A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon - szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43510
típus K
Vezető kutató Nagy Erika
magyar cím A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon - szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában
Angol cím Urban space in transition: Suburbanisation and gentrification in Hungarian country towns in the period of transformation
zsűri Földtudományok 2
Kutatóhely ATI Békéscsabai Osztály (MTA Regionális Kutatások Központja)
résztvevők Timár Judit
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.229
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
2003-2006 között a vidéki városi terek átalakulására irányuló alapkutatásokat végeztünk. A térbeli átalakulás gazdasági-társadalmi mechanizmusait tártuk fel a szuburbanizáció és a dzsentrifikáció jelenségein keresztül, Magyarországon új, kritikai geográfiai megközelítésben. A hazai és nemzetközi szakirodalom áttekintése után empirikus vizsgálatokkal tártuk fel térfolyamatok hátterében húzódó konfliktusokat. A mintaterületek kiválasztása településszintű adatok elemzése alapján történt, majd a térbeli-társadalmi struktúra elemzéséhez szükséges adatbázist állítottunk fel. Az adatok feldolgozása és megjelenítése önmagában fontos módszertani eredmény, amelyet (a tervezett kutatáson túl) alátámasztottunk egy 1000 főre kiterjedő békéscsabai lakossági kérdőíves felmérés eredményeivel is. Következő lépésként a dzsentrifikációs folyamatokat térképeztük fel a kiválasztott városok négy-négy mintaterületén, az ott található épületek paramétereinek számbavételével. Ezzel párhuzamosan a városperemi gazdasági tömörülések struktúráját mértük fel (kérdőívekkel a város peremén működő vállalkozások körében). A térbeli átalakulás gazdasági-társadalmi mechanizmusait kvalitatív módszerekkel, a helyi ingatlanpiaci, önkormányzati kulcsszereplőkkel készített interjúk, fókuszcsoportos beszélgetések segítségével tártuk fel. A kutatások eredményeként 14 publikáció született (6 külföldön jelent meg), illetve 17 konferencia-előadást tartott a kutatás két résztvevője (ebből 10-et nemzetközi fórumokon).
kutatási eredmények (angolul)
The research project aimed at revealing the mechanisms of urban spatial restructuring by the analysis a suburbanisation and gentrification in Hungarian county towns in the period of transformation. The theoretical framework for the research was provided by critical geographical studies. Therefore, we put the emphasis on socio-spatial conflicts, understanding the motifs and revealing the actions of key agents involved in the discussed spatial processes. For this, qualitative methods were used extensively. Empirical studies were focused on four Hungarian county towns (Szeged, Pécs, Békéscsaba, Veszprém) and the some of the surrounding municipalities. The cornerstones of the project were: 1. the analysis of the socio-spatial structure of the study areas (towns); 2. mapping the physical renewal of inner urban districts (that might be scenes for gentrification); 3. studying the changing (economic) structure of the urban fringe (by a questionnaire survey that targeted firms settled there); 4. revealing the mechanisms of the transformation of urban space (interviews, focus group discussions involving key agents). The results of the projects were 14 publication (6 in international journals/books/proceedings) and 17 conference papers (incl. 10 international).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1108/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Nagy Erika: Adaptation and differentiation: the corporate strategies of international investors in the emerging retail market of Hungary., Foreign Investments and Regional Development in East Central Europe. (ed. D. Turnock) Ashgate: London pp. 267–291., 2005
Nagy Erika: A kereskedelem és a fogyasztás tereinek (újra-) értelmezése és sajátosságai az átalakuló gazdaságokban., Földrajzi kutatások 2004. A II. Magyar Földrajzi Konferencia. Szeged, 2004, 2004
Nagy Erika: Urban Development in Post-transition Hungary – Emerging Social Conflicts as Constraints for a Locality, Geographia Polonica 2005./2, 2005
Nagy Erika: Retail Restructuring and Emerging Spatial Patterns of Consumption: New Aspects of Development Disparities in Hungary., New Aspects of Development Disparities in Hungary. In: Hungarian spaces and Places: Patterns of Transition. (eds. Gy. Barta, É. Fekete G., I. Kukorelli Szörényiné, J. Tim, 2005
Nagy Erika: A kereskedelem és a fogyasztás új földrajza – Hogyan értékeli át városi tereinket a kereskedelmi tőke koncetrációja, Magyar Eötvös Konferencia 2005, MTA–MÖB, Budapest, 53-63., 2005
Nagy Erika: A városi térhasználat átalakulásának néhány sajátossága a kereskedelemi fejlesztések erőtereiben, AZ Európai Unió bővítésének kihívásai – régiók a keleti periférián. A II: Alföld Kongresszus zárókötete. MTA RKK ATI Békéscsaba pp. 365–370., 2005
Timár Judit: Városiasodás és szuburbanizáció., Közművelődési Nyári Egyetem 2005, Szeged. http://www.csongradmmk.hu/page.html, 2005
Nagy Erika: Re)production of retail spaces in East Central Europe: A critical interpretation of neoliberal retail policies and urban planning, Bequest Series, Free University of Amsterdam, 2007, 2007
Nagy Erika: A városperemi szolgáltató tömörülések kialakulásának várostervezési és ingatlanpiaci mozgatórugói, Agglomerálódás és szuburbanizálódás Magyarországon, 2006
Nagy Erika: A bevásárló központok és a hagyományos köztér-funkciók konfliktusai, Bevásárlóközpontok jelene és jövője. Selye János Egyetem, Révkomárom, 2007
Nagy Erika: Forces shaping urban peripheries: land market processes and urbna planning in Eats central Europe, Falvaktól a kibetérig – From Villages to Cyberspace, SZTE, Szeged, 2007
Timár Judit: Az agglomerálódástól a szuburbanizációig: „Tértermelés” a posztszocialista Magyarországon, TAgglomerációk és szuburbanizálódás Magyarországon. Szerk.: Csapó T., Kocsis Zs. Szombathely: Savaria University, 2006
Timár Judit-Nagy Erika: A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon az átmenet korszakában, III. Magyar Földrajzi Konferencia. Absztrakt kötet. Budapest, Földrajztudományi Kutatóintézet. 224., 2006
Timár Judit-Nagy Erika: A középvárosi dzsentrifikáció társadalmi hatásai a posztszocialista Magyarországon., MTA Stratégiai Kutatások (szerk. Enyedi Gy.). Megjelenés alatt., 2007
vissza »