Egyéni magángazdaságok összehasonlító ökonómiai elemzése Jász-Nagykun-Szolnok megyében  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43485
típus K
Vezető kutató Vizdák Károly
magyar cím Egyéni magángazdaságok összehasonlító ökonómiai elemzése Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Angol cím Comparative Economics Analysis of the Private family Farms in Jász-Nagykun-Szolnok County
zsűri Komplex agrártudomány
Kutatóhely Mezőgazdasági Főiskolai Kar (Tessedik Sámuel Főiskola)
résztvevők Király János
Kis Zoltán
Lakatos Vilmos
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2005-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.498
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatómunka eredményei három csoportba foglalhatók össze: - A Magyarország észak-alföldi régiójában működő egyéni magángazdaságok több szempont szerinti, matematikai-statisztikai módszerekkel történő összehasonlítását elvégeztük és feltártuk kistérségi szinten a gazdálkodásuk fontosabb jellemzőit, különös tekintettel Jász-Nagykun-Szolnok megyére. - Jász-Nagykun-Szolnok megye egyéni magángazdaságai körében végzett reprezentatív felmérés alapján (mélyinterjú módszerrel) SWOT-analízissel feltártuk és kimutattuk a gazdálkodás erősségeit, gyengeségeit, a kínálkozó lehetőségeket és a veszélyeket, amelyek segíthetik a megélhetést biztosító jövőkép kialakítását. - Két tipikus árunövény-termelő egyéni magángazdaságban (50 ha és 250 ha) az IFCN módszerét TIPI-CAL felhasználva elvégeztük a költség-jövedelem viszonyok részletes elemzését, s feltártuk a gazdálkodás tartalékait és a versenyképesség növelését meghatározó tényezőket.
kutatási eredmények (angolul)
The results of the research work can be summarized in three groups: - We carried out the comparison of the private farms working in the Northern Great Plain region of Hungary according to more respects with mathematical-statistical methods and explored the most important features of their farming on micro-regional level, particularly considering Jász-Nagykun-Szolnok county. - According to the representative survey carried out in the domain of Jász-Nagykun-Szolnok county’ s private farms (with the method of deep interview), with the help of SWOT-analysis we explored and pointed out the strengths and weaknesses of farming, the occurring opportunities and threats, which can help the establishment of the future prospect ensuring subsistence. - Using the IFCN method (TIPI-CAL) in two typical cash-crop producing private farms we carried out the detailed analysis of the cost-income relations and explored the reserves of farming and the factors determining the increase of competitiveness.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1096/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Lakatos V; Király J: Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyéni gazdaságok jellemzői a 2003-as évben, IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 2004
Vizdák K: Az egyéni gazdaságok technikai erőforrás-ellátottsága az Észak-Alföldi Régió kistérségeiben, Gazdálkodás XLVIII. évf. 3.sz.: 33-47, 2004
Vizdák K: The examination of the state of supply concerning technical resources at private farms in the region of the Northern Plain, '' Studies in Agricultural Economics (AKI-MTA) No 101: 125-142,, 2004
Vizdák K: Egyéni gazdaságok technikai erőforrás-ellátottságának elemzése az Észak-Alföldön, IX. Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok, Gyöngyös, 2004
Vizdák K: State of supply concerning technical resources of agricultural enterprises over the northern part of the Hungarian Great Plain, IV. Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok, Mezőtúr, 2004
Vizdák K: A technikai erőforrás-ellátottság vizsgálata az Észak-Alföldi Régió gazdaságaiban, Területi Statisztika 8. (45.) évf. 3.sz.: 234-251, 2005
Vizdák K:: Eszközellátottsági vizsgálatok az Észak-Alföldi Régió kistérségeiben, In: A mezőgazdaság tőkeszükséglete és hatékonysága (szerk.: Jávor A.) Debrecen 264-272, 2005
Vizdák K:: The examination of the state of supply concerning technical resources at holdings in the region of the Northern Plain, Naukovo-tehnicsnij zbirnik. Vipuszk No. 20., Kiiv-Uzsgorod-Niredgaza, 200-220., 2004
Vizdák K:: The examination of the state of supply concerning means in the micro-regions of the Northern Plain, Temesvár, Bánáti Agrártudományi Egyetem Tudományos Kiadványa (megjelenés alatt), 2005
vissza »