A sikeres megtelepedés ökológiai háttere  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43508
típus K
Vezető kutató Hornung Erzsébet
magyar cím A sikeres megtelepedés ökológiai háttere
Angol cím The ecological background of suuccessful establishment
zsűri Ökológia és evolúció
Kutatóhely Ökológia Tanszék (Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)
résztvevők Csuzdi Csaba
Dombos Miklós
Elek Zoltán
Sólymos Péter
Szlávecz Katalin
Vilisics Ferenc
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 7.636
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Vizsgáltuk epigeikus taxonok megtelepedésében terjedésében, invazívvá válásában szerepet játszható ökológiai háttértényezők és a fajok életmenet jellemzői közti összefüggéseket. Megállapítottuk egyes fajok szárazság tűrését (Collembola, Isopoda); szaporodási stratégiáját (Oligochaeta, Isopoda); a nőstény méret-reproduktív siker általánosítható összefüggését; kategorizáltuk a magyarországi Isopodákat elterjedésük, habitat igényük alapján. Ez lehetővé teszi élőhelyek természetességi minősítését; ehhez adatlapot készítettünk, számítógépes adatbázist építettünk; igazoltuk a meghonosodott fajokat antropogén zavarás alatt álló területeken. Új, behurcolt és megtelepedett fajokat mutattunk ki (Baltimore, Budapest; Oligochaeta, Isopoda); megálapítottuk, hogy természetközeli–urbán grádiens mentén taxonjaink nem a diverzitás, hanem a fajegyüttesek minőségi összetételének és a fajok abundancia mintázatának eltérésével válaszolnak (Carabidae, Isopoda); kidolgoztuk a stresszhatások morfológiai alapokon történő mérését a fluktuáló aszimmetria (FA) módszerével (Isopoda); igazoltuk a sikeres fajok földrajzilag széles elterjedését, több élőhely típusban és szélesebb mikrohabitat skálán való megjelenését (Isopoda);Gastropoda elterjedési adatok három különböző térbeli léptékű elemzésével megállapítottuk a fajok gyakoriságáért felelős tényezőket, a létrejött mintázatok természetvédelmi konzekvenciáit. Kimutattuk a testméret fontos szerepét azok terjedő képességében, a terjedés módjában.
kutatási eredmények (angolul)
Our investigations were targeted towards the relationship between ecological attributes of epigeic taxa playing key role in their dispersal and establishment, and their life history parameters. We determined drought tolerance (Collembola, Isopoda) and reproductive strategy (Oligochaeta, Isopoda) of species; the general relationship between female body size and reproductive success; and we categorised Hungarian isopod species based on their distribution and habitat requirements. This can lead to the assessment of habitat naturalness; to this we have compiled a data sheet, built a database; we proved naturalized species in disturbed anthropogenic habitats. We found new, introduced, and established species (Baltimore, Budapest; Oligochaeta, Isopoda); we showed that along an urban-rural gradient, our taxa respond not via richness, but species composition and abundance patterns (Carabidae, Isopoda); we developed methodology to measure environmental stress through morphology and fluctuating asymmetry (FA; Isopoda); we proved that successful species are geographically widespread and can be found in wider range of habitats and micro-habitats. We studied the correlates of commonness of Gastropoda species, and its nature conservation consequences. We demonstrated the significance of body size in determining dispersal potential and mode of dispersal.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1106/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Vilisics, F., Elek, Z., Lövei, G., Hornung, E.: Ászkarákok (Isopoda: Oniscidea) abundancia és populáció-dinamikai vizsgálata egy dániai urbanizációs grádiens mentén, 7. MÖK, Előadások és poszterek összefoglalói (szerk.: Szentesi Á., Szövényi G., Török J.) Budapest, p. 221., 2006
Tartally, A., Hornung, E. & Espadaler, X.: The joint introduction of Platyarthrus schoeblii (Isopoda: Oniscidea) and Lasius neglectus (Hymentoptera: Formicidae) into Hungary., Mymecologische Nachrichten 6: 61–66., Wien, 2004
Magura, T., Tóthmérész, B., Hornung, E., Horváth, R: Urbanisation and ground-dwelling invertebrates, Nova Science Publishers, “Urbanization: 21st Century Issues and Challenges - in press, 2007
Vilisics, F., Sólymos, P. és Hornung, E.: Measuring fluctuating asymmetry in terrestrial isopods: a methodological issue., Eur. J. Soil Biol. 41(3-4): 85-90., 2005
Sólymos, P.: Szárazföldi csigák terjedésének modellezése., Pro Scientia Aranyérmesek VII. Konferenciája, Gödöllő. Előadás-összefoglalók. p. 34., 2004
Szlavecz, K.: Urban biodiversity: Challenges in a heterogeneous landscape, Annual meeting of the Entomological Society of America Salt Lake City UT, Nov 11-14., 2004
Szlavecz, K. és P. Groffman: Invasive earthworms and N-cycling: Do species matter?, Baltimore Ecosystem Study Annual Meeting, October, 2004
Jónás, Á. és Sólymos, P.: Hazai szárazföldi csigák ritkaságát meghatározó tényezők vizsgálata, 2. Szünzoológiai Szimpózium, Előadások és poszterek összefoglalói. p. 41., 2004
Vilisics, F., Sólymos, P. & Hornung, E: Habitat features and associated terrestrial isopod species: a sampling scheme and conservation implications, Contributions to Soil Zoology in Central Europe II. (ed.: Tajovsky, K. Schlaghamersky, J. and Pizl, V.) 195-199., 2007
Szlávecz, K., Warren, P. & Pickett, S.T.A: Biodiversity in the Urban Landscape, In: L. Gorenflo and R. Cincotta eds: Human Demography and Biodiversity, Ecological Studies. Springer, Berlin, in press, 2008
Pickett, S.T.A. ....Szlávecz, K., et al.: Beyond Urban Legends: Improved ecological management for cities and suburbs., BioScience, 58: 139-150., 2007
Vilisics, F., Hornung, E., Elek, Z. & Lövei, G: Ászkarák (Crustacea, Isopoda) együttesek egyedszám változásai egy dániai urbanizációs grádiens mentén, Természetvédelmi Közlemények, 13:348-360., 2007
Vilisics, F., Sólymos, P. & Hornung, E.: Habitat features and associated terrestrial Isopod species: a sampling scheme and conservation implications, Abstract book. 8th Central European Workshop on Soil Zoology, Ceské Budejovice, Czech Republic. p. 73. [előadás], 2005
Szlávecz, K., R.P. Pouyat, I. Yesilonis, P. Groffman and Q. Holifield: The suburban landscape: patterns and processes in the soil., ESA Mid-Atlantic Ecology Conference, UMBC, Baltimore [előadás], 2005
Juhaszova, K. and K. Szlávecz: Invasive terrestrial isopods and soil nutrient cycling, ESA Mid-Atlantic Ecology Conference, UMBC, Baltimore [előadás], 2005
Vilisics, F., Sólymos, P. & Hornung, E: Terepi adatlap a talajlakó gerinctelenek élőhely preferenciájának vizsgálatához, MBT Állattani szakosztály, 2005. ápr. 6. [előadás], 2005
Mischis, C.C., Csuzdi, Cs., Argüello, G.: A contribution to the knowledge of earthworm fauna (Annelida, Oligochaeta) from the Argentinian Patagonia, Pop, VV. & AA. Pop (eds.) Advances in earthworm taxonomy II. Univ. Press, pp. 173–182., 2006
Sólymos, P.: Szárazföldi csigák ritkaságával összefüggő tényezők vizsgálata, 7. Magyar Ökológus Kongresszus, Előadások és poszterek összefoglalói p. 191, 2006
Magura, T., Tóthmérész, B., Hornung, E.: Az urbanizáció hatása talajfelszíni ízeltlábúakra, Magyar Tudomány, 6: 705-708, 2006
Magura,T., Tóthmérész,B., Horváth, R., Hornung, E.: Effects of urbanisation on ground dwelling invertebrates along an urban-rural forested gradient in Debrecen, eastern Hungary, Book of Abstracts, 1st ECCB – Eger, Hungary, p.48., 2006
Szlavecz, K., Hornung E., Vilisics, F., Csuzdi. Cs., Korsos, Z: The soil ecosystem in urban areas: Soil biodiversity, Book of Abstracts, 1st ECCB – Eger, Hungary, p.80., 2006
Elek, Z., Lövei, G.: Patterns in ground beetle (Coleoptera: Carabidae) assemblages along an urbanisation gradient in Denmark, Acta Oecologica 32. 104-111, 2007
Sólymos, P., Czentye, I. & Tutkovics, B.: Microscale distributions of land snails in a homogenous alder stand, Soosiana (elfogadott), 2007
Sólymos, P., Fehér, Z. & Varga, A.: A hazai puhatestűek (Mollusca) élőhely- és fajmegőrzési prioritásai, Természetvédelmi Közlemények 13: 379-392, 2007
Sólymos, P. & Páll-Gergely, B.: Unusually rich land snail fauna in coniferous forest, Slãtioara, Romania, Tentacle 15: 6-7., 2007
Szlavecz, K., K. Juhaszova, and P. Groffman: Invasive Soil Invertebrates and N-Cycling, Ecological Society of America Annual meeting August 8-12 2005, Montreal, Canada, 2006
Yang, A., M. Vishniac, K. Szlavecz: Growth of the Asian earthworm Amynthas hilgendorfi in laboratory and field conditions, BES Annual Meeting, October 19-20, Baltimore MD, 2006
Elek, Z.& Lövei GL.: Seasonal changes and distribution of ground beetles assemblages along a forested urbanisation gradient in Denmark, 1st ECCB Eger, Hungary,, 2006
Vilisics, F., Hornung, E: A budapesti ászkarák-fauna (Isopoda – Oniscidea) kvalitatív osztályozása, MBT Állattani Szakosztály (előadás), 2006
Szlavecz K., Csuzdi Cs.: Land use change affects earthworm assemblages is Eastern Maryland, USA., Eur. J. Soil Biology, 43: 79-85, 2007
Csuzdi, Cs. and K. Szlavecz: Lumbricus friendi Cognetti, 1904 a new exotic earthworm from North America, Northeastern Naturalist 10 (1): 77-82., 2003
Sólymos P., Jónás Á.: Regional and local scale effects on the richness and composition of land snail communities in Hungary, Abstracts, World Congress of Malacology, Antwerp, July 2007, p. 210, 2007
Sólymos P.: Quantitative biogeographic characterization of Hungary based on the distribution data of land snails (Mollusca, Gastropoda): a case of nestedness of species ranges with extensive overlap of biotic elements, Acta Zoologica Acad. Sci. Hung. - in press, 2007
Hornung, E., Vilisics, F. & Tartally, A: Occurence of Platyarthrus schoeblii (Isopoda, Oniscidea) and its ant hosts in Hungary, Eur. J. Soil Biol. 41(3-4): 129-133., 2005
Szlavecz, K., S. A. Placella, R.V. Pouyat, P. M. Groffman, Cs. Csuzdi and I. Yesilonis: Invasive earthworm species and nitrogen cycling in remnant forest patches, Applied Soil Ecology, 32: 54-63, 2006
Csuzdi, Cs., Pavlícek, T. és Nevo, E: Is Dichogaster bolaui (Michaelsen, 1891) the first domicole earthworm species?, Eur. J. Soil Biol. (in press), 2007
Hornung, E., Tóthmérész, B., Magura, T., Vilisics, F.: Changes of isopod assemblages along an urban-suburban-rural gradient in Hungary, Eur. J. Soil. Biol. 43: 158-161., 2007
Hornung, E., Vilisics, F. & Szlávecz, K.: Hazai szárazföldi ászkarák (Isopoda, Oniscidea) fajok tipizálása két nagyváros, Budapest és Baltimore (ÉK Amerika) példájával, Természetvédelmi Közlemények, 13:47-58., 2007
Vilisics, F., Elek, Z., Lövei, G. L., Hornung, E.: Composition of terrestrial isopod assemblages under different urbanisation stages in Denmark, Pedobiologia 51: 45-53., 2007
Vilisics, F.: New and rare species in the Hungarian terrestrial isopod fauna of Hungary (Isopoda, Oniscidea): results of field surveys and revisions, Folia Hist. Nat. Mus. Matraensis, 31: 115-123, 2007
vissza »