Kvantumszíndinamikai effektusok vizsgálata relativisztikus nehézion ütközésekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43455
típus K
Vezető kutató Lévai Péter
magyar cím Kvantumszíndinamikai effektusok vizsgálata relativisztikus nehézion ütközésekben
Angol cím Study of QCD effects in relativistic heavy ion collisions
zsűri Fizika
Kutatóhely RMI - Elméleti Fizika Osztály (HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont)
résztvevők Papp Gábor
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.350
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Nagyenergiás nehézion ütközésekben kikerülhetetlen a kvantum színdinamika (QCD) alkalmazása a kvarkok és gluonok alkotta kollektív állapotok tulajdonságainak megértésében és az anyag új halmazállapotának, a kvark-gluon plazma megjelenésének tanulmányozásában. A kutatási tervünk végrehajtása során perturbatív és nem-perturbatív QCD-alapú modelleket felhasználva, megvizsgáltuk a nehézion ütközésekben létrejövő erősen kölcsönható anyag tulajdonságait; a gluonokra vonatkozó tömeg-ugrás kialakulását a QCD-ben; a partonok koaleszcenciáját alacsonyabb és magasabb impulzusok esetén; a proton-atommag és az atommag-atommag ütközésekben fellépő nukleáris effektusokat; a jet-tomográfia módszerének alkalmazhatóságát különböző nehézion ütközésekben; a di-hadron korrelációk tulajdonságait p+p ütközésben; részecske keltési folyamatokat időfüggő intenzív ábeli és nem-ábeli terek jelenlétében. Ezek az elméleti vizsgálatok szorosan kapcsolódtak a RHIC gyorsító mellett elvégzett kísérletekhez, de független elméleti eredményeknek is tekinthetőek. Kidolgoztunk egy perturbatív-QCD alapú modellt, amelyet RHIC energián széles körben alkalmaztunk a mért adatok vizsgálatára és jóslatokat készítettünk LHC energiára pp, dPb és PbPb ütközések esetére. Eredményeinket 38 cikkben foglaltuk össze, amiből 27 jelent meg referált folyóiratban. Ezekre eddig 410 független hivatkozás érkezett.
kutatási eredmények (angolul)
In ultrarelativistic heavy ion collisions the theory of quantum chromodynamics (QCD) should be applied to understand collective phenomena of interacting quarks and gluons, especially the formation of quark-gluon plasma (QGP), this new state of the matter. In our research activity we used perturbative and non-perturbative QCD-based modells and methods to investigate the properties of strongly interacting matter formed in heavy ion collisions; the generation of gluonic mass-gap in QCD; the coalescence of partons at low and high momenta as hadronization mechanism; the appearance of nuclear effects in proton-nucleus and nucleus-nucleus collisions; the application of jet-tomography method for different heavy ion collisions; the basic characteristics of the di-hadron correlation in proton-proton collisions; particle production in time-dependent intensive abelian and non-abelian fields. These investigations have been strongly connected to the results of heavy ion experiments at the RHIC accelerator, although they can be considered as independent theoretical results. We have developed perturbative QCD-based parton model and performed different theoretical calculations to reproduce existing RHIC results and to prepare predictions for LHC energies in pp, dPb and PbPb collisions. We summarized our results in 38 papers, 27 papers have been published in refereed journals. So far we have received 410 independent citations on these publications.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1083/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Barnaföldi GG, Lévai P, Lukács B: Fermion stars in 3+1 vs. 4+1 dimanesional space time, PADEU (Publ. of the Astronomy Dept. of the Eötvös Univ.) 14, 2004
Greco V, Ko CM, Lévai P: Parton coalescence at RHIC, Physical Review C68, 034904, 2003
Barnaföldi GG, Papp G, Lévai P, Fai G: Nuclear reaction mechanisms and the Cronin effect, Proc. of the 10th Int. Conference on Nuclear Reaction Mechanisms, Varenna, Italy, Ricera Scientifica ed Educazione Permanente,(Ed. E. Gadioli) p. 549, 2003
Lukács B, Barnaföldi GG, Lévai P: The inner structure of hybrid stars, Proc. of the NATO Advanced Research Workshop on Superdense QCD Matter and Compact Stars, 27 Sep - 4 Oct 2003, Yerevan, Armenia, 2004
Skokov VV, Lévai P: Transverse and longitudinal momentum spectra of fermions produced in strong SU(2) fields, Physical Review D (submitted), 2007
Barnaföldi GG, Lévai P, Lukács B: Heavy quarks or compactified extra dimensions in the core of hybrid stars, Proc. of the 4th International Workshop on New Worlds in Astroparticle Physics, Faro, Portugal, 5-7 Sep 2002, World Scientific, 2003
Barnaföldi GG, Lévai P, Papp G, Fai G: Jet tomography studies in AuAu collisions at RHIC energies, European Physics Journal, C33, s609-s611, 2004
Barnaföldi GG: Quick view on jet tomography at RHIC, Progress in Particle and Nuclear Physics 53, 257-259, 2004
Barnaföldi GG, Papp G, Lévai P, Fai G: Cronin effect at different rapidities at RHIC, Journal of Physics G 30, 1125-1128, 2004
Barnaföldi GG, Papp G, Lévai P, Fai G: Rapidity Aymmetry in pA and dAu Collisions, Nuclear Physics, A749, 291-294, 2005
Barnaföldi GG, Papp G, Lévai P, Fai G: Cronin effect in close-to-midrapidity regions, Acta Physica Hungarica A22, 325-334, 2005
Skokov VV, Lévai P: Transverse momentum spectra of fermions and bosons produced in strong Abelian field, Physial Review D71, 094010, 2005
Zimányi J, Lévai P, Biró TS: Properties of quark matter produced in heavy ion collisions, Journal of Physics G31, 711-718, 2005
Lévai P: The phases of strongly intearcting matter in heavy ion collisions, AIP Conf. Proc. 802, 242-245, 2006
Csizmadia P, Lévai P: Energy dependence of transverse quark flow in heavy ion collisions, Acta Physica Hungarica A22, 371-380, 2005
Cole BA, Barnaföldi GG, Lévai P, Papp G, Fai G: EMC effect and jet energy loss in relativistic dAu collisions, Physical Review C (submitted) [hep-ph/0702101], 2007
Greco V, Ko CM, Lévai P: Parton coalescence and the antiproton/pion anomaly at RHIC, Physical Review Letters 90, 202302, 2003
Lévai P, Fai G, Papp G: Di-hadron correlations at ISR and RHIC energies, Physics Letters B634, 383-390, 2006
Fai G, Papp G, Lévai P: Di-hadron correlations and parton intrinsic momentum, Nuclear Physics A774, 557-560, 2006
Barnaföldi GG, Lévai P, Papp G, Fai G: The nuclear modification factor at large rapidities, Nuclear Physics A774, 801-804, 2006
Hartmann P, Donkó Z, Lévai P, Kalman GJ: Molecular dynamics simulation of strongly coupled QCD plasmas, Nuclear Physics A774, 881-884, 2006
Csizmadia P, Lévai P: D and J/psi production from deconfined matter in relativistic heavy ion collisions, Acta Physica Hungarica A27, 433-440, 2006
Lévai P, Papp G, Fai G, Gyulassy M: Kaon and pion ratio probes of jet quenching in nuclear collisions, Acta Physica Hungarica A27, 459-468, 2006
Zimányi J, Lévai P: Quark coalescence into opposite parity baryon states, Acta Physica Hungarica A27, 469-478, 2006
Lévai P, Barnaföldi GG, Fai G, Papp G: Nuclear effectsin dAu collisions from recent RHIC data, Nuclear Physics A783, 101-108, 2007
Fai G, Lévai P, Papp G: From dihadron correlations to parton intrinsic transverse momentum in proton-proton collisions, Nuclear Physics A783, 535-538, 2007
Barnaföldi GG, Lévai P, Papp G, Fai G: Jet tomography in the forward direction at RHIC, European Physical Journal C49, 333-338, 2007
Lévai P, Hartmann P, Donkó Z, Kalman GJ: Viscosity in the strongly interacting quark matter around the critical temperature, Journal of Physics G (accepted), 2007
Papp G, Lévai P, Fai G: Intrinsic transverse momentum in di-hadron correlations, International Journal of Modern Physics E (accepted), 2007
Barnaföldi GG, Lévai P, Fai G, Papp G, Cole BA: Does the Cronin peak disappear at LHC energies?, International Journal of Modern Physics E (accepted), 2007
Gogohia V: Energy from the nonperturbative QCD vacuum, ArXive: hep-ph/0508224, 2005
Gogohia V: Mass gap and gluon confinement in the Yang-Mills theory, Proc. of the Gribov-75 Memorial Workshop on Quarks, Hadrons, and Strong Interactions, World Scientific, p. 379-393. ArXive: hep-ph/0511156, 2006
Gogohia V: The Existence of a mass gap in QCD, ArXive: hep-th/0604095, 2006
Gogohia V: How to release a mass gap in QCD, ArXive: hep-ph/0606010, 2006
Gogohia V: The mass gap and solution of the gluon confinement problem in QCD, ArXive: hep-ph/0702066, 2007
Dokshitzer Yu.L, Levai P, Nyiri J (Eds.): Quarks, hadrons, and strong interactions: Gribov Memorial Volume, World Scientific, Singapore, pp.1-555, 2006
Csörgő T, Dávid G, Lévai P, Papp G (Eds.): Proceedings of the XVIIIth Int. Conference on Nucleus-Nucleus Collisions, Elsevier, Nuclear Physics A774, 1-950, 2006
Csörgő T, Lévai P, Satz H, Schukraft J, Wiedemann UA: Quarks mattered in Budapest, CERN Courier, 46N1,25-27, 2006
vissza »