Cell surface organization of MHC I.  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43509
Type K
Principal investigator Mátyus, László
Title in Hungarian Az MHC I. sejtfelszíni szerveződése
Title in English Cell surface organization of MHC I.
Panel Immunity, Cancer and Microbiology
Department or equivalent Department of Biophysics and Cell Biology (University of Debrecen)
Participants Ander, István
Bene, László
Jenei, Attila Péter
Szentesi, Gergely
Szöllősi, János
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 16.168
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
A pályázat keretében tanulmányoztuk a T limfociták sejtfelszíni fehérjéinek eloszlását. Megállapítottuk, hogy a Kv1.3 K+ csatornák és a T sejt receptor integráns részét képző CD3 molekulák átfedő membrán doménekben helyezkednek el. Konfokális mikroszkópos eredményeinket áramlási citometriás energia transzfer mérésekkel is megerősítettük. Felismertük, hogy a CTL-target sejt kölcsönhatás során a Kv1.3 K+ csatornák az immunológiai szinapszisban feldúsulnak. Megalkottuk az IL-2/IL-15R rendszer dinamikus heterotetramer modelljét: a citokin kötődése az alegységek konformációjának/közelségének megváltoztatásával kialakítja a megfelelő nagy affinitású αβγc heterotrimert. Fluoreszcenciás festékek és arany nanorészecskék közti energia transzferen alapuló távolságmérő módszert dolgoztunk ki. Energia transzfer mérések hatékony végzésére számítógépes programokat hoztunk létre, melyek működését számos rendszeren teszteltük.
Results in English
In the frame of the project we studied the distribution of cell surface proteins of T lymphocytes. We proved that the Kv1.3 K+ channels are located in the same membrane domains as the CD3 molecules which are part of the T cell receptor. Confocal microscopic data were in good agreement with those of the flow cytometric energy transfer measurements. We showed that the Kv1.3 K+ channels are expressed at higher concentrations in the immunological synapse during CTL-target cell interaction. We described the dynamic heterotetramer model of the IL-2/IL-15R system: the binding of the appropriate cytokine results in the formation of high-affinity αβγc heterotrimeric receptors. We introduced a novel energy transfer method for measuring distances on the cell surfaces using fluorescent dyes and nanoparticles. We elaborated computer programs for determining energy transfer efficiencies and tested them on several biological systems.
Full text http://real.mtak.hu/1107/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Mátyus, L., Szöllősi, J., Jenei, A.: Steady-state fluorescence quenching applications for studying protein structure and dynamics., J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 83 223-236 (2006), 2006
Vereb, G., Szöllősi, J., Matkó, J., Nagy, P., Farkas, T., Vígh, L., Mátyus, L., Waldmann, T.A. and Damjanovich, S.: Dynamic, yet structured: the cell membrane 30 years after the Singer-Nicolson model., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100 8053-8058 (2003), 2003
Panyi, G., Vámosi, G., Bacsó, Z., Bagdány, M., Bodnár, A., Varga, Z., Gáspár, R., Mátyus, L., Damjanovich, S.: Kv1.3 potassium channels are localized in the immunological synapse formed between cytotoxic and target cells, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101 1285-1290 (2004), 2004
Vámosi, G., Bodnár, A, Vereb, G., Jenei, A., Goldman, C.K., Langowski, J., Tóth, K., Mátyus, L., Szöllősi, J., Waldmann, T.A., Damjanovich, S.: Interleukin-2 and -15 receptor alpha subunits are co-expressed in a supramolecular receptor cluster in lipid rafts of T-cells., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 101 11082-11087 (2004), 2004
Szentesi, G., Horváth, G., Bori, I., Vámosi, G., Szöllősi, J., Gáspár, R., Damjanovich, S., Jenei, A. and Mátyus, L.: Computer program for determining fluorescence resonance energy transfer efficiency from flow cytometric data on a cell-by-cell basis, Comp. Meth. Prog. Biomed. 75 201-211 (2004), 2004
Bene, L., Szentesi, G., Mátyus, L., Gáspár, R. and Damjanovich, S.: Nanoparticle energy transfer on the cell surface, J. Mol. Recogn. 18 236-253 (2005), 2005
Szentesi, G., Vereb, G., Horváth, G., Bodnár, A., Fábián, Á., Matkó, J., Gáspár, R., Damjanovich, S., Mátyus, L., Jenei, A.: Computer program for analyzing donor photobleaching FRET image series., Cytometry 67A 119-128 (2005), 2005
Bodnár, A., Vámosi, Gy., Tóth, K., Jenei, A., Mátyus, L., Damjanovich, S.: Non-random patterns of membrane proteins and their roles in transmembrane signalling., Biophysical aspects of transmembrane signalling (Damjanovich, S. ed.) Springer Verlag, pp. 71-95 (2005), 2005
Panyi, G., Bagdány, M, Bodnár, A, Vámosi, G, Szentesi, G, Jenei, A, Mátyus, L., Varga, S., Waldmann, T.A., Gáspár, R., Damjanovich, S.: Co-localization and non-random distribution of Kv1.3 potassium channels and CD3 molecules in the plasma membrane of human T lymphocytes., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100 2592-2597 (2003), 2003
Nagy P., Vereb, G., Damjanovich, S., Mátyus, L., and Szöllősi, J.: Measuring FRET in flow cytometry and microscopy., Current Protocols in Cytometry 12.8.1-12.8.13 (2006), 2006
Damjanovich, S., Gáspár Jr, R., Bene, L., Jenei, A. and Mátyus, L.,: Signal transduction in T lymphocytes and aging., Experimental Gerontology 38 230-236 (2003), 2003
Szöllősi, J., Damjanovich, S., Nagy P., Vereb, G., and Mátyus, L.: Principles of Resonance Energy Transfer., Current Protocols in Cytometry 1.12.1-1.12.16 (2006), 2006
Back »