Diszkrét látens változós modellek és alkalmazásaik a fogyasztói kultúra szinterein  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43473
típus K
Vezető kutató Füstös László
magyar cím Diszkrét látens változós modellek és alkalmazásaik a fogyasztói kultúra szinterein
Angol cím Discrete Latente variable Models and application in the fields of the consumer culture
zsűri Társadalom
Kutatóhely MTA Szociológiai Kutatóintézet
résztvevők Antalóczy Tímea
Tibori Tímea
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 5.524
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Általánossá kezd válni Nyugat-Európáéban és Amerikában, hogy a fogyasztást, a „shoppingolás”-t kulturális jelenségként írják le. Magyarországon az elmúlt évtizedben megjelenő bevásárló központok sajátos kulturális teret jelentenek a használók és fogyasztók számára. Új norma és értékrendszer megjelenítésének adnak teret, új és sajátos kommunikáció kialakulását generálják. A kultúra más, hagyományos színterei kénytelenek alkalmazkodni – piacosítani magukat – a globalizációs hatások érvényesülése és az így felmerülő új igények megjelenésének okán. A globaloizáció azonban némely esetben erősítheti is a lokális erőket, ösztönzi őket az összefogásra, a helyi erők felmutatására, mozgósítására. Ezt a folyamatot nevezi Blaise Galland találóan glokalizációnak. Ez a kettős hatás látszik érvényesülni a Dörögdi medence 5 településén is. Kapolcs, Taliándörögd, Vigántpetend, Monostorapáti és Öcs lakóinak életét nagy mértékben megváltoztatta a Művészetek Völgye Fesztivál. A több mint egy évtizede működő Művészetek Völgye Fesztivál fejlődési tendenciái modellértékűek. Hipotézisünk szerint a Művészetek Völgyének és a hozzá hasonló, számszerűleg egyre növekvő fesztiváloknak óriási szerepük van abban, hogy ellenpontját képezzék illetve képezhessék az egyre terjedő, a közgondolkodásra, az életvitelre, életstílusra hatást gyakorló fogyasztói szellemnek.
kutatási eredmények (angolul)
It is becoming general that consuming and shopping is definied as a cultural phenomena in Western Europe and America. The shopping centers that have recently been built in Hungary provide a special cultural aspect for users and consumers. They open doors to new norms and value systems, and generate a special way of communication. The other, traditonal cultural scenes have to adjust- market itself- due to globalizational effects and new changing demands. However, in some cases, globalization can strenghten local efforts, it can encourage them for cooperation and showing and mobilzing their efforts. Blaise Galland calls this progress .......glocalization. This double effect seem to be true for the five villages in Dörögdi valley. The Valley Art Festival has significanmtly changed the lives of the people living in Kapolcs, Taliándörögd, Vigándpetend, Monostorapáti and Öcs. The developing tendencies of this festival, which has been organized for a decade, are perfect examples for a model. According to our hypothesis, the Valley Arts Festival and other similar growing numbered festivals have an enermous effect in creating or giving the chance for the development of an opposite view and life style from that of the consuming societies.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1090/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szerk. Füstös László és Guba László: Társadalmi Regiszter. Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2. kötet., MTA PTI, MTA SZKI, 2004. 304 old., 2004
Füstös László, Kovács Erzsébet, Meszéna György, Simonné Mosolygó Nóra: Alakfelismerés, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 644 old., 2004
Füstös László, Szabados Tímea, Táll Éva: Társadalmi ÁBRATÁR. Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 1. kötet., MTA PTI, MTA SZKI, 2004. 172 old., 2004
Szerk. Füstös László és Guba László: Európai Társadalmi Regiszter. Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 3. kötet., MTA PTI, MTA SZKI, 2004. 257old., 2004
Antalóczy Tímea, Füstös László: A Reality Show fogadtatása Magyarországon., Módszertani Füzetek. Bp.: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2004. 31 p., 2003
Szerk. Füstös László és Guba László: Társadalmi Ábratár - 2005. Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 4. kötet., MTA PTI, MTA SZKI, 2006. 285 old., 2004
Antalóczy Tímea - Füstös László: VölgyBE ZÁRT MŰVÉSZET, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2002. 111 old., 2002
Antalóczy Tímea, Füstös László: 64) A Reality Show világa, azaz korunk arénája; Információs társadalom – településkommunikáció?; Bekötőutak az információs szupersztrádán., Módszertani Füzetek. Bp.: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2004. 31 p., 2003
Antalóczy Tímea, Füstös László: VölgyBE ZÁRT MŰVÉSZET – III., Módszertani Füzetek. Bp.: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2004. 31 p., 2003
Füstös László, Szabados Tímea: Múzeum és közönsége. Múzeumok Majálisa, Módszertani Füzetek. Bp.: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2004. 31 p., 2005
Füstös László, Kovács Erzsébet, Meszéna György, Simonné Mosolygó Nóra: Alakfelismerés, Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 2004. 644 old., 2004
vissza »