Integrated improvement of complex geochemical and geophysical research methods for characterisation of mobilisations grade of toxic and bioessential elements in soil  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43445
Type K
Principal investigator Póka, Teréz
Title in Hungarian Komplex geokémiai és geofizikai mágneses kutatási módszerek együttes fejlesztése talajok toxikus és bioesszenciális nyomelemei mobilitásának jellemzésére
Title in English Integrated improvement of complex geochemical and geophysical research methods for characterisation of mobilisations grade of toxic and bioessential elements in soil
Panel Earth sciences 1
Department or equivalent Institute for Geochemical Research HAS
Participants Mártonné Szalay, Emoke
Sipos, Péter
Tóth, Mária
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 5.640
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Magyarországon először végeztünk talajokon mágneses szuszceptibilitás mérést komplex ásványtani-geokémiai vizsgálatokkal kiegészítve. Célunk a nemzetközi környezetkutatásban alkalmazott, a nehézfém szennyeződések detektálását szolgáló módszerek adaptálása ill. a hazai körülményekre történő alkalmazása volt. A hazánkban legelterjedtebb talajtípusokon (barna erdőtalajok, homoktalajok, réti talajok, csernozjomok, ártéri talajok, szolonyec talajok) mért mágneses szuszceptibilitás és talajgeokémiai alapadatok alapján mind a módszer, mind annak elméleti alapjai vonatkozásában új elvi és gyakorlati következtetésekre jutottunk. Megállapítottuk, hogy egyes talajtulajdonságok (ásványos alkat, struktúra) hasonló nehézfém koncentrációk esetében is jelentősen befolyásolják a mágneses szuszceptibilitás értékeket. A szennyeződések detektálásánál – az eddigi nemzetközi gyakorlattal szemben – nem elegendő csak a felszínen mérni, hanem kontrollként teljes talajszelvény méréseket is be kell iktatni. Az eredmények részletes értékelésével megállapítottuk, hogy a talajok nehézfémtartalma és mágneses szuszceptibilitása közti összefüggés a bolygatatlan talajok esetében a legszembetűnőbb (esetünkben a csernozjomok, a barna erdei talajok, réti talajok). Az állandó és jelenlegi agrárművelés jelentősen befolyásolhatja ezt az összefüggést. A projekt eredményeképpen a módszer elméleti és műszeres háttere a hazai felhasználásra rendelkezésre áll
Results in English
Magnetic susceptibility measurements completed with complex mineralogical and geochemical examinations on soils was carried out in Hungary for the first time. The purpose of the research was to adapt the methods used in the international environmental research for detection of heavy metal contamination, and to develop them to a method appropriate to the Hungarian conditions. We were led to new theoretical and practical conclusions concerning both the method and its theoretical background on the grounds of the magnetic susceptibility and soil geochemical basic data measured in the field and in the laboratory on the most common soil types of Hungary. We stated that certain properties of soils (such as mineralogy, structure, land use etc.) significantly influence their magnetic susceptibility even if they are characterized by similar heavy metal concentrations. When detecting the contaminations, it is not sufficient to measure only on the soil surface, but occasionally, as a control, the whole soil profile must be measured by applying the method. By detailed evaluation of the results we concluded, that the relation between the magnetic susceptibility and heavy metal content of a soil is the most conspicuous in the case of undisturbed soils (e.g. in our case chernozems, the B horizon of brown forest soils and meadow soils). This relation is strongly influenced even by the permanent or present agricultural activity with no heavy metal pollution.
Full text http://real.mtak.hu/1078/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Sipos P, Németh T: Talajok komplex környezetgeokémiai vizsgálata:nehézfém-adszorpciós kísérletek és szekvenciális kioldás, in: Magyarország környezetgeokémiai állapota ( ed. Szendrei G )MTA Környezetgeokémiai Albizottság kiadványa, 2006
Márton E, Márton P Környezetszennyzés detektálása mágneses szuszceptibilitás mérésekkel( Screening environmental pollution by magnetic susceptibility ): A talajok mágneses szuszceptibilitásának mérése a nehézfém szennyezettség kimutatásában..., Magyar Geofizika 47, 27-30, 2006
Póka T, Sipos P, Tóth M: Ásványtani és geokémiai inhomogenitások néhány elterjedt hazai talajtípusban: okok és következmények, in: Magyarország környezetgeokémiai állapota ( ed. Szendrei G )MTA Környezetgeokémiai Albizottság kiadványa, 2006
Póka T,Márton E, Sipos P, Németh T, Tóth M: A szuszceptibilitás mint a környezetszennyezés indikátora, Meghívott előadó, MTA GGKI, 2005
Sipos P: Geological and pedogenic effects on heavy metal distributions in forest soils from the Cserhát Mts. and the Karancs area, NE Hungary, Acta Geologica Hungarica 47: 411-429, 2004
Sipos P: Modelling the behaviour of havy metals releasing from sewage sludge to soils, In: Proceeding book ( Ed: Übelis A, Gravitis J. International conference on "Integrative Approaches towards Sustainability" ( Jürmala, Latvia ) pp. 445-453, 2006
Németh T, Sipos P: Characterisation of clay minarals in brown forest soil profiles(Luvisosls) of Cserhát Mts. ( N-Hungary )., Agrokémia és talajtan 55: 39-48, 2006
Sipos P: Distribution of Cu, Ni, Pb and Zn in forest soil profiles from the Cserhát Mts., NE Hungary, Acta Mineralogica Petrographica 44: 43-50, 2003
Sipos P: Factors affecting heavy metal distribution in forest soils: inherited and pedogenic characteristics, Eurosoil Conference Abstracts, p. 95, 2004
Sipos P, Németh T: Komplex környezetgeokémiai vizsgálatok: nehézfém adszorpció és szekvenciális kioldás, Magyarország környezetgeokémiai állapota c. ankét 2004. 03. 31., 2004
Póka T: Ásványtani és geokémiai inhomogenitások néhány elterjedt hazai talajtípusban: okok és következmények, Magyarország környezetgeokémiai állapota c. ankét 2004. 03. 31., 2004
Sipos P, Németh T, Mohai I, Dódony I: Effect of soil composition on adsorption of lead as reflected by a study on a natural forest soil profile, Geoderma 124/3-4: 363-374, 2005
Sipos P: Modelling the behaviour of heavy metals releasing from sewage sludge to soils, International conference on “Integrative Approaches towards Sustainability”, Jürmala, Latvia, 11-14 May, 2005. Abstracts, 52., 2005
Sipos P: Anthropogenic contribution to the lead content of the forest soils in the Cserhát Mts., NE Hungary., Ecological Functions of Forest Soils in Natural and Human-disturbed Landscapes, Petrozavodsk, Russia, 6-10 Spetember, 2005. Abstract Book, 338-339., 2005
Sipos P: Környezetgeokémia, Geokémia 2004 konferencia a Magyar Tudomány Napja 2004 alkalmából, Magyar Tudományos Akadémia, 2004. november 15., 2004
Póka T,Márton E, Sipos P, Németh T, Tóth M: A talajok mágneses szuszceptibilitásának mérése a nehézfém szennyezettség kimutatásában..., Meghívott előadó, Nanoásványtani Ankét, MTA rendezvény, 2006
Németh T, Sipos P: Nature and alteration of clay minerals in brown forest soil profiles (Luvisosls) of Cserhát Mts ( N-Hungary )., In: Abstracts Book Eds: Vlahovic I, Tibljas D, Durn G, Bisevac V. 3rd Mid-European Clay Conference ( Opatija, Croatia ) p. 87, 2006
Sipos P, Choi C, Póka T: Fractionation of heavy metas and calcium in some profiles of the most frequent soil types in Hungary, In: Abstracts Eds. Szilágyi M, Szentmihályi K Trace elements in the Food Chain. Budapest, Hungary. pp. 76, 2006
Back »