Görög városok a római Nyugat-Kis-Ázsiában: Asia Provincia és Bithynia-Pontus nyugati fele az antoninusok idején  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43495
típus K
Vezető kutató Szlávik Gábor
magyar cím Görög városok a római Nyugat-Kis-Ázsiában: Asia Provincia és Bithynia-Pontus nyugati fele az antoninusok idején
Angol cím Greek cities in the Roman Western Asia Minor: Asia Province and the Western part of Bithynia-Pontus under the Antonines
zsűri Régészet
Kutatóhely Ókortörténeti és Segédtudományi Tanszék (Károli Gáspár Református Egyetem)
résztvevők Sarkady János
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 1.202
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A szélesebb olvasóközönséghez is szólni kívánó monográfia feladata mindenekelőtt a Birodalom egyik legfejlettebb területének számító Nyugat-Kis-Ázsia városi közösségeinek bemutatása lenne: igazgatástörténet, a helyi autonómiák megvalósulása a római hatalom keretein belül (stb.). Mindez részben megvalósult. Témáink bemutatása során egyúttal bepillantást is nyerhetünk a régióban élő – etnikailag még a Kr. u. II. század derekán is meglehetősen vegyes képet mutató – lakosság mindennapjaiba. A rendelkezésünkre álló primér és szekundér források részbeni újraértékelésével mindez hasznos információkat szolgáltathat – többek között – az Imperium Romanumon belüli önkéntes akkultúráció egy példájának vizsgálatához: a Lycia-Pamphylia kettős tartomány nyugati részét képező Lykia esete. A fentebb jelzett témák kutatásában eddig több könyvrészletet, tanulmányt, és cikket jelentettem meg. E mellett külföldön konferencia és egyetemi előadásokat, továbbá szemináriumot tartottam. Nemzetközi konferencia-kötetben hosszabb tanulmányom is megjelent.
kutatási eredmények (angolul)
The main task of the planned work is firstly to present the urban communities of West Asia Minor, which were ranked amongst the most developed regions in the Empire: history of governing, creation of local autonomies within the frame of Roman power etc. All of these have been partially realised. In addition to present the above, we also gain insight to the everyday life of the inhabitants of the region, who showed a rather mixed ethnic composition even in the mid II. century A.D. Partial reassessing of the available primary and secondary sources could provide useful information, among others, to the examination of an example of voluntary aculturisation within Imperium Romanum: the case of Lycia, the western part of Lycia-Pamphylia dual province. During the research of the above mentioned subjects I published several book details, studies and articles. Besides I took part in foreign conferences and hold lectures and seminars. In an international conference-voume I brought out an extensive study.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1100/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Gábor Szlávik: Egy elmaradott régió szerepvállalása a kor vallási mozgalmaiban: Közép-Phrygia montanizmusa, Egyháztörténeti szemle VII,1 (2006), 3-36., 2006
Gábor Szlávik: Griechenstädte und hellenisierte einheimische Gemeinden im römischen West-Kleinasien - Die Olivenöleinfuhr als verbindendes Mittel kultureller Kontakte, www.inst.at/trans/15Nr/ 05_12/szlavik.15.htm, 2004
Gábor Szlávik: Egy görög rhétor a principatus-ideológia szolgálatában: a »királyságról« szóló négy beszéd és szerzője, Dión Chrysostomos, 30-118. Bevezető tanulmány., Dión Chrysostomos: A „királyságról” szóló első beszéd. Peri basileias ά. /Rhetores graeci imperatoriae aetatis/, 2004
Gábor Szlávik: Dión Chrysostomos: A »királyságról« szóló első beszéd. Fordítás, Dión Chrysostomos: A „királyságról” szóló első beszéd. Peri basileias ά. /Rhetores graeci imperatoriae aetatis/, 2004
Gábor Szlávik: Dión Chrysostomos: A »királyságról« szóló első beszéd. Kommentárok, Dión Chrysostomos: A „királyságról” szóló első beszéd. Peri basileias ά. /Rhetores graeci imperatoriae aetatis/, 2004
Gábor Szlávik: „Das Römische Reich mit den Augen eines griechischen Rhetors des 2. Jahrhunderts n. Chr.: die «Zum Lobpreis Roms» gehaltene Rede und ihr Verfasser, Aelius Aristeides., egyetemi előadás_Univ.Basel, 2004
Szlávik Gábor: Egy lázongó térség a római Keleten: Iudaea provincia, GESTA IV, 1, 2004
Gábor Szlávik: "Héraklés a válóúton" Dión Chrysostomos első királybeszédének Héraklés _allegóriája etc., Dión Chrysostomos: A „királyságról” szóló első beszéd. Peri basileias ά. /Rhetores graeci imperatoriae aetatis/, 2004
Gábor Szlávik: Alltagsleben in Pannonien im Spiegel der Inschriften”. – gyakori kitenintéssel a Kr. u. I-III. századi Nyugat-Kis-Ázsia görög nyelvű felirataira., (Szakmai vitával egybekapcsolt epigráfiai szeminárium, 2006
Gábor Szlávik: Német nyelvű beszámoló Nyugat-Kis-Ázsia kutatásaimról, Althistorikertreffen in Augst/2004 (SVÁJC)., 2004
Gábor Szlávik: Újabb német nyelvű beszámoló Nyugat-Kis-Ázsia kutatásaimról, Althistorikertreffen in Bern/2006 (SVÁJC)., 2006
Szlávik Gábor: Görög városok és hellénizált helyi közösségek a római Nyugat-Kis-Ázsiában – Az olívaolaj- import mint a kulturális kapcsolatok eszköze., Ami a kultúrákat összeköti. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara Irodalomtudományi Doktori Iskolájának kiadványa. (Szerk.: Hima Gabriella), 2004
Szlávik Gábor: Közép-Phrygia montanizmusa etc. (Helyi ellenállás a hellénizáció folyamatával és a formálódó püspöki egyházakkal szemben), Magyar Tudomány Napján, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi karán elhangzott előadás, 2005
vissza »