Fás biotóprendszerek létesítésének és fenntartásának elemzése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43417
típus K
Vezető kutató Bondor Antal
magyar cím Fás biotóprendszerek létesítésének és fenntartásának elemzése
Angol cím Establishment and maintenance analysis of woody biotop-systems
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet (Soproni Egyetem)
résztvevők Frank Norbert
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.796
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Kutatásaink során azt tűztük ki célul, hogy értékeljük az erdőn kívüli fásítások (fás biotópok) jelenlegi állapotát és felülvizsgálva az alkalmazott szakmai irányelveket, javaslatot tegyünk a felújításukkal, hasznosításukkal kapcsolatban. A szakirodalom felülvizsgálata mellett terepi vizsgálataink során fasorokat, erdősávokat és azok összefüggő rendszerét vizsgáltuk. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az általunk vizsgált fás élőhelyek túlnyomó része elérte a felújítási korát, a szerkezetalkotó fafajok újratelepítése nélkülözhetetlenné vált. Alkalmunk nyílt a védelmi funkciókat betöltő fásítások szerkezeti vizsgálatára is. Ezek alapján új telepítési alapelveket rögzítettünk, amelyek hatékonyabbá és területtakarékosabbá teszik az utakat vagy szántóföldi táblákat szegélyező fásításokat. Rámutattunk arra, hogy bár az un. erdőn kívüli fásítások értéke gazdasági mutatókkal is mérhető, de igazi értéküket nem is faanyag-térfogatban, hanem hosszabb távon az általuk kifejtett hatásokban (szél-, hó- közlekedők-védelme) nyilvánul meg. Kutatási eredményeink hozzájárulnak az erdészeti szakmai ismeret bővítéséhez, tananyag fejlesztéséhez és a felkeltették az érdeklődést az általában értéktelennek vélt fás biotópok hasznosíthatóságával kapcsolatban.
kutatási eredmények (angolul)
During our researches we aimed to estimate the afforestations – woody biotops - on non-forest areas, throught their conditions; and to review the forestry guidelines, to give proposals for renewal methods or utilization potentials. Besides the verification of forest-literature, in the course of field survey, we studied alleys, shelterbelts, windbreaks and their cohesive system. We reached the conclusion, that most of the examined woody biotops reached their cutting/renewal age, the replantation of stucture species is indispensable. We made structure analysis for protectional foretration types. Based on our new knowledge and data, we clarified new guidelines for planting, which would make these woody elements more effective and area-sparing. Although the value of these forestations can be explaned trought the timber-value, the additional values show much further, carriing the environmental and social worth also. Our results contributed to the enlargment of forestry-knowledge, the taught of curriculum and raised the attendance of the utilization-possibilities of woody biotop-systems.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1068/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
TAKÁCS V. � FRANK N.: From forest livestock-keeping to multipurpose shelterbelts; Traditions, resources and potential in the relation of Hungarian forest-management and agriculture., Silvopastoralism And Sustainable Management International Congress, Lugo (Spain). Book of Abstrcts, 2004
TAKÁCS V.: A sopronhorpácsi mezővédő erdősávrendszer állapotfelmérése, a további hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata., IX. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Kiadványa, ELTE-TTK, Budapest, 212. p., 2004
TAKÁCS V.: A sopronhorpácsi mezővédő erdősávrendszer állapotfelmérése, a további hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata., Erdészeti Lapok, CXXXIX. 127-130. pp., 2004
TAKÁCS V.: Green lines and structured land use in north-western Hungary, Greenways, Conference Presentations, Sopron, 71-82. pp., 2005
Ivelics R. - Takács V.: Erdősávok, energetikai faültetvények. AEE Kutatói Nap kiadványa, Megjelenés alatt, 2005
Ivelics R. - Takács V.: Energetikai faültetvények, mint erdősávok, Agrárinfó, X. évf. június, 4-5. pp., 2005
Ivelics R. - Takács V.: Erdősávok hiánya., Erdészeti Lapok, CXL. 10. sz., 290-291. pp., 2005
TAKÁCS V. –FRANK, N.: Erdősávok áttörtségének meghatározása: az elmúlt fél évszázad alkotásai a digitális technika lehetőségeinek tükrében., AEE Kutatói Nap kiadványa (megjelenés alatt), 2005
TAKÁCS V. –FRANK, N.: Shelterbelts ensure the multifunctionality on cultivated fields and diversify the landscape of Small Hungarian Plain., Multifunctionality of Landscapes, Abstracts, Giessen (GER), 176. p., 2005
TAKÁCS V. –FRANK, N.: From forest grazing to multipurpose shelterbelts in Hungary., Silvopastoralism and Sustainable Land Management, CAB International, 68-70. pp., 2005
TAKÁCS V. –FRANK, N.: Shelterbelts ensure the multifunctionality on cultivated fields and diversify the landscape of Small Hungarian Plain., Multifunctionality of Landscapes, Abstracts, Giessen (GER), 176. p., 2005
TAKÁCS V. - FRANK N.: From forest livestock-keeping to multipurpose shelterbelts; Traditions, resources and potential in the relation of Hungarian forest-management and agriculture., Silvopastoralism And Sustainable Management International Congress, Lugo (Spain). Book of Abstrcts, 2004
vissza »