Későközépkori prédikációirodalmunk latin nyelvű forrásai  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43549
típus K
Vezető kutató Bárczi Ildikó
magyar cím Későközépkori prédikációirodalmunk latin nyelvű forrásai
Angol cím Latin sermous of mediavel ages
zsűri Irodalom
Kutatóhely Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Enyedi Krisztina
Gergely Judit
Kertész Balázs
Krupp József
Rajhona Flóra
Szucsiné Laczkó Eszter
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.760
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
A „Késő középkori prédikációirodalmunk latin nyelvű forrásai” című projekt keretében Temesvári Pelbárt és Laskai Osvát beszédminta-gyűjteményeinek (modell-sermon-collection?) internetes szövegkiadása kezdődött meg. 2007 elejére http://sermones.elte.hu című honlapunkon megjelent Temesvári Pelbárt Pomerium de sanctisa (mintegy 80 szerzői ív terjedelemben), a másolt példány hasonmásával, a szövegkiadás magyar és angol nyelvű szabályzatával, névmutatóval és az eredeti kötet tárgymutatóinak adatbázis-szerű, bővített, hiperhivatkozásokkal ellátott megjelenítésével. Munkánk elvi alapjait és eredményeit bővebben az Ars compilandi - A későközépkori prédikációs segédkönyvek forráshasználata című monográfia foglalja össze, röviden és világnyelven pedig a La diversité thématique dans les prédications de Pelbart de Temesvár című tanulmány (Archivum Franciscanum Historicum, 2007).
kutatási eredmények (angolul)
Within the framework of the project „Latin source texts of the late medieval Hungarian sermon literature” Internet publication of Pelbartus de Themeswar’s and Osualdus de Lasko’s model sermon collections has been started. By the beginning of 2007 on our website http://sermones.elte.hu Pebartus de Themeswar’s Pomerium de sanctis (approximately 80 author’s sheets) has been published along with the facsimile of the copy, the rules of transferring incunabulum into digital media in Hungarian and English, the index of names, and the database-like, extended indexes of the original text supplied by hyperlinks. The principles and results of our work is summarized in detail in the monography Ars compilandi – Source usage of late medieval sermon handbooks, and briefly in a world language in the study La diversité thématique dans les prédications de Pelbart de Temesvár (Archivum Franciscanum Historicum, 2007).
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1128/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kertész B.: Laskai Osvát a magyarok pannóniai bejöveteléről (Anonymus gesztájának utóéletéhez), Plaustrum II. (szerk. Bárczi Ildikó, http://sermones.elte.hu), 2005
Krupp József: Aeremantia, Plaustrum seculi (szerk. Bárczi Ildikó), 2004
Szűcsiné Laczkó Eszter: Pelbárt angyaltana, Plaustrum seculi (szerk. Bárczi Ildikó), 2004
Kertész Balázs: Középkori krókikáink és legendáink használatának problémája Laskai Osvát prédikációiban, Plaustrum seculi (szerk. Bárczi Ildikó), 2004
Bárczi I.: La diversité thématique dans les prédications de Pelbart de Temesvár, Archivum Franciscanum Historicum (100) 2007 (közlésre elfogadva), 2007
Kertész B.: A gyulafehérvári székesegyház építésének hagyománya Laskai Osvát Szent László-beszédeiben, Magyar Könyvszemle 2005/2, 218 skk., 2005
Rajhona F.: Alexandriai Szent Katalin legendája Temesvári Pelbárt feldolgozásában, Plaustrum seculi (szerk. Bárczi Ildikó), 2004
Bárczi I.: Ars compilandi. A késő középkori prédikációs segédkönyvek forráshasználata, Universitas Kiadó, Budapest (közlésre elfogadva), 2007
Laczkó E.: Liturgikus szövegek megjelenése Temesvári Pelbárt prédikációiban, Plaustrum III. (szerk. Bárczi Ildikó, http://sermones.elte.hu), 2006
vissza »