The colonization problems at between the Danube and Tisza in the Avar Age  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43469
Type K
Principal investigator Madaras, László
Title in Hungarian A Duna-Tisza köze avar kori betelepülésének problémái
Title in English The colonization problems at between the Danube and Tisza in the Avar Age
Panel Archeology
Department or equivalent Móra Ferenc Museum
Participants Balogh, Csilla
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 2.608
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázatban a Duna–Tisza köze avar kori sírleleteinek szisztematikusan felgyűjtését, az adatoknak egy adatbázisba történő rendezését végeztük el, valamint két temető feldolgozását készítettük el. A támogatott időszak 2003–2005. Adatbázisunkban 734 avar kori lelőhely adata került rögzítésre: 161 telepnyom/teleprészlet és 573 temető 5486 sírjának adata, melyhez hozzárendeltük a sírfotókat és a tárgyfotókat. Ez a területen eddig előkerült összes lelőhely 90%-a. Az adatbázis a későbbiekben bővíthető. Ezen kívül 1018, publikálatlan avar sír részletes leírását is elkészítettük (15 ív). A kutatás végén lezártuk a 169 síros Hajós-cifrahegyi avar temető-monográfia (4 ív sírleírás, 5 ív elemzés, 18 fotótábla, elemző térképek) és az 54 síros Mélykút-sáncdűlői temetőről készített tanulmány (2 ív sírleírás, 2 ív elemzés, 8 fotótábla, elemző térképek) kéziratát. A kutatási időszakban a témában 6 tanulmányt jelentettünk meg és 3 alkalommal tartottunk prezentációt konferencián. Elvégeztük több, régi lelőhely (Hajós-Cifrahegy, Kiskunmajsa-Kőkút, Mali Ido¹/Kishegyes-Kálvária (Yu), Madaras, Mélykút-Sáncdűlő, Tatárszentyörgy-Szabadrétpuszta) összesítő térképének összeállítását, a régi ásatások fotóanyagának archiválását (600 sírfotó) és számos lelőhely leletanyaga került rajzolásra (167 tábla). Forrásfeltáró alapkutatást végeztünk, melyet az értékelő munka fog követni, aminek végén átfogó disszertációt készítünk a Duna–Tisza köze avar kori betelepülésének kérdéseiről.
Results in English
The time of the project was from 2003 to 2005. We systematic collected all cemeteries and tombs of the avar age in between the Rivers Donau and Theis, and the items adjustemented in the Access database. To the items attached the tomb-photos and find-photos. Analys of the two avar cemetery was happened. At the end of the project attached the item of 734 avar age archeological station: among in these are 161 settlement and from 573 cemeteries items of 5486 avar tomb. This is 90% of the all avar archeological station, these are known at the present time in between the Rivers Donau and Theis. Apart from was particular descripted 1018, unpublisched tombs (size: 15 legature). At the end of the project finisched the manuscript of the monographia Hajós-Cifrahegy (196 tombs, size: 4 legature tomb-description, 5 legature analysis, 18 photo-table, analysis maps) and of the study Mélykút-Sáncdűlő (54 tombs, size: 2 legature tomb-description, 2 legature analysis, 8 photo-table, analysis maps) cemetery’ s. In the last 3 years we publisched 6 study, and on 3 occation delivered a lecture in the same, home conference. Composed maps of the some, old avar cemetery’ s (Hajós-Cifrahegy, Kiskunmajsa-Kőkút, Mali Ido¹/Kishegyes-Kálvária (Yu), Madaras, Mélykút-Sáncdűlő, Tatárszentyörgy-Szabadrétpuszta), scanned more old excavation tomb-photos (600 photo) and was drawn archeological finds of the several cemetery (167 table). We made basic-research, that will to follow the analysis, at that end we will write the extensive dissertation from history of the avar age in between the Rivers Donau and Theis.
Full text http://real.mtak.hu/1089/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Balogh Csilla: Martinovka-típusú övgarnitúra Kecelről. A Kárpát-medencei maszkos övveretek tipokronológiája., MFMÉ—Studia Archaeologica X., 2004
Balogh Csilla: Avar kori juhbőrös temetkezés Szabadszállás B.- gyakorlótéren.—Avar Period burial with sheepskin at Szabadszállás, Drill-ground B., Régészeti Kutatások Magyarországon 2003, 2004
Balogh Csilla: Avar kori kettős- és többes temetkezések a Duna–Tisza közén, MFMÉ—Studia Archaeologica XII., 2006
Balogh Csilla: Késő népvándorláskori boronaház Petőfiszállás-Dósa tanyáról, Jászsági Füzetek 6., 2006
Balogh Csilla: Régészeti adatok Bács-Kiskun megye területének kora avar kori történetéhez., MFMÉ—Studia Archaeologica VIII., 2003
Balogh Csilla: Kudyrge-mezőszilas típusú csüngő Mélykút-Sánc dűlő 16. sírból, MFMÉ–StudArch XI., 2006
Back »