Genetic characterization of adenoviruses of different animal hosts ti archive an improved taxonomy, which reflects the viral evolution  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43422
Type K
Principal investigator Benkő, Mária
Title in Hungarian Állati eredetű adenovírusok genetikai jellemzése az evolúciót hűen tükröző rendszertan kialakítása céljából
Title in English Genetic characterization of adenoviruses of different animal hosts ti archive an improved taxonomy, which reflects the viral evolution
Panel Plant and animal breeding
Department or equivalent Veterinary Medical Research Institute, HAS
Participants Farkas, Szilvia
Harrach, Balázs
Kovács M., Gábor
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 15.604
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat által támogatott kutatások során rendszertani szempontból különösen jelentősnek ítélt adenovírusokat vizsgáltunk. Két óvilági majom-adenovírus teljes DNS-ének bázissorrendjét meghatároztuk és analizáltuk, mert ilyen vírusokból még nem volt ismert teljes genom. Befejezés előtt áll egy liba- és egy pulyka-adenovírus teljes szekvenciájának meghatározása is. Ezzel célunk az Aviadenovirus genusba tartozó ismert vírusok számának növelése volt. Filogenetikai számításokkal igazoljuk a madár adenovírusok gazdáikkal való koevolúciójára utaló jeleket. Egy kígyó- és egy hal-adenovírus genom elemzése az evolúciós viszonyok nagy vonalainak tisztázásához szolgáltat majd hasznos adatokat. Egy újnak bizonyult siadenovírus teljes genomanalízise folyik. A vírus, mely elhullást okozott Angliában ragadozómadár tenyészetekben a Siadenovirus nemzetség harmadik tagja lehet. Valamennyi vizsgált vírus új vírusfajt is képvisel, így elemzésük eredménye várhatóan tovább erősíti vagy cáfolja az általunk kialakított kategóriák helyességét. Az adenovírusok természetben megfigyelhető diverzitásának vizsgálatára érzékeny PCR módszert dolgoztunk ki. A PCR szűrés során pozitív, új típusnak látszó adenovírusok további vizsgálatát tervezzük.
Results in English
In the framework of the project, we have studied adenoviruses that seemed to have great importance from the viewpoint of taxonomy. We determined and analyzed the nucleotide sequence of the full genome of two adenovirus isolates originating from Old World monkeys, because such viruses have not been examined before. The full genome sequencing of a goose and a turkey adenovirus, both isolated in Hungary, is almost finished. The purpose of the analysis of these avian adenoviruses was to increase the number of well-characterized members of the genus Aviadenoviruses. With phylogenetic calculations, we have confirmed that aviadenoviruses have a long co-evolutionary history with their avian hosts. Full genome analysis of a snake and a fish adenovirus will help to understand the large-scale evolutionary relations within the family Adenoviridae. Full genome sequencing of a novel siadenovirus is also in progress. The virus, that has caused mortality among captive birds of prey in England, will be only the third member in the genus Siadenovirus. Every adenovirus being studied represents a novel adenovirus species, thus criteria set for the demarcation of this taxon can also be evaluated. For the detection of biodiversity of adenoviruses circulating in the nature, a very sensitive PCR method was elaborated. We plan to further characterize those novel adenovirus candidates that are being detected during screening with PCR.
Full text http://real.mtak.hu/1071/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Ursu K, Papp T, Palya V, Somogyi V, Harrach B, Benkő M: A new turkey aviadenovirus isolate seems to classify amongst the fowl adenovirus serotypes as a new species, Proc 6th Int Congr Vet Virol, Saint Malo, Franciaország, aug. 24-27, p. 162, 2003
Benkő M: Az adenovírusok megújult rendszertana az evolúciós viszonyokat tükrözi, Magyar Állatorvosok Lapja 126. 205-211, 2004
Davison AJ, Benkő M, Harrach B: Genetic content and evolution of adenoviruses, Journal of General Virology 84. 2895-2908, 2003
Kovács GM, LaPatra SE, D\'Halluin JC, Benkő M: Phylogenetic analysis of the hexon and protease genes of a fish adeno-virus isolated from white sturgeon supports the proposal for a new adenovirus genus, Virus Research 98. 27-34, 2003
Papp T, Palya V, Benkő M, Adair BM, Harrach B: Aviadenoviruses isolated from waterfowls (order Anseriformes) cluster on a separated branch of the phylogenetic tree of the genus, Proc 6th Int Congr Vet Virol, Saint Malo, Franciaország, aug. 24-27, p. 161, 2003
Ursu K, Harrach B, Matiz K, Benkő M: DNA sequencing and analysis of the right-hand part of the genome of the unique bovine adenovirus type 10, Journal of General Virology 85. 593-601, 2004
Kovács GM, Davison AJ, Zakhartchouk AN, Harrach B: Analysis of the first complete genome sequence of an old-world monkey adenovirus reveals a lineage distinct from all the six human adenovirus species, Journal of General Virology, 85. 2799-2807, 2004
Graham DA, Calvert V, Benkő M, Curran W, Wylie M, Snodden DA, Moffet DA, Papp T, Adair BM, Smyth JA: Isolation of bovine adenovirus type 6 from a calf in the United Kingdom, The Veterinary Record 156. 82-86, 2005
Kovács GM, Harrach B, Zakhartchouk AN, Davison AJ: The complete genome sequence of simian adenovirus 1 – an Old World monkey adenovirus with two fiber genes, Journal of General Virology, 86. 1180-1186, 2005
Benkő M, Harrach B: Emberi és állati adenovírusok, Berencsi Gy. (szerk): Orvosi Molekuláris Virológia, Convention Budapest Kft, Budapest pp 164-179, 2005
Benkő M, Harrach B, Both GW, Russell WC, Adair BM, Ádám É, de Jong JC, Hess M, Johnson M, Kajon A, Kidd AH, Lehmkuhl HD, Li Q.-G, Mautner V, Pring-Akerblom P, Wadell G: Family Adenoviridae, Fauquet CM, Mayo MA, Maniloff J, Desselberger U, Ball LA (szerk): Virus Taxonomy. VIIIth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Elsevier, New York, 2005
Jones MS, Harrach B, Ganac RD, Gozum MMA, dela Cruz WP, Delwart EL, Pan C, Schnurr DP: New adenovirus species found in patient presenting with gastroenteritis, J Virol (IF 5.18); kézirat a bírálók által kért javításokkal újra benyújtva, 2007
Benkő M, Kaján GL, Jánoska M, Kovács ER, Wellehan JFX, Zsivanovits P, Gough RE, Blahak S, Schirrmeier H, Bakonyi T, Harrach B: How to find “new” adenoviruses, Leitao A, Martins C (eds) Proceedings of the ESVV 7th Int Congr Vet Virol, Faculdade de Medicina Veterinária, Liszabon, Portugália, p 103, 2006
Kaján GL, Davison AJ, Harrach B, Palya V, Benkő M: Sequencing and phylogeny of a goose adenovirus, Leitao A, Martins C (eds) Proceedings of the ESVV 7th Int Congr Vet Virol, Faculdade de Medicina Veterinária, Liszabon, Portugália, p 129, 2006
Harrach B, Benkő M: Phylogenetic analysis of adenovirus sequences, Wold WSM, Tollefson AE (eds) Adenovirus Methods and Protocols, Second Edition, vol. 2. Humana Press Inc., Totowa, NJ, USA pp 299-334, 2006
Zsivanovits P, Monks DJ, Forbes NA, Ursu K, Raue R, Benkő M: Presumptive identification of a novel adenovirus in a Harris hawk (Parabuteo unicinctus), a Bengal eagle owl (Bubo bengalensis), and a Verreaux’s eagle owl (Bubo lacteus), J Avian Med Surgery 20. 105-112, 2006
Back »