Alapkutatások az orvostudomány és gyógyszerészet magyarországi története köréből  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43545
típus K
Vezető kutató Szállási Árpád
magyar cím Alapkutatások az orvostudomány és gyógyszerészet magyarországi története köréből
zsűri Történelem
Kutatóhely Magyar Tudománytörténeti Intézet Nonprofit Kft.
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.932
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A négyéves OTKA-kutatásunk során elvégzett első kutatásunk az 1944-ben elhunyt Pataki Jenő kolozsvári orvostörténeti hagyatéka egy részének feldolgozása volt. Második kutatásunk Ernyey József orvostörténész kéziratos hagyatékának feldolgozása volt. Harmadik kutatásunk Takáts Lászlónak a Rákóczi-kor egészségügyére vonatkozó kéziratos gyűjtése teljes feldolgozása volt. Negyedik kutatásunk az orvos Batthyány-Strattmann László orvosi életútjának feldolgozása, s ebből egy kötet összeállítása volt. Ötödik kutatásunk a Dörnyei Sándor által összeállított gyógyszerészettörténeti bibliográfia szakszerkesztése, sajtó alá rendezése és megjelentetése volt. Hatodik kutatásunk a magyar urológia 1945 előtti történetének felkutatása, összegzése, s egy könyvrészlet elkészítése volt. Hetedik kutatásunk Feichtinger Sándor doktor kéziratos orvosi önéletírásának átírása, gépre vitele, sajtó alá rendezése, megjelentetése, és tudományos kongresszuson történő bemutatása volt. Nyolcadik kutatásunk a 100 éves Magyar Sebész Társaság 1945 előtti időszaka történetének feldolgozása volt. Négy esztendő alatt tehát ezt a nyolc nagyobb kutatást végeztük el, amelynek nyomán sikerült három önálló, OTKA-számmal ellátott orvostörténeti kötetet összeállítani: a Rákóczi-szabadságharc egészségügyéről, az 1944 előtti magyar gyógyszerészettörténeti irodalomról és Feichtinger Sándor önéletírásából, ezen túlmenően több könyvrészletünk is megjelent.
kutatási eredmények (angolul)
During the course of our 4-year long OTKA research, our initial research was editing parts medical history works of Jenő Pataki from Cluj-Napoca, who died in 1944. Our second research was editing the manuscripts of József Ernyey medical historian. Our third research focused on the editing of manuscripts of László Takáts, dealing with the healthcare of the Rákóczi era. Our fourth research focused on the life of doctor László Batthyány-Strattmann and we published a book about it. Our fifth research was to publish a book of the bibliography of medicine history written by Sándor Dörnyei. Our sixth research focused on the history of the Hungarian Urology before 1945, the editing and publishing of findings. Our seventh research was to rewrite the medical autobiography of Sandor Feichtinger, editing, publishing and presenting it at a scientic conference. Our eighth research was to summarize the history of the 100- year old Hungarian Surgeon Association before 1945. During the course of the four years we carried out the above researches and as a result we published three books about medical history: the healthcare of the Rákóczi freedomfight, the Hungarian medicine history literature before 1944, autobibliography of Sándor Feichtinger and numerous chapters has been publshed as well.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1126/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Szállási Á.: Az Orvosi Hetilap száz évvel ezelőtt., In: Orvosi Hetilap. (Közlésre elfogadva), 2006
Szállási Á. (sajtó alá rend.): Feichtinger Sándor doktor önéletírása, Piliscsaba, 2005. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 177 p., 2005
Szállási Á.: 100 évvel ezelőtt alakult meg a Magyar Sebésztársaság., In: Orvosi Hetilap 147: 2006: 36., 2006
Takáts L: A Rákóczi-szabadságharc egészségügye. Takáts E. tanulmányával., A bev. írta: R. Várkonyi Ágnes. A kutatást vezette: Szállási Árpád. Bp. - Piliscsaba, 2003. MATI-SOMKL. 164 p., 2003
Szállási Á; Kapronczay K: Az orvos Batthyány-Strattmann László életútja, In: Az orvos Batthyány-Strattmann László. Sajtó alá rend.: Gazda István. Bp., 2003. Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. pp. 7-16., 2003
Balázs P: Szervezett egészségügyünk 1770-es alaprendelete. Szakszerk.: Szállási Árpád., Bp. - Piliscsaba, 2004. SOMKL-MATI. 301 p., 1 t., 2004
Szállási Á: Földi János, In: Estók J. (szerk.): Nemzeti Évfordulóink 2005. Bp., 2004. NKÖM. p. 18., 2004
Szállási Á: Első magyar orvosi könyveink., In: Gazda I.-Stemler Á. (szerk.): Pannóniai féniksz. OSZK - MTA. 2005., 2005
Szállási Á: A Nobel-díj száz éve., In: Vizi E. Szilveszter et al. (szerk.): Ditor ut ditem. Bp., 2003. SOMKL-MATI-Semmelweis Egyetem. pp. 349-364., 2003
Szállási Á: A Rákóczi-szabadságharc egészségügyéről., Orvosi Hetilap 145: 2004: 14. pp. 781-783., 2004
Szállási Á: Batthyány-Strattmann László dr. numizmatikai megjelenítése., Orvosi Hetilap 145: 2004: 30. pp. 1580-1581., 2004
Szállási Á: Egy rövid életű, érdekes vidéki folyóirat., Orvosi Hetilap 145: 2004: 50. pp. 2539-2541., 2004
Szállási Á.: Adatok Duka Tivadar életéhez és munkásságához., Orvostörténeti Közlemények No. 188-189. pp. 127-140., 2005
Szállási Á.: Az urológia magyarországi útja 1945-ig., In: 85 éves a Semmelweis Egyetem urológiai klinikája. Bp., 2005. Illyés Géza Alapítvány - Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 13-52., 2005
Pataki J.: Az erdélyi orvoslás kultúrtörténetéből. Közrem.: Szállási Á., Előszó: Izsák S., Piliscsaba, 2004. Magyar Tudománytörténeti Intézet. 411 p., 2004
Dörnyei S.; Sajtó alá rend.: Szállási Á.: A magyar gyógyszerészettörténeti irodalom 1944-ig., Bp., 2005. Magyar Tudománytörténeti Intézet - Magyar Gyógyszerésztörténeti Társaság. 316 p., 2005
Szállási Á.: A Magyar Sebész Társaság története 1945-ig., In: 100 éves a Magyar Sebész Társaság. Összeáll.: Lukács G., Szállási Á. Bp., 2006. MST. pp. 11-157., 2006
Szállási Á.: Az Orvosi Hetilap tudományos mellékletei., In: 150 éves az Orvosi Hetilap. Összeáll.: Fehér J., Szállási Á. Monográfia. Akadémiai Kiadó. (Közlésre elfogadva), 2006
Szállási Á.: Orvostörténeti szócikkek., In: Nemzeti évfordulóink 2007. Bp., 2006. Balassi Intézet., 2006
Szállási Á.: Orvostörténeti szócikkek szaklektorálása., In: Magyar Nagy Lexikon. Bp., Magyar Nagy Lexikon Kiadó., 2006
vissza »