Sejt- és molekuláris biológiai vizsgálatok ultraibolya fény okozta dermatosisokban és bőrtumorokban. Nanoszkopikus (dendrimer) reaktorok kutatása a kémiai aktinometriában a prevencióban.  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43451
típus K
Vezető kutató Horkay Irén
magyar cím Sejt- és molekuláris biológiai vizsgálatok ultraibolya fény okozta dermatosisokban és bőrtumorokban. Nanoszkopikus (dendrimer) reaktorok kutatása a kémiai aktinometriában a prevencióban.
Angol cím Cell and molecular biological investigations in UV-light induced skin disorders and skin tumours. A study on nanoscopic (dendritic) reactos in the chemical actinometry for preventive purpose.
zsűri Sejt- és Fejlődésbiológia
Kutatóhely ÁOK Bőrgyógyászati Tanszék (Debreceni Egyetem)
résztvevők Balogh Lajos
Bazsa György
Emri Gabriella
Király Róbert
Nagy István
Országh István
Remenyik Éva
Simics Enikő
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.470
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
UV-DNS károsodás és reparáció vizsgálatának beállítása, optimalizálása comet assay-vel humán keratinocytákban, egészségesek és hyperlipidaemiás betegek lymphocytáiban (kollab.: Atorvastatin-hatás oxidatív DNS károsodásra). A CATERPILLAR fehérjecsalád szerepének igazolása az UVB indukált sejtválaszban; PPAR szint csökkenés kimutatása UVB hatására (qRT-PCR). Porphyriák: Ritka familiaris PCT eset genetikai analízise (kollab. Barcelona). A HFE gén mutációk és HCV fertőzés trigger szerepének vizsgálata (multicentrikus tanulmány). A ferrokelatáz gén mutációinak detektálása EPP-s betegeinkben. Fotokarcinogenezis: 1734 beteg non-melanoma bőrtumorának klinikai/szövettani elemzése. A formaldehid ko-karcinogén effektusának (pl. reparáció gátlás) kiértékelése (Ph D tézis). Random populáció UV-fény (napozás, szolárium) terhelésének kérdőíves felmérése. Komplex vizsgálati tesztpanel kidolgozása az egyéni tumor-rizikó meghatározására. SUNTEST kémiai doziméter család kibővítése (prevenció): A G3-, G4- és G5-PAMAM-SAC (3, 4 és 5 generációs poliamidoamin-borostyánkősav)-Ag(I) komplexek nanoreaktorokat alkotnak, UV-dózismérőként viselkednek. Megállapítottuk, hogy a Fe(III)- szenzibilizátort tartalmazó PAMAM-SAC-Ag(I) alapú dózismérő standard UV-fényforrás hatására 5 percnél rövidebb idő alatt teljes feketedést mutat, míg Fe(III) nélkül csak 150 perc alatt. NMR-spektroszkópiás mérésekkel bizonyítottuk, hogy a dendrimer pszeudo-fázisban az ezüst atomok a tercier nitrogénhez koordinálódnak.
kutatási eredmények (angolul)
Optimalization of the comet-assay to study the UV-induced DNA damage and repair in human keratinocytes as well as in lymphocytes of healthy persons and patients with hyperlipidemia (cooperative study on Atorvastatin effect on the oxidative DNA damage). Verification of the role of CATERPILLAR proteins on UVB induced cellular response. Detection of a reduced level of PPAR caused by UVB irradiation (qRT-PCR). Porphyrias: Genetic analysis of an extremely rare case of familial PCT (cooperation with Barcelona Univ). A study on the triggering effect of HFE mutations and HCV infection (national multicentric study). Detection of mutations in the ferrochelatase gene in EPP. Photocarcinogenesis: Clinical/histological analysis of nonmelanoma skin cancers of 1734 patients. Evaluation of the co-carcinogenic effects of the formaldehyde (PhD thesis). Evaluation of UV burdening (sunlight, sunbeds, etc.) of a random population with a questionnaire. Elaboration of a complex test panel to determine the individual tumour risk. G3-, G4- and G5-PAMAM-SAC (generation 3-, 4- and 5-polyamidoamin-succinic acid)-silver(I) complexes form nanoscopic reactors, furthermore act like UV-dosimeters. Using standard UV-irradiation, PAMAM-SAC-silver(I) UV-dosimeters sensitized by iron(III) turn to dark within 5 minutes, while it takes 150 minutes in the absence of iron(III). It was proven by NMR-spectroscopy that silver atoms co-ordinated to the tert-nitrogen atoms within the dendrimer pseudo-phase.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1081/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Emri G, Horkay I, Remenyik É.: Szabadgyökök szerepe az ultraibolya fény okozta bőrkárosodásokban, Orv Hetil 147: 731-735, 2006
Irén Horkay: Update on pediatric photosensitivity, EADV Meeting, 2005, London, 2005
Attila Balogh, György Paragh, László Nagy, Éva Remenyik: Expression of peroxisome proliferator-activated receptors in HaCaT keratinocytes after UVB irradiation., JEADV S1:88, 2004
Remenyik É, Wikonkál NM, Zhang W, and Brash DE: p53–mutated keratinocyte clones are a good model to study photocarcinogenesis in vivo., JEADV S1:19, 2004
Horkay Irén: Napfény okozta dermatózisok, Hippocrates.6:78-80, 2004
Horkay Irén, Emri Gabriella, Varga Viktória, Simics Enikő, Remenyik Éva: A hepatopátia etiológiája porphyria cutanea tardában, Bőrgyógy. Vener. Szle. 80:113-117, 2004
Horkay Irén: Photodermatosisok – diagnosis és terápia. – Kommentár., Orvostovábbképző Szle 11:38, 2004
Emri G, Schaefer D, Held B, Herbst C, Zieger W, Horkay I, Bayerl C: Low concentrations of formaldehide induce DNA-damage and delay DNA-repair after UV-irradiation in human skin cells., Exp Dermatol 13: 305-315, 2004
Nagy Z, Koszo F, Par A, Emri G, Horkay I, Horanyi M, Karadi O, Jr Rumi G, Morvay M, Varga V, Dobozy A, Mozsik G: Hemochromatosis (HFE) gene mutations and hepatitis C virus infection as risk factors for porphyria cutanea tarda in Hungarian patients., Liver Int 24: 16-20., 2004
Emri Gabriella: UV-irradiációt követő DNS-károsodás és reparáció a bőr sejtjeiben. In vitro vizsgálatok, DE-OEC Központi Kenézy Könyvtár (Ph.D. tézis), 2004
N M Wikonkal, E Remenyik, D Knezevic, W Zhang, M Liu, D G Johnson, and D E Brash.: E2f1 is a Pivotal Regulator of UVB Induced Apoptosis and Restores Cancer Resistance to Trp53-Deficient Mice, J Invest Dermatol. 123: 2: A52, 2004
Horkay Irén: Ultraibolya fény okozta kórélettani változások a bőrben., Bőrgy. Vener. Szle. 81:95,, 2005
István Bányai, István Országh, Márta Berka, Lajos P. Balogh: NMR studies of PAMAM dendrimers as Intelligent Delivery Systems of DrugsCosmetics and Personal Care Products, Polymer Preprints 46(2), 519-520, 2005
Xiang Shi, István Bányai, Wojciech G. Lesniak, Mohammad T. Islam, István Országh, Peter Balogh, James R. Baker, Jr., Lajos P. Balogh: Capillary electrophoresis of polycationic poly(amidoamine) dendrimers., Electrophoresis 26. 2949-2959., 2005
Istvan Orszagh, Lajos P. Balogh, Istvan Banyai and Robert Kiraly: Dendrimer magic: One solution two pH’s in equilibrium, 230th ACS National Meeting, August 28-September 1, 2005, Washington DC. 23-Tech, CHED 0080 (poster), 2005
Remenyik Éva: Porphyria cutanea tarda a genetikai kutatások tükrében., Bőrgyógy. Venerol. Szeml 81.(6), 242, 2005
Remenyik É, Emri G, Balogh A, Bégány Á, Hunyadi J, Horkay I: A melanin pigmentáció patofiziológiája, Bőrgyógy. Vener. Szle 81: 95-99, 2005
Irén Horkay: Photosensitivity in childhood, I. cseh és szlovák dermatovenereológiai kongresszus, június 9-11, 2005, Brno, 2005
Irén Horkay: Photosensitivity skin disorders in childhood, ESPD Meeting, május 5-7, 2005, Budapest, 2005
Harangi M, Seres I, Varga Zs, Emri G, Szilvássy Z, Paragh Gy, Remenyik É.: Atorvastatin effect on HDL-associated paraoxonase activity and oxidative DNA damage, Eur J Clin Pharmacology 60: 685-691, 2004
Balogh A, Miko E, Scholtz B, Emri G, Horkay I, Remenyik É.: mRNA expression studies of housekeeping genes on HaCaT keratinocytes after UVB irradiation, J Invest Dermatol 125: A26, 2005
Remenyik É, Balogh A, Paragh Gy, Juhász A, Köbling T, Mikó E, Scholtz B.: Kvantitálási nehézségek RT-PCR kapcsán, Bőrgyógy. Vener. Szle 82: 269, 2006
Varga V, Illés K, Balogh A, Juhász A, Emri G, Remenyi É, Horkay I: Genetikai vizsgálatok erythropoeticus protoporphyriában, Bőrgyógy. Vener. Szle 82: 269, 2006
Bodnár E, Szegedi A, Juhász É, Horkay I.: Pseudoporphyria, Bőrgyógy. Vener. Szle 82: 284, 2006
Horkay I.: Klinikai fotodermatológia - Monográfia, Medicina Könyvkiadó (nyomtatás alatt) 1-656, 2007
P. McLoone, E. Simics, A. Barton, M. Norval, N. K. Gibbs: An action spectrum for the production of cis-urocanic acid in human skin in vivo, J Invest Dermatol 124: 1071-1074, 2005
A. Szegedi, E. Simics, M. Alexa, I. Horkay, K. Gaál, S. Sipka, J. Hunyadi, E. Kiss: Ultraviolet-A1 phototherapy modulates Th1/Th2 and Tc1/Tc2 balance in patients with systemic lupus erythematosus, Rheumatology 44: 925-931, 2005
Horkay I.: Fényérzékenység, In: Oláh Éva - Gyermekgyógyászati Kézikönyv, Medicina Könyvkiadó 415-420 p., 2004
É. Remenyik, M. Lecha, C. Badenas, F. Koszo, V. Vass, C. Herrero, J. To, V. Varga, G. Emri, A. Balogh, I. Horkay: Childhood-onset mild cutaneous porphyria with compound heterozygotic mutations in uroporphyrinogen decarboxylase gene, J Exp Clin Dermatol (közlés alatt), 2007
G. Emri, J. Csák, F. Kószó, J. Mátyus, I. Horkay, É. Remenyik: Porphyria cutanea tarda in end-stage renal disease, Dermatology (közlés alatt), 2007
vissza »