaus. The base diagonal of these elevated areas, their density, and the valley system formed in between them are quite similar to those of the cone-karst features of the Kousou district in Southern China. It was concluded, that the surface geomorphology of the karst features of the South-eastern Bükk can be deduced to the tropical karst formation in the periods of early Eocene and Miocene.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1057/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Hevesi Attila: A Répáshutai-mészkőhátság (Délkeleti-Bükk) újabb felszínalaktani vizsgálatának eredményei, Megjelenés előtt a "Földrajzi Értesítő"c. tudományos folyóiratban (Bp., MTA FKI), 2007
Hevesi Attila: Kimutathatóak-e óharmadidőszaki kúpkarsztok maradványai a Bükk hegységben?, Megjelenés előtt a ''Karszt és Barlang'' c. karszttudományi folyóiratban (Bp., Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat), 2007
Hevesi Attila: Korai fázisú képlékeny deformációs elemek a Bükk hegység keleti részének mészköveiben, Földtani Közlöny 133. kötet 4. szám 563-583.o, 2004
Hevesi Attila: A mexikói Sierra Gorda Nemzeti Park (Keleti-Sierra Madre) néhány, leginkább sajátos felszíni (?) karsztformája, Táj, környezet és társadalom (szerk.: Kiss A.-Mezősi G.-Sümeghy Z.) Szegedi Tudományegyetem; 271-280.o., 2006
vissza »