Identification of Genes Affecting Hipermuscularity on Chromosome X.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43409
Type K
Principal investigator Varga, László
Title in Hungarian Az X kromoszómán elhelyezkedő, hiperizmoltságra ható gének azonosítása
Title in English Identification of Genes Affecting Hipermuscularity on Chromosome X.
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent National Agricultural Research and Innovation Centre
Participants Kovács, Balázs
Kurjákné Korom, Edit
Szabó, Gyula
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 8.084
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A Compact egér mutáns hiperizmoltságát nemcsak az általunk korábban feltérképezett, a miosztatin génben lévő 12 bp-os deléció (MstnCmpt-dl1Abc) határozza meg, hanem további modifikátor gének is a genom különböző pontjain. A projekt célja a legfontosabb modifikátor intervallum leszűkítése volt az X kromoszómán. Az F2 populáción kapott kezdeti eredmények azonban felvetették annak a lehetőségét, hogy nemcsak egy, hanem kettő-, vagy több nagyobb hatású modifikátor gén is lehet az X kromoszómán. Ezt azonban csak speciális térképezési populációval lehet kimutatni, mint például az Advanced Intercross Line (AIL). Mialatt ezt a többgenerációs keresztezést megvalósítottuk, belefogtunk az 1. kromoszóma modifikátor térképezésébe is az F2-n, – amely nem tartozott a projekt feladatai közé – s amely kissé komplikált feladat volt, az ugyancsak e kromoszómán lévő MstnCmpt-dl1Abc hatása miatt. Miután elkészítettük a MstnCmpt-dl1Abc-ra nézve csak homozigóta mutáns egyedeket tartalmazó Compact-AIL-K F11 térképezési populációt és elvégeztük rajta az átlag 5 Mbp-ként pozícionált keret-markerekkel a térképezést, kiderült, hogy az AIL térképezés, az F2-től eltérően két, erős modifikátor hatást mutató intervallumot azonosít. E régiók beszűkítése elkezdődött.
Results in English
The hypermuscular phenotype of the Compact mouse mutant is determined not only by the 12 bp deletion (MstnCmpt-dl1Abc) discovered by us previously in the myostatin gene, but also by further modifier genes across the genome. The aim of the project was to narrow down the most significant modifier interval on Chromosome X. The first F2 mapping results rose the possibility, that not only one, but two-, or more modifier genes with a large effect could reside on Chromosome X. This, however can be shown only by a special mapping population, such as the Advanced Intercross Line (AIL). Meanwhile this multi-generation cross has been generated, we started the modifier mapping of Chromosome 1 (not belonging to the tasks of this project) on the F2, which was a complicated task because of the MstnCmpt-dl1Abc effect on the same chromosome. After producing the Compact-AIL-K F11 mapping population containing exclusively homozygote mutants for the MstnCmpt-dl1Abc, we carried on the mapping with framework markers with an average spacing of 5 Mbp along the Chromosome X. Two modifier intervals with large effect were detected, both of them were different from the major peak detected in the F2 mapping. Narrowing down of these intervals has been started.
Full text http://real.mtak.hu/1064/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Varga L; Pinke O; Müller G; Kovács B; Korom E; Szabó Gy: Térképezhető-e a szintenikus modifikátor?, In: Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztályának 9. Munkaértekezlete, Sopron: pp 95, 2004
Varga L; Pinke O; Müller G; Kovács B; Korom E; Szabó Gy; Soller M: Mapping a syntenic modifier on mouse chromosome 1 influencing the expression of the myostatin mutant (MstnCmpt-dl1Abc) Compact mouse, Genetics 169: 489-493, 2005
Pinke O; Huszti K; Korom E; Kovács B; Szabó Gy; Müller G; Varga L: A Compact modifikátor gének finomfelbontású térképezése ''Advanced Intercross Lines'' speciális populáció segítségével, In: Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztályának 9. Munkaértekezlete, Sopron: 2004. pp 95, 2004
Rehfeldt C; Ott G; Gerrard D; Varga L; Schlote W; Williams J; Bünger L: Effects of the myostatin mutation Compact on muscle cellularity in high growth mice, Journal Of Muscle Research And Cell Motility 26 (2-3): 103-112, 2005
Bünger L; Ott G; Varga L; Schlote W; Rehfeldt C; Renne U; Williams J.L., Hill W.G.: Marker assisted introgression of the Compact mutant myostatin allele: MstnCmpt-dl1Abc into a mouse line with extreme growth - effects on body composition and muscularity, Genetical Research 84: 161-173, 2004
Pinke O; Bakos K; Huszti K; Kovács B; Szabó Gy; Müller G, Korom E; Veress Gy; Varga L: Két AIL alpopuláció létrehozása genotipizálás segítségével, “BIOMODELLEK 2005’- Laboratóriumi állatok biológiája, tenyésztése és felhasználása'' tudományos tanácskozás nov. 3. Budapest, 2005
Pinke O.; Bakos K.; Müller G.; Veress Gy.; Korom E.; Kovács B.; Varga L.: Nagyfelbontású genetikai térképezésre alkalmas speciális populációk – advanced intercross lines – kialakítása, MTA Állatorvosi Bizottsága Akadémiai beszámoló ülés, Budapest, január 25, 2006
Varga L; Pinke O; Müller G; Kovács B; Korom E; Szabó Gy: Térképezhető-e a szintenikus modifikátor?, In: Magyar Biokémiai Egyesület Molekuláris Biológiai Szakosztályának 9. Munkaértekezlete, Sopron: pp 95, 2004
Varga L.: Összehasonlító genomika modell-szervezeteken és háziállatokon, Állattenyésztés és Takarmányozás. 53: 456-464, 2004
Veress Gy.; Kovács B.; Korom E.; Bakos K.; Pinke O.; Varga L.: A miosztatin, valamint néhány modifikátor szerepre esélyes gén szekvencia, és expressziós vizsgálata compact egéren, MTA Állatorvosi Bizottsága Akadémiai beszámoló ülés, Budapest, január 25, 2006
Back »