Attila József: Studies and articles (1930-1937)  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43457
Type K
Principal investigator Tverdota, György
Title in Hungarian József Attila: Tanulmányok és cikkek (1930-1937)
Title in English Attila József: Studies and articles (1930-1937)
Panel Literature
Department or equivalent MTA Irodalomtudományi Intézet
Participants Bircsák, Anikó
Devescovi, Balázs
Golden, Dániel Lariko
Horváth, Iván
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 7.356
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
1995-ben megjelent a József Attila Tanulmányok és cikkek 1923-1930 c. kiadvány (Osiris). Az 1., Szövegek c. kötet, a szövegkritikai jegyzetekkel együtt egy Horváth Iván vezette munkaközösség munkája. A 2., Magyarázatok c. kötetet, azaz a magyarázó jegyzeteket, Tverdota György írta. Az OTKA támogatását a folytatás, azaz a József Attila Tanulmányok és cikkek 1930-1937 c. kiadvány nyomdakész kéziratának elkészítésére kapta a munkacsoport. Ez is 2 részre tagolódik. Az 1., Szövegek c. rész jelentéktelen kiegészítésektől és pontosításoktól eltekintve elkészült. A 2., Magyarázatok c. rész munkálatai csak részben készültek el, a témavezetőnek a József Attila emlékév előkészítésében és lebonyolításában (2004 második fele és 2005) történt maximális lekötöttsége miatt. A Magyarázatok nyomdakész kéziratát 2006 végén adjuk le az Osiris számára. A papír formában történt megjelentetés mellett a kiadvány on-line formában is elkészült. Az ideiglenes, mert a jegyzeteket még nem tartalmazó internetes kiadásban nemcsak az 1930-1937 között írt szövegek férhetők hozzá a következő címen: http://irodalom.elte.hu/ja/., hanem visszamenőleg, az 1923-1930 között írt írások és a hozzájuk fűzött jegyzetek is. A kiadás szövegformátumát a munkacsoport dolgozta ki. Olyan cimkézős szövegleíró metanyelvet használtak, amelyet – kiadói érdeklődés esetén – gépies csereműveletek révén le lehet fordítani akár az internet-művelődésben elterjedt *.xml formátumra, akár pedig a papírkiadványok világában szokásos címkézős metanyelvek (*.rtf, Ventura Publisher, TEX) bármelyikére.
Results in English
The texts were put at the disposal of those researchers who were able to move with confidence on this undiscovered territory. They were allowed to use the texts for restricted purposes before the publication of the printed version. In the provisional internet version (that doesn’t include explanatory annotations) contains not only those texts written between 1930 and 1937 but also those earlier writings from 1923-1930 with their attached notes (http://irodalom.elte.hu/ja/). We organized several conferences in order to develop a common consent in the interpretations of those writings that are difficult to comprehend, and to establish a wider public that is responsive to Attila József as an essayist. As preliminary works to the volume of the Explanations, a great number of valuable studies have been published in learned journals and collected volumes. Many university students participated in the textual work, thus the questions of Attila József’s essay writing are present and current in the sphere of higher education.
Full text http://real.mtak.hu/1084/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Horváth Iván: Irodalomtörténeti alkalmazás: József Attila értekező prózája. Gépeskönyv, Balassi kiadó, 2006
Tverdota György: József Attila anti-ars poeticája, Literatura, 2003
Horváth Iván: Szabadalmi bejelentés, lajstromszám: P 04 02538, Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő, 110, 2, P 105, 2005
Tverdota György: Előszó, Szublimálom ösztönöm, A József Attila-kutatás dilemmái. In: Testet öltött érv, Balassi kiadó, 2003
Tverdota György: Tizenkét vers (József Attila Eszmélet-ciklusának elemzése), Gondolat, 2003
Tverdota György: "Ne gondolj a gonddal!" Lengyel Andrá, Anonymus, 2004
Back »