The role of multifunctional noble metal/zeolite catalysts in upgrading of motor fuels  Page description

Help  Print 
Back »

 

Details of project

 
Identifier
43524
Type K
Principal investigator Kalló, Dénes
Title in Hungarian Többfunkciós nemesfém/zeolit-katalizátorok szerepe motorhajtó anyagok minőség-javításában
Title in English The role of multifunctional noble metal/zeolite catalysts in upgrading of motor fuels
Panel Chemistry 2
Department or equivalent Institute of Materials and Environmental Chemistry (Research Center of Natural Sciences)
Participants Hancsók, Jenő
Starting date 2003-01-01
Closing date 2006-12-31
Funding (in million HUF) 4.712
FTE (full time equivalent) 0.00
state closed project

 

Final report

 
Results in Hungarian
Hidrogénező finomítással sikerült a korszerű kívánalmaknak megfelelő motorhajtó anyagokhoz jutni úgy, hogy egyidejűen ment végbe a kén, a nitrogén és a nem kívánatos aromások eltávolítása minimális oktánszám- ill. a cetánszám-veszteséggel, esetlegesen növeléssel és maximális folyadékhozammal. Motorbenzineket 10 ppm alá kéntelenítettünk zeolit-hordozós platina-katalizátoron még akkor is, amikor jelentékeny hányaduk a magas kéntartalmú krakkbenzinből származott, melyben a kén zöme a nehezen kezelhető benzotioféntől ered. A kéntelenítéssel egyidejű paraffin-izomerizáció különösen a könnyű párlatoknál (pl. a hexán-frakciónál) jelentős, amikor az alapanyagban levő benzol hidrogéneződött. Rendszerünkben az olefinek telítése (ami oktánszám csökkenésre vezet) jóval kisebb mértékű, mint konvencionális kéntelenítő katalizátorokon. A gázolajok 10 ppm-ig történő kéntelenítésekor bizonyos esetekben a reakció nagy mértékben lelassul. Megállapítottuk, hogy ezért a 2,6-dialkil-dibenzotiofének a felelősek, melyek kéntelenítése sztérikusan gátolt és ezért csak a gyűrű telítése után megy végbe. Ilyenkor nagy hidrogénező aktivitású Ni,Mo/Al2O3-katalizátor alkalmazásával a reakciókörülményeket a maghidrogénezésnek megfelelően kell beállítani. A kéntelenítéssel egyidejűen végbemenő hidrodezaromatizálás alkalmas katalizátora a Pt,Pd/USY, melyen a denitrifikáció is lejátszódik. Ezt követően ugyanezen a katalizátoron a naftének hidrogénezésével pedig megnövelhető a gázolaj cetánszáma.
Results in English
Gasoline and diesel oil of high quality were produced by new hydrotreatment methods. Sulphur, nitrogen, and undesired aromatics were simultaneously removed with minimum loss of octane and cetane number, respectively. FCC gasolines containing the most hardly removable benzothiophene were desulfurized to 10 ppm on zeolite supported platinum. Hydrodesulfurization was accompanied by paraffin isomerization compensating to some extent the octane loss by hydrogenation of benzene present in hexane fraction. Olefin saturation resulting also in octane loss was essentially lower on the evaluated noble metal catalyst than over commercial desulfurizing contacts. Desulfurization of gas oil to 10 ppm slows down since 2,6-dialkyl-dibenzothiophenes of lowest reactivity accumulate. Their desulfurization is sterically hindered and can take place after saturation of aromatic rings. Catalysts like Ni,Mo/Al2O3 of high hydrogenation activity are required under conditions favorable for ring saturation. A suitable catalyst for simultaneous hydrodesulfurization, hydrodenitrogenation and hydrodearamatization is the evaluated Pt,Pd/USY. Hydrogenation of naphtenes in a successive step on the same catalyst increases the cetane number of gas oil.
Full text http://real.mtak.hu/1116/
Decision
Yes

 

List of publications

 
Hancsók J; Magyar S; Nguyen K V S; Keresztury L; Kalló D; Holló A: Upgrading of gasoline fractions by simultaneous desulphurization, isomerization and saturation of benzene, 5th Intern. Coll. on Fuels 2005 (Ed.: Bartz W J) (ISBN 3-924813-59-0) Technische Akademie Esslingen, Ostfildern (Germany), 2005, jan. 12-13. Pp 365-376, 2005
Hancsók J; Nguyen K V S; Magyar S; Kalló D;: Investigation of energy and feedstock saving production of gasoline blending components free of benzene, 7th World Cong. Chem. Engineering Incorporation, the 5th European Cong. Chem. Engineering, SECC, Glasgow, Scotland, 2005. julius 10-14.CD-ROM,10 old., 2005
Magyar S; Hancsók J; Kalló D: Hydrodesulfurization and hydroconversion of heavy FCC gasoline on PrPd/H-USY zeolite, Fuel Processing Technology 86, 1151-1164, 2005
Hancsók J; Magyar Sz; Nguyen K V S; Szoboszlai Z; Kalló D; Holló A; Szauer G: Simultaneous desulphurization, isomerization and benzene saturation of n-hexane fraction on Pt/H-MOR, Stud. Surf Sci. Catal. 158, 1717-1724, 2005
Varga Z; Hancsók J; Nagy G; Kalló D: Hydrotreating of gasoils on bimetallic catalysts: effect of composition of the feeds, Stud. Surf Sci. Catal. 158, 1891-1898, 2005
Magyar S; Hancsók J; Kalló D; Lengyel A: Study of upgrading FCC gasoline on bimetallic zeolite to produce a blendstock of low sulphur, reduced aromatic and increased isoparaffin content, 5th Intern. Coll. on Fuels 2005 (Ed.: Bartz W J) (ISBN 3-924813-59-0) Technische Akademie Esslingen, Ostfildern (Germany), 2005, jan. 12-13. Pp 377-384, 2005
Varga Z; Hancsók J; Nagy G; Stumpf Á; Kalló D;: Investigation of hydrotreating of gas oil fractions of different crude oils, 7th World Cong. Chem Engineering Incorporation, the 5th European Cong. Chem. Engineering, SECC, Glasgow, Scotland, 2005. julius 10-14.CD-ROM 10old., 2005
Varga Z; Hancsók J; Kalló D; Stumpf Á: Gázolajpárlatok kénvegyület-összetétele és a kéntelenítés kinetikai paraméterei közti összefüggés vizsgálata, Műszaki Kémiai Napok '05, Kiadvány (ISBN 963 9495 71 9), Veszprém, 2005. április 26-28. Pp 272-275, 2005
Hancsók J; Magyar S; Kalló D: Investigation of the desulfurization of FCC gasoline and pyrolysis gasoline/fcc gasoline mixture over non-precious metals/support catalyst, 230th ACS National Meeting, Division of Petroleum Chemistry, Washington DC, 2005. aug. 28-szept. 1. Prepr. Pap.-Am. Chem. Soc., Div. Pet. Chem. 50 (3), 328-331, 2005
Varga Z; Hancsók J; Nagy G; Magyar J; Wáhlné Horváth I; Kalló D: Környezetbarát dízelgázolajok előállítása I, Magyar Kémikusok Lapja 60, 430-437, 2005
Magyar, S., Hancsók, J., Kalló, D., Lengyel, A.: Investigation of the production of engine gasoline blending component with reduced sulfur, olefin and aromatic content, 7th Conf. on ''Process integ., model. and optimis. for energy saving and poll. red.'' (PRES 04), Prága, 2004. aug. 22-26, Abstract No. P.5.106, 2004
Magyar, S., Hancsók, J., Kalló, D.: Investigation of reducing sulfur in FCC gasoline via hydrotreating, 53rd Canadian Chemical Engineering Conf., Hamilton, Ontartio, Kanada, 2003. okt. 26-29. pp.1026-1029, 2003
Varga, Z.,Hancsók, J., Kalló, D., Stumpf,A.: Selection of key sulfur compounds for determination of optimal process parameters for reducing heteroatom content of gas oils, Summaries of 16th Intern. Cong. of Che. Engineering - CHISA 2004, Vol. 4, 1588-1589 (ISBN 80-86059-40-5), 2004
Hancsók, J., Magyar, S., Kalló, D.: Selective hydrodesulfurization of full range gasoline on Pt,Pd/USY-zeolite, Petroleum & Coal 42(2) 1-12, 2004
Varga, Z., Hancsók, J., Kalló, D., Stumpf, Á.: Investigation of the HDS kinetics of dibenzothiophene and its derivatives in ral gas oil, Reaction Kinetics and Catal. Letters, 88(1) 19-26, 2006
Hancsók, J., Magyar, S., Juhász, K., Kalló, D.: HDS and HDN of FCC gasoline spiked with benzothiophene over PtPd/H-USY, 12th Nordic Symp. on Catal. Trondheim, Norvégia, 2006. május 28-30, in proc. pp. 221-222 (ISBN 82-995569-1-0), 2006
Nagy, G., Hancsók, J., Varga, Z., Pölczmann, G., Kalló, D.: Hydrodearomatization of gas oil fractions on Pt,Pd/USY catalyst, Petroleum & Coal in press, 2007
Hancsók, J., Magyar, S., Szoboszlai, Z., Kalló, D.: Investigation of energy and feedstock saving production of gasoline blending components free of benzene, Fuel Processing Technology in press, 2007

 

Events of the project

 
2012-01-03 13:56:40
Kutatóhely váltás
A kutatás helye megváltozott. Korábbi kutatóhely: Nanokémiai és Katalízis Intézet (MTA Természettudományi Kutatóközpont), Új kutatóhely: Anyag- és Környezetkémiai Intézet (MTA Természettudományi Kutatóközpont).
Back »