Fehérje-szénhidrát kölcsönhatások vizsgálata in vivo kísérletekben  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43541
típus K
Vezető kutató Baintner Károly
magyar cím Fehérje-szénhidrát kölcsönhatások vizsgálata in vivo kísérletekben
Angol cím Study of protein-carbohydrate interactions with in vivo experiments
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely Élettani és Állathigiéniai Tanszék (Kaposvári Egyetem)
résztvevők Kocsis Béla
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 8.151
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Elsősorban a növényi lektinek biol. hatásait vizsgáltuk, mégpedig a hemaggl. elkerülésére i.p. fecskendezve rágcsálókba. A mesothel sejtfelszíni glikoprotein oldalláncain megtapadó, különböző spec. lektinek (és polikationok is) fehérje-dús ascites-folyadék szekrécióját váltották ki, nem-kovalens keresztkötések képzése miatt. Egyes lektinek i.p. beadása után néhány óra késéssel a pleura és a pericardium is szekretálni kezdett, a szövet-spec. hatás okát tisztáztuk. Ezután ConA-t használtunk modell-lektinként. Ellentétben az orális hatással, a peritoneális hatás nem idegi mediációjú. Eleinte a pro-inflammatorikus mediátorok sem vesznek részt benne, csak néhány óra elteltével. A kallikrein-gátló aprotinin részben gátolt, de az eNOS gátlása nem hatott. Az ér permeabilitást növelő hisztamin és lipopoliszaccharid (LPS) dózis-függő ascites-gátlást mutatott, amit csak direkt a mesothel sejtekre irányuló hatással lehet magyarázni. Tehát fordított hatásuk van a mesothelre, mint az endothelre. Ez a munka legfőbb eredménye. -- Szubakut kísérletekben a hashártyára tapadt leukocyta aggregátumok lokálisan leukocyták kilépését váltották ki az erekből, ami a WGA esetén szelektív neutrophil diapedezis volt. Sok jelét találtuk a lektinek fokozatos felszívódásának a hasüregből. -- Módszert dolgoztunk ki a ConA-LPS reakció agaróz-gélben való vizsgálatára és összehasonlítottuk a különböző szerkezetű LPS-ek reakcióit. -- Orális LPS utáni bél morfometria negatív volt.
kutatási eredmények (angolul)
Primarily the biol. effects of plant lectins were studied, injected i.p. to rodents to evade haemagglutination. Lectins with different specificities (and also polykations) that attached to the glycoprotein side-chains on the surface of mesothelial cells induced secretion of protein-rich ascitic fluid, due to the formation of non-covalent cross-links. With a delay of several hours after the i.p. inj. of definite lectins the pleura and pericardium also began to secrete; the cause of this tissue-specific effect was clarified. Later ConA was used as a model lectin. Contrary to the oral effect, the peritoneal one was not neurally mediated. At first the pro-inflammatory mediators were not involved, only after a couple of hours. Aprotinin, a kallikrein inhibitor, exerted partial inhibition, but the inhibition of eNOS was without effect. Histamine and LPS, agents increasing vascular permeability, inhibited ascites, which can be explained only with a direct effect on mesothelial cells and with opposite effects on mesothel and endothel. -- In subacute experiments leukocyte aggregates attached on the peritoneum induced the vasc. diapedesis of leukocytes, which was a selective neutrophil diapedesis, when WGA was applied. Gradual absorption of the lectins from the peritoneal cavity was indicated. -- A method was developed for the study of ConA-LPS reaction in agarose gel and the reactions of diff. LPS species were compared. Oral LPS did not alter intestinal morphometric traits.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1124/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Baintner K:: Peritoneális szekréció indukálása a sejtfelszíni glycosyl-oldalláncok keresztkötésével egérben., 4. Magyar Mikrokeringés Kongresszus, Bkenese., 2005
Illyés Gy, Kovács K, Kocsis B, Baintner K:: Failure of oral lipopolysaccharide to influence intestinal morphometric traits in rats., Pathol. Oncol. Res. Közlésre előzetesen elfogadva., 0
Baintner K, Kiss P, Bardocz S, Pusztai A:: Effect of orally administered plant lectins on intestinal liquor accumulation and amylase activity in rats., Acta Physiol. Hung., 91, 73-81,, 2004
Baintner K, L. Kiss Anna:: A peritoneális szekréció indukálásának mechanizmusa egérben., 4. Magyar Mikrokeringés Kongresszus, Bkenese., 2005
Baintner K; Kiss P; Pikli A; Peumans W; Bardocz S; Pusztai A: Origin and mediation of secretion induced by oral phytohaemagglutinin (PHA) in rats., Acta Physiol. Hung. 91: 221-233., 2004
Baintner K, Bodnár Zs, Kocsis B:: A lectin-indukált peritoneális szekréció gátlása E. coli lipopolysacchariddal egérben., 4. Magyar Mikrokeringés Kongresszus, Bkenese., 2005
Baintner K, Bodnár Zs, Kiss P, L. Kiss A, Lukáts Á: Effect of intraperitoneally administered plant lectins on leukocyte diapedesis and visceral organ weight in rats and mice, Pathology and Oncology Research, 2007
Baintner K, Kocsis B, Kovács K: The reaction of ConA with different lipopolysaccharides in agarose gel, Acta Veterinaria Hungarica, beadásra készen, 2007
vissza »