Development of soil extractant for determination of mobile boron contents, and establish of the role of some soil properties  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43410
Type K
Principal investigator Vágó, Imre
Title in Hungarian Talajok könnyen felvehető bórkészletének meghatározására alkalmas kivonószer kidolgozása, az egyes talajtulajdonságok szerepének megállapítása
Title in English Development of soil extractant for determination of mobile boron contents, and establish of the role of some soil properties
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Institute of Agricultural Chemistry and Soil Science (University of Debrecen)
Participants Kincses, Sándorné
Loch, Jakab
Nagy, Zoltán
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.640
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Következtetések: • A standard eljárásnak tekintett forró vizes extrakcióval gyakorlatilag azonos eredményt szolgáltat a forró 0,01 M kalcium-klorid oldat alkalmazása • A szobahőmérsékleten alkalmazott kivonószerek közül a legjobb eredményt az 1 M ammónium-acetát (pH=4,8) alkalmazásával kaptuk. • Hasonlóan jól használhatónak találtuk a Lakanen-Erviö módszert, amelynél az extrakciót 0,5 M ammónium-acetát és 0,02 M EDTA közös oldatával (pH=4,65) végezzük el. A lucerna bórtartalma a legszorosabb összefüggést a talaj forró vízzel extrahálható bórkoncentrációjával mutatja. Gyakorlatilag ezzel azonos eredményt szolgáltat a forró 0,01 M CaCl2 használata. Jól jellemzi a lucerna bórfelvételét mind az 1 M ammónium-acetát oldat (pH=4,8), mind pedig a Lakanen-Erviö extrahálószer (0,5 M ammónium-acetát + 0,02 M EDTA oldat; pH=4,65). A forró 0,01 M CaCl2 oldat éppen annyira alkalmatlan a sorozatvizsgálatra, mint a forró víz, el kell tekintenünk attól, hogy ez szolgáltatta a forró vízzel a legszorosabb összefüggést. Végső következtetésként megállapítható, hogy a talajok mobilis bórkészletének a meghatározására mind az 1 M ammónium-acetát oldat (pH=4,8), mind pedig a Lakanen-Erviö extrahálószer eredményesen felhasználható.
Results in English
Conclusions: • The hot 0,01 M CaCl2 extractant for the determination plant available boron content of soils give the plactically same results as the standard hot water boron extraction method. • The most suitable boron extractant for the room temperature application is the 1 M ammonium acetate (pH=4,8) solution. • To a similar good results lead the application of Lakanen-Erviö extractant (a joint solution of 0,5 M ammonium acetate and 0,02 M EDTA (pH=4,65)). The strongest relationship between boron concentration of alfalfa (luzerne) and hot water extractable boron content was found. Practically the same results were observed by the usage of hot 0,01 M CaCl2 solution. Both of the 1 M ammonium acetate (pH=4,8) solution and the Lakanen-Erviö solution extractable boron are in a strong correlation of the boron uptake of plant. Unfortunatelly the hot 0,01 M CaCl2 solution is unsuitable for the routine serial analysis like the hot water, that is why this results must be ignored. As a final cunclusion we can state, that for the determination of plant available boron content of soils are both of the the 1 M ammonium acetate (pH=4,8) solution and the Lakanen-Erviö solution suitable.
Full text http://real.mtak.hu/1065/
Decision
Yes

 

List of publications

 
VÁGÓ Imre - KOVÁCS-BALLA Andrea - Nagy Péter Tamás:: EFFECTS OF BORON, CALCIUM AND MAGNESIUM FOLIAR FERTILIZATION ON APPLE (MALUS DOMESTICA) YIELDS, Cereal Research Communications; közlésre elfogadva, 2007
VÁGÓ Imre - KOVÁCS-BALLA Andrea: Matrix effects in the spectrophotometric measurement of the boron content of soil extracts., Proceedings Int. Sci. Conference "Innovation and utility in the Visegrád Fours". Nyíregyháza, 13-15. October. Vol. 2. pp. 361-366., 2005
VÁGÓ Imre: Comparison of some soil extractants for determination of the plant available boron content., 18th World Congress of Soil Science, Philadelphia, USA. July 9-15. Paper Nr. 17325. A kongresszuson bemutatva., 2006
VÁGÓ Imre - KOVÁCS-BALLA Andrea - NAGY Péter Tamás - KINCSES Ida: The effect of boron fertilization, liming and water supply on the boron uptake of red beet (Beta vulgaris L. var. conditiva) in greenhouse pot experiment, International Conference on Soil and Plant Analysis, bemutatásra elfogadva, 2007
Back »