Új direkt és inverz módszerek a nehézségi erőtér szintetikus modellezésében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43413
típus K
Vezető kutató Papp Gábor
magyar cím Új direkt és inverz módszerek a nehézségi erőtér szintetikus modellezésében
Angol cím New forward and inverse methods for the synthetic modelling of the gravity field
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet
résztvevők Benedek Judit
Gribovszki Katalin Eszter
Kalmár János
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.700
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás során azt vizsgáltuk, hogy miképpen lehet olyan lokális/regionális tömegeloszlási modellt létrehozni, amely alkalmas a nehézségi tér tömegvonzási összetevőjének (potenciál, gradiens vektor, Eötvös tenzor) a geodéziai számításokhoz elegendő pontosságú meghatározására. E cél eléréséhez a modellből számítható Newton-féle tömegvonzási hatásnak jól kell illeszkednie a rendelkezésre álló mérési eredményekhez, amely feltétel az ún. inverziós feladat megoldásával teljesíthető. Ennek során egy valamilyen norma szerint (pl. L2) optimális sűrűség eloszlás modell jön létre, amelynek segítségével olyan erőtér paramétereket is analitikusan meghatározhatunk (direkt feladat), amelyeknek mérése esetleg nem is lehetséges. Inverzióra kifejlesztett megoldásainkban a derékszögű hasáb térfogatelemet alkalmaztuk (Ófalu, Dunaföldvár) és teszteltünk statisztikai vizsgálatokon alapuló iteratív algoritmusokat (Yilgarn craton, Australia). Az erőtér modelltéren kívüli szimulációjához vizsgáltuk a vékonyréteg modellek alkalmazhatóságát. Regularizációs módszerrel javítottuk az inverzióra felírt egyenlet-rendszer kondicionáltságát. A Kárpát-Pannon térség 3D kéregmodelljének leírásához alternatív megoldásként alkalmaztuk a polihedron térfogatelemeket is. Ezek használata biztosítja mind a sűrűség-határfelületek mind a földgörbület geometriailag pontosabb követését. A kifejlesztett számítási algoritmus kiküszöböli a számítási pont és a térfogatelem relatív helyzetéből adódó esetleges szingularitást.
kutatási eredmények (angolul)
During the present research the possibilities of the generation of local/regional mass models and their use for the simulation of gravity field parameters (potential, gradient vector, Eötvös tensor) to be applied in geodetic computations, were investigated. The required high precision needs good fit between the observed parameters and the Newtonian mass attraction response of the model. It can be provided by the solution of an inverse problem which results in an optimal density distribution according to a specific norm (e.g. L2). The model obtained by inversion can be used for the analytical forward computation of gravity field related parameters among them some are immeasurable. In the one-step solutions of the inversion problem rectangular volume elements (prisms) were applied on two areas (Ófalu, Dunaföldvár) and iterative algorithms based on statistical analysis were also tested (Yilgarn craton, Australia). For the simulation of the gravitational field in the exterior of the source space discrete thin layer models were introduced. A regularization method was developed for the improvement of the condition of the equation system set up for thin layer inversion. Polyhedrons were applied in the modeling of the 3D crustal structure of the Carpathian-Pannonian region. Their use leads to better geometrical representation of density interfaces and the Earth’s curvature than what is provided by prisms. The formal singularities of the polyhedron formulae are properly handled.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1066/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Papp Gábor, Szeghy Erika, Benedek Judit: The determination of potential difference by the joint application of measured and synthetical gravity data: a case study in Hungary, Journal of Geodesy (bírálati fázisban), 2008
Papp Gábor, Benedek Judit: Gravitációs inverzió alkalmazása a geoid vizsgálatában, Geomatikai Közlemények VIII. 231-238. old, 2005
Benedek Judit, Papp Gábor: Graviméteres mérések kiértékelése műszervizsgálat céljából, Geomatikai Közlemények VIII. 201-208. old., 2005
Kalmár János: Digitális felületmodell nagypontosságú reprezentációja csökkentett adatpont-halmazzal, Geomatikai Közlemények VIII, 37-44. old, 2005
Strykowski G., Boschetti F., and Papp G.: Estimation of the mass density contrasts and the 3D geometrical shape of the source bodies in the Yilgarn area, Eastern Goldfields, Western Australia, Journal of Geodynamics 39, pp. 444-460, 2005
Papp Gábor: Simultaneous Determination of Terrain Correction and Local Average Topographic Density, “Proceedings of the 1st International Symposium of the International Gravity Field Service” Istanbul 2006, Special Issue of Harita Dergisi, N.18 pp. 360-365, 2007
Benedek Judit, Papp Gábor: Geophysical Inversion of On Board Satellite Gradiometer Data: A Feasibility Study in the ALPACA Region, Central Europe, “Proceedings of the 1st International Symposium of the International Gravity Field Service” Istanbul 2006, Special Issue of Harita Dergisi, N.18 pp. 336-341, 2007
Benedek Judit, Papp Gábor: AZ Eötvös tenzor elemeinek szimulációja a GOCE műhold pályamagasságában, Geomatikai Közlemények X, 187-200. old., 2007
Papp Gábor: A toporáfiai átlagsűrűség és a terepi javítás együttes meghatározása L2 normájú statisztikai becsléssel, Geomatikai Közlemények X, 221-230. old., 2007
Benedek Judit: The application of polyhedron volume elements in the calculation of gravity related quantities, Österreichische Beitrage Zu Meteorologie und Geophysik, Heft 31, pp. 99-106, 2004
vissza »