Rdical parties in Europe  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43402
Type K
Principal investigator Szabó, Tibor
Title in Hungarian Radikális pártok Európában
Title in English Rdical parties in Europe
Panel Political Science, Law and Govemment Sciences
Department or equivalent Center for Social Sciences
Participants Fricz, Tamás
Karikó, Sándor
Kiszelly, Zoltán
Molnár, Anikó
Nagy, Miklós
Simon, János
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.366
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Az európai radikális irányzatokon belül a szélsőjobboldali és szélsőbaloldali pártok vizsgálatára koncentráltunk, amelyeket a hazai szakirodalom nem tárgyal érdemben. Azokra a pártokra azonban kevéssé tértünk ki, amelyek a magyar szakirodalomban visszatérően szerepelnek (Le Pen, Haider pártjai). Viszont kitértünk a francia és olasz szélsőbaloldal és szélsőjobb olyan új politikai szervezeteire és irányzataira, amelyek új megvilágításba helyezik a két ország pártrendszerét és a szélsőségesség politikai kritériumait is. Az elkészült tanulmányok egy része már megjelent tudományos szaklapokban (Politikatudományi Szemle, Central European Political Science Review), másik részüket pedig már elfogadták megjelentetésre. Bár az időközbeni pénzügyi megszorítások miatt kevesebb ország pártrendszerét tudtuk vizsgálni, ezzel együtt Olaszországon és Franciaországon kívül a következő országok kerültek vizsgálatunk középpontjába: Németország, Svájc (utóbbit eredetileg nem is terveztük), Kelet- és Közép-Európa új demokráciái komparatív metszetben, ezen kívül Spanyolország és Oroszország. Összehasonlító kutatásunkat Magyarországra is kiterjesztettük, s ebben a témakörben két tanulmány is megjelent (illetve megjelenés előtt áll) a Politikatudományi Szemlében. Kutatási eredményeinket folyamatosan publikáljuk és az egyetemi politikatudományi oktatás részeivé válnak. Kutatásaink eredményei a politikai döntéshozók számára is hasznos háttérinformációként szolgálhatnak.
Results in English
We have concentrated on the study of the extreme right and extreme left parties within the radical trends which are not meaningfully discussed by the local literature on the topic. We have dwelt less upon parties that recurrently figure in the Hungarian literature (parties of Le Pen and Haider). We have gone into detail about those new political organisations and trends of the French and Italian extreme left and extreme right that place the party systems of those two countries as well as the political criteria of extremism into a new light. Part of the papers already written was published in scholarly journals, others have been accepted for publication. Though we were able to study the party systems of fewer countries than planned originally as a result of financial restrictions, yet the following countries were placed in the focus of our study besides Italy and France: Germany, Switzerland, the new democracies of East and Central Europe in a comparative framework, and we also studied those of Spain and Russia. We have extended our comparative studies to Hungary, too, and two papers were published (or about to be published) on this topic in the Political Science Review. We continuously publish our research results and hopefully they are becoming part of university education in political science. In our view the results of our researches may offer useful background information to the political decision-makers as well.
Full text http://real.mtak.hu/1059/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Havas Péter: Párt, frakció, kormány., Politikatudományi Szemle, 2003
Fricz Tamás: A magyar demokrácia tipizálása. Kísérlet egy új demokrácia-tipológiára., Politikatudományi Szemle, 2005
Simon János: A modern pártok funkcióváltozása, A politikai kultúra színképei, Századvég kiadó, 2004
Szabó Tibor: Olasz nemzeti identitás és politikai kultúra, Politikatudományi Szemle, 2003
Szabó Tibor: Is Central Europe a "community of destiny"? On a specific interpretation of the Central European history, Central European Political Science Review, 2003
Simon János: Az európai politikai radikalizmus elméleti összefüggései, Central European Political Science Review, 2006
Fricz Tamás: A magyar demokrácia pártrendszere és törésvonalai. A radikalizmus problémái, Magyarország Politikai Évkönyve, 2006, 2006
Szabó Tibor: Italian handbook on Europe and Human Rights, Central European Political Science Review, 2003
Szabó Tibor: Concetti di identitá politica e cultura politica in Italia, Annuario, 2004
Szabó Tibor: Olasz szélsőjobboldali pártok, Politikatudományi Szemle, 2006
Szabó Tibor: Francia szélsőbaloldali pártok, Politikatudományi Szemle, 2006
Szabó Tibor: Olaszország politikatörténete és politikai rendszere, Budapest, 2006
Back »