Study of rhizosphere processes during phytoremediation  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43479
Type K
Principal investigator Simon, László
Title in Hungarian A rizoszférában lezajló folyamatok tanulmányozása a fitoremediáció során
Title in English Study of rhizosphere processes during phytoremediation
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Műszaki és Agrártudományi Intézet Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Tanszék (University of Nyíregyháza)
Participants Balázsy, Sándor
Biró, Borbála
Kovács, Béla
Starting date 2003-01-01
Closing date 2007-12-31
Funding (in million HUF) 7.520
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Tápoldatos, tenyészedényes és rizoboxos kísérletekben tanulmányoztuk a rizoszférában lezajló folyamatokat és mikrobiális kölcsönhatásokat nehézfémekkel szennyezett víz, talaj és bányameddő fitoremediációja során. Pseudomonas talajbaktériumokkal fokozható a Cd és Ni rizofiltráció hatékonysága. A gyöngyösoroszi bányameddőben lévő nehézfémeket (Cd, Cu, Mn, Pb, Zn) többféle adalék (mész, szennyvíziszap komposzt, természetes zeolit) kombinált kijuttatásával lehet tartósan stabilizálni. Ezen a közegen arbuszkulált mikorrhiza gombákkal szimbiózisban élő vörös csenkesz telepíthető meg, mely fitostabilizációval megakadályozza a nehézfémek kimosódását. Szelénszennyezett talajokból a szareptai mustár, takarmányretek és a lucerna jelentős mennyiségű szelén vett fel passzív fitoextrakcióval, melynek hatékonysága metionin kijuttatással fokozható. A megvizsgált talajokban és a rizoszférában jelen lévő mikrobák nagyfokú szelénadaptációs képességgel és szelénrezisztenciával rendelkeztek. Galvániszappal szennyezett talajból a 4 megvizsgált Salix és Populus faj leveleiben jelentős mennyiségű kadmium és cink akkumulálódott passzív fitoextrakcióval. Fitoextrakciós szempontból azonban a fajlagos fémtartalomnál fontosabb az adott faj szárazanyag hozama. Az olasznád galvániszappal szennyezett talajból, hígtrágyával vagy települési szennyvíziszappal kezelt talajból egyaránt vett fel nehézfémeket, melyek közül a könnyen betakarítható hajtásban elsősorban a cink akkumulálódott.
Results in English
Nutrient solution, pot and rhizobox experiments were set up to study the rhizosphere processes and microbial interactions in heavy metal contaminated water, soil and mine spoil. Pseudomonas soil bacteria can enhance the efficiency of Cd and Ni rhizofiltration. Combinations of additives (lime, municipal sewage sludge, natural zeolite) can permanenty stabilize the heavy metals (Cd, Cu, Mn, Pb, Zn) in mine spoil from Gyöngyösoroszi. In stabilized mine spoil red fescue can grow in symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi, and this phytostabilization effectively prevents the leaching of heavy metals. Considerable amount of Se was passively phytoextracted by Indian mustard, fodder radish and alfalfa grown in artificially contaminated soils. The efficiency of passive Se phytoextraction can be enhanced by the soil application of methionine. All microbe groups present in Se contaminated soils showed high adaptation and resistance to low levels of this contaminant. The four studied Salix species and a Populus hybrid accumulated significant amounts of Cd and Zn from a galvanic mud contaminated soil during passive phytoextraction. The species producing the highest biomass are the most efficient in Cd and Zn removal from contaminated soil. Giant reed (Arundo donax) can phytoextract heavy metals (mostly zinc) from galvanic mud, pig slurry or sewage sludge contaminated soils.
Full text http://real.mtak.hu/1093/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hegedűsová A., Simon L., Švikruhová J., Boleček P., Hegedűs O: Kadmium indukált fitoextrakciója szennyezett talajból. , In: Orosz Z., Szabó V., Molnár G., Fazekas I. (szerk.) IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia. I. kötet. Debreceni Egyetem, 2008. március 28-29. (ISBN 978-963-06-4625-3). pp. 133-137., 2008
Simon L, Balázsy S, Biró B, Kovács B.: Enhancement of cadmium and nickel phytofiltration capacity of Indian mustard (Brassica juncea) with Pseudomonads, Book of Abstracts. 8th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements, 3-7 April, 2005. Adelaide, Australia. pp. 314-315., 2005
Kovács B., Kádár I., Széles É., Prokisch J., Győri Z., Simon L: Investigation of selenium using soil and plant samples from a long-term field experiment, Proceedings Twenty Years of Selenium Fertilization. September 8-9, 2005, Helsinki, Finland. Agrifood Research Reports 69. p.79., 2005
Simon L., Kovács B., Biró B: Stabilisation of heavy metals in the rhizosphere of red fescue grown in AMF inoculated mine spoils, In: Hartmann, A. et al. (eds.). Rhizosphere 2004 GSF-Bericht 05/05, GSF-Forschungcentrum, Neuherberg, Germany, pp. 225., 2005
Simon L, Balázsy S, Biró B: Role of pseudomonads and ethylene in enhancement of Cd phytofiltration capacity of Indian mustard., 5th Joint Meeting of COST 631 “Rhizosphere management in soils contaminated with organic and inorganic pollutants”. Kraków-Tomaszowicze, 12-14 May 2005 p.47., 2005
Simon L., B. Biró, S. Balázsy: Phytoextraction of selenium and selection of Se-tolerant microbes from a contaminated soil., Final Meeting of COST Action 631. April 20-22, 2006. Praha, Czech Republic. Abstracts. p. 54., 2006
Simon L, Biró B, Széles É, Balázsy S: Növények és mikrobák szerepe a szelénnel szennyezett talajok fitoextrakciójában, Talajtani Vándorgyűlés, 2006. augusztus 23–25. Sopron. MAE Talajtani Társaság. Előadások és poszterek összefoglalója. p. 57., 2006
Simon, L., É. Széles, B. Balázsy, B. Biró: Selenium phytoextraction, speciation and microbe groups in contaminated soils., In: Zhu, Y, N.Lepp, R. Naidu (eds.). 9th International Conference on Biogeochemistry of Trace Elements. Bejing, China, July 2007. pp. 554-555. (ISBN: 978-7-302-15627-7), 2007
Simon, L., Kovács B., Márton L., 2008.: Olasznád (Arundo donax L.) nehézfém fitoextrakciójának vizsgálata., In: Simon L. (szerk.). Talajtani Vándorgyűlés. „Talaj-víz-környezet”. Nyíregyháza, 2008. május 28-29. Talajvédelem (különszám). Talajvédelmi Alapítvány – Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. pp. 311-320. (ISSN: 1216-9560, ISBN: 978-963-9909-03-8)), 2008
Biró, B., P. Pacsuta, L. Simon,: Sensitive or tolerant adaptation of Rhizobium bacteria as a function of the short- or long-term loads of the Zn metal salt., Cereal Research Communications. Vol. 35(2): 261-264., 2007
Simon L., B. Biró, S. Balázsy: Impact of pseudomonads and ethylene on the cadmium and nickel rhizofiltration of sunflower, squash and Indian mustard. , Communications in Soil Science and Plant Analysis 39 (15-16): 2440–2455, 2008
Simon L: Remediációs lehetőségek ökológiailag érzékeny területen (13. fejezet). (ISBN: 978-963-7336-78-2)., In: Balázsy S., N. Boyko (szerk.): Szennyeződések, szennyezők, hatások a Felső-Tisza-vidék ökol. érzékeny területein. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. pp.297-320, 2007
Simon L., B. Biró, S. Balázsy, Z Győri. B. Kovács: Rhizosphere processes in the selenium accumulation of fodder radish, 7th Alps-Adria Scientific Workshop, 28 April - 1 May, 2008 Stará Lesná, Slovakia (közlésre benyújtva 2008 január), 2008
Hegedűsová A., Švikruhová J., Simon L., Boleček P, Hegedűs O. 2008.: Indukált fitoextrakció alkalmazása kadmiummal szennyezett talaj-növény rendszerben., In: Simon L. (szerk.). Talajtani Vándorgyűlés. „Talaj-víz-környezet”. Nyíregyháza, 2008. május 28-29. Talajvédelem (különszám). Talajvédelmi Alapítvány – Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. pp. 257-264. (ISSN: 1216-9560, ISBN: 978-963-9909-03-8) , 2008
Simon L., B. Biró, S. Balázs, Z. Győri: Rhizosphere processes in the selenium accumulation of fodder radish. , Cereal Research Communications 36 (Suppl.): 1811-1814., 2008
D. Tóth M., L. Halász J., Kotroczó Zs., Vincze Gy., Simon L., Balázsy S. 2008.: A talaj fémszennyezésének hatása a parlagfű (Ambrosia elatior L.) fémtartalmára tenyészedényes kísérletben., In: Simon L. (szerk.). Talajtani Vándorgyűlés. „Talaj-víz-környezet”. Nyíregyháza, 2008. május 28-29. Talajvédelem (különszám). Talajvédelmi Alapítvány – Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. pp. 227-236. (ISSN: 1216-9560, ISBN: 978-963-9909-03-8), 2008
Kovács B., Széles É., Simon L., Győri Z.:: Szeléntartalom vizsgálata tartamkísérletben., In: Simon L. (szerk.). Talajtani Vándorgyűlés. „Talaj-víz-környezet”. Nyíregyháza, 2008. május 28-29. Talajvédelem (különszám). Talajvédelmi Alapítvány – Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. pp. 275-280. (ISSN: 1216-9560, ISBN: 978-963-9909-03-8), 2008
Tanárki K., Simon L., 2008. : Nehézfémekkel szennyezett talaj fitoremediációja Salix viminalis var. „gigantea” fűzfával., In: Simon L. (szerk.). Talajtani Vándorgyűlés. „Talaj-víz-környezet”. Nyíregyháza, 2008. május 28-29. Talajvédelem (különszám). Talajvédelmi Alapítvány – Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. pp. 329-334. (ISSN: 1216-9560, ISBN: 978-963-9909-03, 2008
Simon L: Stabilization of metals in acidic mine spoil with amendments, additives and red fescue (Festuca rubra L.)., Environmental Geochemistry and Health 27, 289-300, 2005
Simon L, Biró B: Adalékanyagok, vörös csenkesz és Zn-toleráns arbuszkuláris mikorrhiza gombák szerepe a nehézfémekkel szennyezett gyöngyösoroszi bányameddő remediációjában., Agrokémia és Talajtan 54: 163-176., 2005
Simon, L.: Nehézfémek fitoextrakciója Salix és Populus fajokkal., Szabó B,, Varga Cs. (szerk.). “Versenyképes Mezőgazdaság” konferencia kiadványa. Nyíregyháza2007. november 29. pp. 197-200. (ISBN 963 963 7336 80 5)., 2007
Simon L., Biró B., Széles É., Balázsy S.: Szelén fitoextrakciója és mikrobacsoportok előfordulása szennyezett talajokban., Agrokémia és Talajtan 56(1): 161-172., 2006
Simon L.: Kadmium rizofiltráció vizsgálata, In: Simon L. és Szilágyi M. (szerk.). Mikroelemek a táplálékláncban. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza. 193-202. old.(ISBN:963 9385 81 6), 2003
Simon L, Széles É, Kovács B, Prokisch J., Győri Z.,: Phytoextraction of selenium from contaminated soils with Indian mustard, fodder radish and alfalfa., In: Proceedings of the International Symposium on Trace Elements in the Food Chain. (Ed.: Szilágyi, M., Szentmihályi K.). pp. 40-44. ISBN 963 7067 132, 2006
Simon L.: Can Pseudomonads, rhizobacteria or ethylene enhance the cadmium rhizofiltration of Indian mustard?, In: Simon L. (ed.), Proc. Int. Scien. Conf.„Innovation and Utility in the Visegrad Fours”. Vol. 1. Continent-Ph Kiadó. pp. 103-108., 2005
Simon L, Tamás J, E. Kovács, B. Kovács, B. Biró,: Stabilisation of metals in mine spoil with amendments and growth of red fescue in symbiosis with mycorrhizal fungi. Plant Soil and Environment, Plant , Soil and Environment 52(9): 385-391. (a folyóirat utolsó ismert impakt faktora 0,17/2005), 2006
Simon L: Fitoremediáció, Környezetvédelmi Füzetek 2318. BMKE OMIKK, Budapest.pp. 1-59 old (monográfia)., 2004
Simon L.: Pseudomonas baktériumok szerepe a toxikus kadmium és nikkel rizofiltrációjában., In: Galó M., Vass L-né (szerk.). „Tudásalapú gazdaság és életminőség”. „Magyar Tudomány Napja”.Sz-Sz-B megyei Tud Közalap. Füzetei 21 . 456-460. ISBN 963 218 743 1, 2005

 

Events of the project

 
2014-01-30 11:43:38
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Tanszék (Nyíregyházi Főiskola), Új kutatóhely: Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Tanszék (Nyíregyházi Főiskola).
Back »