Solid state reactions and diffusion on nanoscale in multilayers  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43464
Type K
Principal investigator Langer, Gábor
Title in Hungarian Nanoskálájú szilárdtest reakciók és diffúzió vizsgálata multirétegekben
Title in English Solid state reactions and diffusion on nanoscale in multilayers
Panel Physics
Department or equivalent Department of Solid State Physics (University of Debrecen)
Participants Beke, Dezső
Cserháti, Csaba
Erdélyi, Zoltán
Kis-Varga, Miklós
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 13.530
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A multiréteges szerkezetek jelentős szabadenergia felesleggel rendelkeznek. Ennek legfőbb forrásai a határfelületek energiái, feszültségek és az a kémiai energia többlet, amely a réteges szerkezet és az összekevert rendszer vagy a réteges szerkezet és a reakciótermékeket tartalmazó állapot között van. Mindezek magyarázzák azt, hogy a multirétegek hajlamosak a különböző szerkezeti átalakulásokra, transzformációkra. A pályázatban a nanoméretű multirétegekben lejátszódó szilárdtest reakciók illetve diffúziós folyamatok néhány fontos alapkérdésével foglalkoztunk. Így a diffúziós együttható erős koncentrációfüggéséből származó diffúziós nem-linearitásokkal, a diffúziós keveredés és a spinodális bomlás kölcsönhatásával.
Results in English
The multilayers as artificial, compositionally modulated materials are not equilibrium structures, they have significant free energy surplus. The main sources of the free energy are the energy of the interfaces, stresses and the chemical energy surplus of the modulated structures in comparison with the mixed structures. For this reason micro structural changes are expected. In the frame of this project the solid state reactions and diffusion processes on nanoscale in multilayers were investigated. First of all the strong concentration dependence of the interdiffusion coefficients, the non-linearity of the diffusion process and the effect of the diffusion produced on the spinodial decomposition were observed.
Full text http://real.mtak.hu/1086/
Decision
Yes

 

List of publications

 
M. Kis-Varga., G.A. Langer., D.L. Beke., A. Csik: XRD Study of interface profiles in binary multilayers, Vacuum, közlésre elfogadott, 2007
Beke D. L., Szabó I. A., Langer G. A., Erdélyi Z., Cserháti Cs., Daróczi L.,: Diffúzió nanoskálán, Magyar Tudomány, 48. 1130-1137, 2003
K. Kapta, A. Csik, L. Daróczi, Z. Papp, D.L. Beke, G. A. Langer, A.L. Greer, Z.H. Barber, M. Kis-Varga: Degradation of Ag/Si multilayers during heat treatments, Vacuum, 72. 85-89, 2004
Z. Papp, A. Csik, G. Erdélyi, G.A. Langer, D. L. Beke, L. Daróczi, A. Simon, K. Kapta,: Effect of hydrostatic pressure on crystallization and decomposition in amorphous Si/SiSb/Si system, Vacuum 71. 273-277, 2003
G. Erdélyi, G. A. Langer, J. Nyéki, L. Kövér, C. Tomastik, WSM Werner, A. Csik, H. Stoeri, D. L. Beke: Investigation of Ta grain boundary diffusion in copper by means of Auger electron spectroscopy, Thin Solid Films 459. 303-307, 2004
Beke D.L.,Erdélyi Z., Szabó I.A., Langer G.A., Katona G.L., Cserháti C: Diffusion in Nanoscale, Archives of Metallurgy and Materials 49/2. 219-235, 2004
Erdélyi Z., Sladecek M., Stadler L-M, Zizak I., Langer G.A., Kis-Varga M., Beke D.L. and Sepiol B: Transient Interface Sharpening in Miscible Alloys, Science 306. 1913-1915, 2004
Langer G.A., Vad K., Beke D.L., Mészáros S., Csik A., Kis-Varga M., Hakl J.: Effect of smeared interface on elecrical resistivity and magnetoresistance in Cu-Ni epitaxial multilayers, 16th International Vacuum Congress. IVC-16, ICSS-12, NANO-8, AIV-17. Venice, Italy, 28 June - 1 July, poszter, 2004
G.L. Katona, Z. Erdélyi, D.L. Beke, Ch. Dietrich, F. Weigl, H.-G. Boyen, B. Koslowski, and P. Ziemann: Experimental evidence for a nonparabolic interface shift on the nanoscale during the dissolution of Ni into bulk Au(111), Phys.Rev.B, 71, 115432,, 2005
Csik A., Erdélyi G., Langer G.A., Daróczi L., Beke D.L., Nyéki J., Erdélyi Z.: Pattern formation in SiSb system, Vacuum, 80, 168-173,, 2005
Beke D.L., Erdélyi Z., Szabó I.A., Langer G.A., Katona G.L., Cserháti C.: Non-Linear Effects in Diffusion on Nanoscale, Defect and Diffusion Forum, 237-240,1031-1042,, 2005
Beke D.L., Erdélyi Z., Langer G.A., Csik A.,Katona G.L.,: Diffusion on the nanometer scale, Vacuum, 80,87-91,20085,, 2005
A. Csik, G. Erdélyi, D.L. Beke, G. Langer, K. Vad: Antimony Diffusion and Segregation in Amorphous Silicon, 13th International Congress on Thin Films, 8th International Conference on Atomically Controlled Surfaces, Interfaces and Nanostructures, Stockholm 19-23 June,, 2005
Cserháti Cs.: Interfacial Reactions in Si/Co Metallization Contacts During Heat Treatment, First International Conference on Diffusion in Solids and Liquids (DSL-2005), Aveiro, Portugal, July, 2005
Erdélyi Z., Beke D.L., Langer G. A. Csik A.: Interface shape change and kinetics on the nanoscale, Solid State Phenomena vol.129. 105-110., 2007
Balogh Z., Daróczi L., Harasztosi L., Beke D.L., Lograsso T.A., Schagel D.L.,: Magnetic emission during austenite-martenzite transformation in Ni2MnGa shape memory alloy, Materials transactions 47/3, 631-634, 2006
A. Csik., G.A. Langer, G. Erdélyi., D.L. Beke., Z. Erdélyi., K. Vad.: Investigation of Sb Diffusion in amorphous silicon, Vacuum, közlésre elfogadott, 2007
Katona G.L., Erdélyi Z., Dietrich Ch., Weigl F., Boyen H.G., Koslowski B., Ziemann P.,Beke D. L.: Non-parabolic shift of phase boundaries on nanoscale in binary system with restricted solubility: theory and experiment, Diffusion and Defect Forum 237/240 1246-1251, 2005
Nyéki J., Girardeaux C., Erdélyi Z., Csik A., Daróczi L., Langer G., Beke D. L., Rolland A., Bernardini J., Erdélyi G.,: Sb diffusion and segregation in amorphous Si thin films, Diffusion and Defect Forum 237/240, 1246-1251, 2005
Back »