Comparative Economics Analysis of the Private family Farms in Jász-Nagykun-Szolnok County  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43485
Type K
Principal investigator Vizdák, Károly
Title in Hungarian Egyéni magángazdaságok összehasonlító ökonómiai elemzése Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Title in English Comparative Economics Analysis of the Private family Farms in Jász-Nagykun-Szolnok County
Panel Complex agricultural sciences
Department or equivalent Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Tessedik Sámuel College)
Participants Király, János
Kis, Zoltán
Lakatos, Vilmos
Starting date 2003-01-01
Closing date 2005-12-31
Funding (in million HUF) 3.498
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A kutatómunka eredményei három csoportba foglalhatók össze: - A Magyarország észak-alföldi régiójában működő egyéni magángazdaságok több szempont szerinti, matematikai-statisztikai módszerekkel történő összehasonlítását elvégeztük és feltártuk kistérségi szinten a gazdálkodásuk fontosabb jellemzőit, különös tekintettel Jász-Nagykun-Szolnok megyére. - Jász-Nagykun-Szolnok megye egyéni magángazdaságai körében végzett reprezentatív felmérés alapján (mélyinterjú módszerrel) SWOT-analízissel feltártuk és kimutattuk a gazdálkodás erősségeit, gyengeségeit, a kínálkozó lehetőségeket és a veszélyeket, amelyek segíthetik a megélhetést biztosító jövőkép kialakítását. - Két tipikus árunövény-termelő egyéni magángazdaságban (50 ha és 250 ha) az IFCN módszerét TIPI-CAL felhasználva elvégeztük a költség-jövedelem viszonyok részletes elemzését, s feltártuk a gazdálkodás tartalékait és a versenyképesség növelését meghatározó tényezőket.
Results in English
The results of the research work can be summarized in three groups: - We carried out the comparison of the private farms working in the Northern Great Plain region of Hungary according to more respects with mathematical-statistical methods and explored the most important features of their farming on micro-regional level, particularly considering Jász-Nagykun-Szolnok county. - According to the representative survey carried out in the domain of Jász-Nagykun-Szolnok county’ s private farms (with the method of deep interview), with the help of SWOT-analysis we explored and pointed out the strengths and weaknesses of farming, the occurring opportunities and threats, which can help the establishment of the future prospect ensuring subsistence. - Using the IFCN method (TIPI-CAL) in two typical cash-crop producing private farms we carried out the detailed analysis of the cost-income relations and explored the reserves of farming and the factors determining the increase of competitiveness.
Full text http://real.mtak.hu/1096/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Lakatos V; Király J: Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyéni gazdaságok jellemzői a 2003-as évben, IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 2004
Vizdák K: Az egyéni gazdaságok technikai erőforrás-ellátottsága az Észak-Alföldi Régió kistérségeiben, Gazdálkodás XLVIII. évf. 3.sz.: 33-47, 2004
Vizdák K: The examination of the state of supply concerning technical resources at private farms in the region of the Northern Plain, '' Studies in Agricultural Economics (AKI-MTA) No 101: 125-142,, 2004
Vizdák K: Egyéni gazdaságok technikai erőforrás-ellátottságának elemzése az Észak-Alföldön, IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 2004
Vizdák K: State of supply concerning technical resources of agricultural enterprises over the northern part of the Hungarian Great Plain, IV. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2004
Vizdák K: A technikai erőforrás-ellátottság vizsgálata az Észak-Alföldi Régió gazdaságaiban, Területi Statisztika 8. (45.) évf. 3.sz.: 234-251, 2005
Vizdák K:: Eszközellátottsági vizsgálatok az Észak-Alföldi Régió kistérségeiben, In: A mezőgazdaság tőkeszükséglete és hatékonysága (szerk.: Jávor A.) Debrecen 264-272, 2005
Vizdák K:: The examination of the state of supply concerning technical resources at holdings in the region of the Northern Plain, Naukovo-tehnicsnij zbirnik. Vipuszk No. 20., Kiiv-Uzsgorod-Niredgaza, 200-220., 2004
Vizdák K:: The examination of the state of supply concerning means in the micro-regions of the Northern Plain, Temesvár, Bánáti Agrártudományi Egyetem Tudományos Kiadványa (megjelenés alatt), 2005
Back »