Változás és jövő  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43522
típus K
Vezető kutató Nováky Erzsébet
magyar cím Változás és jövő
Angol cím Change and future
zsűri Gazdaság
Kutatóhely FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Hideg Éva
Kappéter István
Kiss Endre
Martinás Katalin
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-06-30
aktuális összeg (MFt) 12.108
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A kutatás három területen – a változás jövőkutatási következményei, a változás érzékeltetése néhány kiemelt területen és a változásokhoz való szubjektív viszony empirikus vizsgálata – hozott új eredményeket. Megújult a jövőkutatás módszertana: az instabil helyzetek kezeléséhez alkalmas metodológia körvonalazása, a jövőformáló erők körének bővítése, a felelősség és a cselekvésorientáltság komplex értelmezése, új módszerek (mint pl. a participatív eljárások) adaptálása, továbbfejlesztése és alkalmazása gyakorlati területeken (makroszinten és városfejlesztésben). A változást négy területen mutattuk ki: a globalizáció tükrében (a hangsúlyt az aktorok szerepére és a hiányzó aktorok problematikájára helyezve), az agresszió területén (a destruktív agresszió károkozása mellett a nélkülözhetetlen konstruktív agresszió szerepének feltárása a jövő formálásában), az oktatás területén és a változás formalizált és kvantitatív megragadásában (a nem-egyensúlyi mikroökonómia dinamikai formalizmusának továbbfejlesztése). Az empirikus vizsgálatok hazai egyetemisták változáshoz való viszonyát tárták fel, a kutatási periódus közepén és végén, és összehasonlítva japán fiatalok vélekedésével. A kutatási eredményeket 50 közleményben összegeztük (köztük 20 angol, illetve német nyelvű), 13 folyóiratcikk (köztük impakt faktoros is), 4 könyv és 11 könyvfejezet.
kutatási eredmények (angolul)
The research has produced new results in three areas: consequences of the change as regards futures studies, picturing change in some accentuated areas, empirical examination of subjective relation to changes. The methodology of futures studies was renewed: outlining the methodology suitable for handling unstable situations, expanding the sphere of future forming powers, the complex interpretation of responsibility and action-orientation, the development and application of new methods (e.g. participatory methods) in the practice (at macro level and in town development). We kept track of changes in four areas: in terms of globalisation (with emphasis on the role of actors and on the problematics of missing actors), in the area of aggression (besides the damaging effect of destructive aggression we have formulated the essentiality of constructive aggression and revealed its role in forming the future), in the area of education, and studying the formalised and quantitative dynamics of change (improvement of the dynamical formalism of non-equilibrium micro-economics). Surveys have explored the relation of Hungarian university students to change, in the middle and at the end of the research period, comparing results obtained from Japanese students. We have summarised our research results in 50 publications (among them 20 in English or in German), including 13 scientific articles (some with impact factor), 4 books and 11 book chapters.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1115/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kiss Endre: Globalizáció, tér, idő, e-Világ, III. évf. 3. szám, március, 2-3. old., 2004
Martinás, Katalin: Neumannian Economy in Multi-agent Approach. Investigation of Stability and Instability in Economic Growth, Interdisciplinary Description of Complex Systems, Vol. 2, No. 1, pp. 70-78., 2004
Nováky Erzsébet: Cselekvésorientáltság a jövőkutatásban, e-Világ, III. évf. 7. szám, július, 2-3. old., 2004
Kiss Endre: Társadalmasítás. Adalékok e fogalom filozófiai probématörténetéhez, INCO (Internetes Elméleti Folyóirat) 2. szám, 2005
Nováky Erzsébet: Jövőkutatás a változások hálójában, In: Jövőkutatási körkép (szerk. Hideg Éva, Nováky Erzsébet) e-book, www.jovokutatas.hu, 2006
Kappéter István: A konstruktív agresszió és a jövő formálása, 141 oldal, BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 2005
Kiss, Endre: Globalization - on its Micro-, Middle- and Macro-Level. In: Global Studies Encyclopedia, eBook (Eds. Mazour, I.I., Chumakov, A.N., Gay, W.C.), TsNPP, ''Dialog'' Raduga Publishers, Moscow, 2003
Kiss, Endre: Philosophie und Transformation (Der Fall Ungarn) In: Philosophie in Südosteuropa. Stand der Forschung und der Veröffentlichungen, pp. 153-181., Herausgegeben von Georgi Kapriew, Sofia, 2004
Nováky, Erzsébet: Reliability and Forecasts. In: Futures Studies CEMS Readings (eds. Nováky, E., Gáspár, T., Szél B.) p. 15, Futures Studies Centre BUESPA, Budapest, 2003
Nováky, Erzsébet: Participative Futures Studies. In: Action for the Future (eds. Nováky, E., Fridrik, Sz., Szél B.) pp. 67-80., Futures Studies Centre BUESPA, Budapest, 2004
Kiss, Endre: Über einige Konsequenzen der Globalisierung für eine Theorie der Demokratie, In: Grundproblem bürgerlicher Freiheit (ed. Klaus-Michael, Kodella) Jena, 2005
Nováky Erzsébet, Kappéter István: A demokrácia globalizációs deficitjének kezelése pszichiátriai és jövőkutatási módszerekkel, Demokráciaelmélet és demokratikus deficitek a globalizáció korában. Interdiszciplináris elméleti konferencia, Friedrich Ebert Alapítvány, 11 old, 2006
Kiss Endre: A globalizáció önálló elemzéséből fakadó új változás- és fejlődésértelmezés, 50 oldal, BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2003
Kiss Endre: A globalizáció és az aktoriális dimenzió, 36 oldal, BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2004
Kiss Endre: A globalizáció aktorainak elvi és gyakorlati elemzéséből nyerhető új változás- és fejlődésértelmezés, 33 oldal, BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapesst, 2005
Nováky, Erzsébet: Participative Futures Studies, 18 oldal, BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2003
Nováky Erzsébet: Participatív jövőkutatás, 19 oldal, BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2003
Nováky Erzsébet: Megbízhatóság és előrejelzések, 17 oldal, BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2003
Nováky Erzsébet: Hol tart ma hazánkban a jövőkutatás módszertana? Előadás A magyar jövőkutatás és társadalmi szerepe c. tud. ülésen, 14 oldal és vázlat, MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottsága, Budapest és www.miau.gau.hu/70/novaky.doc, 2004
Nováky, Erzsébet: Responsibility for the Future, Journal of Futures Studies, közlésre elfogadva, 2007
Nováky Erzsébet (szerk.): Változás és jövő, Püski Kiadó, Budapest, 300 oldal, megjelenés alatt, 2007
Kappéter István: A konstruktív agresszió a jövő formálásában, Püski Kiadó, Budapest, 116 oldal, megjelenés alatt, 2007
Kappéter István, Nováky Erzsébet: Egyetemi hallgatók vélekedése a változásokhoz való viszonyukról, 23 oldal, BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2004
Nováky Erzsébet: A változás mint jövőkutatási fogalom, 14 oldal, BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2003
Nováky Erzsébet: Kiskunfélegyháza jövője a participatív jövőkutatás szemléletében, 63 oldal, Jövőtanulmányok 20., BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2003
Nováky Erzsébet: A participatív jövőkutatás a gyakorlatban, In: A XXI. századi technika társadalmi hatásai (szerk. Besenyei L., Tóth Ané, Tóth L., Bana K.) MTA Jövőkut. Biz., Miskolci Egy. 125-131. old., 2004
Kiss Endre: Globalization and Its Actors, In: Futures Generation for Future Generations (eds. Gáspár, T., Bakos, P.) e-book, www.budapestfutures.org, 2005
Kappéter István, Nováky Erzsébet: A jövőorientáltság és globalizáció megjelenése a pszichiátriai rehabilitációban, konferencia előadás, 15 oldal, Magyar Pszcihiátriai Rehabilitációs Egyesület XVIII. kongresszusa, Budapest, 2006
Kappéter István, Nováky Erzsébet: Kreativitás és konstruktív agresszió a jövő formálásában, konferencia előadás, 19 oldal, Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa, Budapest, 2006
Kappéter István, Nováky Erzsébet: Társadalomellenes kóros személyiségek kezelése a jövő egyik fontos feladata, konferencia előadás, 19 oldal, Magyar Pszichiátriai Társaság Közösségi Pszichiátria Szekció, Budapest, 2006
Kiss Endre: A globalizáció aktorai, az aktorok globlaizációja, In: Jövőkutatási körkép (szerk. Hideg Éva, Nováky Erzsébet) e-book, www.jovokutatas.hu, 2006
Kiss Endre: Die Aktuelle Stand der Europaeischen Union vor dem Hintergrund der Fiedensproblematik, In: Die Friedensfrage in der gegenwaertigen Epoche, Dresden, 45-54, 2006
Kiss Endre: Szimbólumok, krízis, megosztottság (Az Európai Unió és megalapozás előzetes elvárásai), www.inco.hu/inco12/kozpont/cikkOh.htm, 2006
Nováky Erzsébet: A jövőkutató módszertani felelőssége, In: Globális és hazai problémák tegnaptól holnpaig (szerk. Kristóf T, Tóth Ané, ) Arisztotelész Stúdium Bt., Budapest, 300-304., 2006
Kiss Endre: Reflexe gesellschaftlicher Spaltung in Politika und Politikwissenschaft, In: Grundprobleme bürgerlicher Freiheit heute. Herausgegeben von Klaus-M. Kodalle, Würzburg, 113-118., 2007
Kiss Endre: Az univerzális emancipációtól a fogyasztás iránti hűségig (A mindennapi tudatban élő globlaizáció), In: Demokráciaelmélet és demokratikus deficitek a globalizáció korában (Kiss E.) Friedrich Ebert Alapítvány, Budapest, 39-46., 2007
Kiss Endre: Globalizáció és jövőkutatás, Magyar Tudomány, szeptember, 2007
Hideg, Éva, Nováky, Erzsébet, Kristóf, Tamás: Hungarian educational foresight: ''Vocational training and future'' - case study, working paper prepared for COST A 22, BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 8 old., 2007
Hideg, Éva, Nováky, Erzsébet, Vág, András: Exploring seeds of chage within the actualization process of future images for Hungary, COST A 22 final Conference, Athens, 9-11 July, CD-ROM 10 p., 2007
Szél Bernadett, Hegel András: A magyar egyetemista fiatalok jelenlegi és 2020-ra vonatkozó attitűdjei, összehasonlítva a japán fiatalok ez irányú vélekedésével, BCE Jövőkutatás Tanszék, Budapest, 9 old., 2007
Nováky Erzsébet: A jövőkutatás módszertana stabilitás és instabilitás mellett, 42 oldal, Jövőelméletek 10., BKÁE Jövőkutatási Kutatóközpont, Budapest, 2003
Kiss, Endre: Die Wirklichkeit postmetaphysischer Pluralitaet. Zur Interpretation der philosophischen Gegenwart, Prima Philosophia. Band 17. Heft 4. Oktober-Dezember, pp. 435-452., 2004
Martinás, Katalin: Energy in Physics and in Economics, Interdisciplinary Description of Complex System, Vol. 3. issue 2-3, pp. 1-16., 2005
Kiss Endre: Hiányzó aktorok és globalizációs kihívások, e-Világ, III. évf. 7. sz. 8-9. old., 2005
Nováky Erzsébet: Oktatási-szakképzési jövőalternatívák új szemléletben, Szakképzési Szemle XXI. évf. 3. szám, 290-316. old., 2005
Nováky Erzsébet, Kappéter István: How do students relate to changes?, In: Futures Generation for Future Generations (eds. Gáspár, T., Bakos, P.) e-book, www.budapestfutures.hu, 2005
Martinás Katalin: Non-Equilibrium Economics, Interdisciplinary Description of Complex Systems, Vol. 4. Issue 1, 63-79., 2006
Nováky Erzsébet: Jövőkutatás és felelősség, Magyar Tudomány, 9. 1090-1098, 2006
Nováky, Erzsébet: Action oriented futures studies in Hungary, Futures, 6, 685-695, 2006
Nováky Erzsébet, Kappéter István: Futurists as Pioneers in Handling Participativity and Aggression in a Post-Socialist Democracy, in: Democracy and Futures (eds. M. Mannermaa, J. Dator, P. Tiihonen), Parliament of Finland, 170-179., 2006

 

Projekt eseményei

 
2022-11-17 17:45:41
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: *Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INTÉZET (Budapesti Corvinus Egyetem).
2020-02-17 09:20:31
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: _TTK / Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet (Budapesti Corvinus Egyetem).
2013-01-17 11:06:38
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Jövőkutatás Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem), Új kutatóhely: Gazdaságföldrajz és Jövőkutatás Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem).
vissza »