Establishment and maintenance analysis of woody biotop-systems  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43417
Type K
Principal investigator Bondor, Antal
Title in Hungarian Fás biotóprendszerek létesítésének és fenntartásának elemzése
Title in English Establishment and maintenance analysis of woody biotop-systems
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Institute of Silviculture and Forest Protection (University of Sopron)
Participants Frank, Norbert
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 5.796
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Kutatásaink során azt tűztük ki célul, hogy értékeljük az erdőn kívüli fásítások (fás biotópok) jelenlegi állapotát és felülvizsgálva az alkalmazott szakmai irányelveket, javaslatot tegyünk a felújításukkal, hasznosításukkal kapcsolatban. A szakirodalom felülvizsgálata mellett terepi vizsgálataink során fasorokat, erdősávokat és azok összefüggő rendszerét vizsgáltuk. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az általunk vizsgált fás élőhelyek túlnyomó része elérte a felújítási korát, a szerkezetalkotó fafajok újratelepítése nélkülözhetetlenné vált. Alkalmunk nyílt a védelmi funkciókat betöltő fásítások szerkezeti vizsgálatára is. Ezek alapján új telepítési alapelveket rögzítettünk, amelyek hatékonyabbá és területtakarékosabbá teszik az utakat vagy szántóföldi táblákat szegélyező fásításokat. Rámutattunk arra, hogy bár az un. erdőn kívüli fásítások értéke gazdasági mutatókkal is mérhető, de igazi értéküket nem is faanyag-térfogatban, hanem hosszabb távon az általuk kifejtett hatásokban (szél-, hó- közlekedők-védelme) nyilvánul meg. Kutatási eredményeink hozzájárulnak az erdészeti szakmai ismeret bővítéséhez, tananyag fejlesztéséhez és a felkeltették az érdeklődést az általában értéktelennek vélt fás biotópok hasznosíthatóságával kapcsolatban.
Results in English
During our researches we aimed to estimate the afforestations – woody biotops - on non-forest areas, throught their conditions; and to review the forestry guidelines, to give proposals for renewal methods or utilization potentials. Besides the verification of forest-literature, in the course of field survey, we studied alleys, shelterbelts, windbreaks and their cohesive system. We reached the conclusion, that most of the examined woody biotops reached their cutting/renewal age, the replantation of stucture species is indispensable. We made structure analysis for protectional foretration types. Based on our new knowledge and data, we clarified new guidelines for planting, which would make these woody elements more effective and area-sparing. Although the value of these forestations can be explaned trought the timber-value, the additional values show much further, carriing the environmental and social worth also. Our results contributed to the enlargment of forestry-knowledge, the taught of curriculum and raised the attendance of the utilization-possibilities of woody biotop-systems.
Full text http://real.mtak.hu/1068/
Decision
Yes

 

List of publications

 
TAKÁCS V. � FRANK N.: From forest livestock-keeping to multipurpose shelterbelts; Traditions, resources and potential in the relation of Hungarian forest-management and agriculture., Silvopastoralism And Sustainable Management International Congress, Lugo (Spain). Book of Abstrcts, 2004
TAKÁCS V.: A sopronhorpácsi mezővédő erdősávrendszer állapotfelmérése, a további hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata., IX. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia Kiadványa, ELTE-TTK, Budapest, 212. p., 2004
TAKÁCS V.: A sopronhorpácsi mezővédő erdősávrendszer állapotfelmérése, a további hasznosítás lehetőségeinek vizsgálata., Erdészeti Lapok, CXXXIX. 127-130. pp., 2004
TAKÁCS V.: Green lines and structured land use in north-western Hungary, Greenways, Conference Presentations, Sopron, 71-82. pp., 2005
Ivelics R. - Takács V.: Erdősávok, energetikai faültetvények. AEE Kutatói Nap kiadványa, Megjelenés alatt, 2005
Ivelics R. - Takács V.: Energetikai faültetvények, mint erdősávok, Agrárinfó, X. évf. június, 4-5. pp., 2005
Ivelics R. - Takács V.: Erdősávok hiánya., Erdészeti Lapok, CXL. 10. sz., 290-291. pp., 2005
TAKÁCS V. –FRANK, N.: Erdősávok áttörtségének meghatározása: az elmúlt fél évszázad alkotásai a digitális technika lehetőségeinek tükrében., AEE Kutatói Nap kiadványa (megjelenés alatt), 2005
TAKÁCS V. –FRANK, N.: Shelterbelts ensure the multifunctionality on cultivated fields and diversify the landscape of Small Hungarian Plain., Multifunctionality of Landscapes, Abstracts, Giessen (GER), 176. p., 2005
TAKÁCS V. –FRANK, N.: From forest grazing to multipurpose shelterbelts in Hungary., Silvopastoralism and Sustainable Land Management, CAB International, 68-70. pp., 2005
TAKÁCS V. –FRANK, N.: Shelterbelts ensure the multifunctionality on cultivated fields and diversify the landscape of Small Hungarian Plain., Multifunctionality of Landscapes, Abstracts, Giessen (GER), 176. p., 2005
TAKÁCS V. - FRANK N.: From forest livestock-keeping to multipurpose shelterbelts; Traditions, resources and potential in the relation of Hungarian forest-management and agriculture., Silvopastoralism And Sustainable Management International Congress, Lugo (Spain). Book of Abstrcts, 2004
Back »