Bioaktív polimerek fémkomplexeinek előállítása és szerkezetvizsgálata oldat- és szilárdfázisban, komplexkémiai tényezők hatása a képződő kompozitanyagok nanoszerkezetére  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43551
típus K
Vezető kutató Sipos Pál Miklós
magyar cím Bioaktív polimerek fémkomplexeinek előállítása és szerkezetvizsgálata oldat- és szilárdfázisban, komplexkémiai tényezők hatása a képződő kompozitanyagok nanoszerkezetére
Angol cím Synthesis and structural characterization of bioploymer-metal ion complexes in solutions and in the solid state; the effect of coordination chemical parameters on the nanometric morphology of the complexes formed
zsűri Kémia 1
Kutatóhely Molekuláris és Analitikai Kémiai Tanszék (Szegedi Tudományegyetem)
résztvevők Berkesi Ottó
Nagy László
Szorcsik Attila
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 4.712
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Legfontosabb eredmények (i) a Fe(III)-kitozán rendszer nanoszerkezetének jellemzése és in vitro orvosdiagnosztikai alkalmazása; (ii) a kitozán analitikai kémiájának továbbfejlesztése; (iii) a kondroitin-szulfát hidratációjának és ellenion-megkötése dinamikájának jellemzése; (iv) a kondroitin szulfát fémkomplexeinek szerkezeti jellemzése; (v) poliszacharidokkal stabilizált, 5-10 nanométeres magnetit részecskéket tartalmazó mágneses folyadékok előállítása; (vi) mukopoliszacharidok és modellvegyületeik Fe(III)-komplexeinek SXRD és EXAFS tanulmányozása; (vii) mukopoliszacharidok és a karboximetil-cellulóz Sn(IV) komplexeinek jellemzése; (vii) nanoméretű TiO2 fotokatalizátorok polimer templátok jelenlétében történt, valamint lánghidrolitikus előállítása és jellemzése; (viii) biopolimer molekulákat (többek között a DNS-t) funkcionálisan modellező ligandumok Sn(IV)-komplexeinek jellemzése; (ix) a projekt témaköréhez közvetlenül kapcsolódó 5 összefoglaló mű megírása. A projekt eredményeiből 18 referált tudományos közlemény (ebből 15 külföldi folyóiratban IF = 35,53) és 1 könyvfejezet született, és további 4 publikáció áll közlés alatt. A projekt 8 hazai és 13 nemzetközi konferencia megjelenést támogatott, utóbbiakból további 6 teljes terjedelmű közlemény jelent meg konferencia kiadványban. A projektbe bevont egyetemi hallgatók az elért eredményekből 10 diploma-, 9 projektmunka és 6 diákköri dolgozatot írtak, és 4 PhD értekezéshez használták fel ill. fogják majd felhasználni.
kutatási eredmények (angolul)
The outcomes are (i) characterization of the nanostructure of the Fe(III)-chitosan system and its in vitro diagnostic use; (ii) further development of the analytical chemistry of chitosan; (iii) characterization of the hydration of chondroitin-sulphate and the dynamics of its bound counterions; (iv) characterization of complexes of chondroitin-sulphate and various metal ions; (v) preparation of 5-10 nm wide magnetite particles stabilized by polysaccharides; (vi) SXRD and EXAFS of Fe(III)-complexes of mucopolysaccharides and their small molecular models; (vii) characterization of the Sn(IV)-complexes of mucopolysaccharides and carboxymethyl-cellulose; (vii) preparation of TiO2 nanoparticles obtained by using organic polymeric templates and by flame-hydrolisis; (viii) characterization of complexes of Sn(IV) and small molecular ligands functionally modeling biopolymers (e.g., DNA); (ix) preparation of 5 review papers. They resulted 18 refereed publications (15 in international journals, IF = 35,53) and 1 book chapter, and 4 papers in well advanced stage. The project supported 21 conference appearances (13 of them international, yielding 6 full size conference publications). Students involved in the project prepared 10 diploma works, 9 mid semester scientific project works and 6 theses for the conference of the Young Scientist’s Society. The achievements of the project contribute to the (defended or to be written) thesis of 4 PhD students.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1130/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Foresti E; Fiore T; Pellerito C; Scopelliti M; Nagy L; Mohamed MMA; Casella G; Pellerito L: Structural Investigations on Dirganotin(IV) and Trorganotin(IV) Phosphomycin, Inorg Chim Acta nyomdában, 2007
Casella, G; Fiore T; Mohamed MMA; Pellerito C; Pellerito L; Sammartano S; Scopelliti M: Equilibria Involved in the Diorganotin(IVB) and Triorganotin(IV) Phosphomycinate(2-) Intercation in Solution, Appl Organomet Chem nyomdában, 2007
Hered M; Szorcsik A; Pellerito L; Deák A; Nagy L: Hidroxipiridinek és piridinkarbonsavak Ph3Sn(IV) komplexeinek előállítása és szerkezetvizsgálata, XXXIX Komplexkémiai Kollokvium, Agárd-Gárdony, 2004
Sipos P; Berkesi O; Tombácz E; StPierre TG; Webb J: Formation of Spherical Iron(III) Oxyhydroxide Nanoparticles Sterically Stabilized by Chitosan in Aqueous Solutions, J Inorg Biochem 95: 55-63, 2003
Sipos P; Berkesi O: Application of FTIR Spectroscopy for the Characterization of Chitosan and its Ferric Complexes, In: Ondrejovicz G, Sirota A (ed.) Progress in Coordination and Organometallic Chemistry, Bratislava: Slovak Technical University, 2003. pp. 381-386., 2003
Nagy L; Csintalan G; Kálmán E; Sipos P; Szvetnik A: Fémionok és fémkomplexek alkalmazása az orvostudományban, Acta Pharm Hung 73: 221-236, 2003
Balázs N; Sipos P; Dombi A: Synthesis and Characterization of Various TiO2 Samples Made by Flame Hydrolysis, ECOR-3, Göttingen, Németország, 2006
Sipos P; Buchner R; My PM; Hefter G: A DRS spektroszkópia alkalmazása oldategyensúlyok tanulmányozására, XXXV. Komplexkémiai Kollokvium, Gyula, 2003
Kamu E; Jankovics H; Szorcsik A; Nagy L; Yamaguchi T: Coordination Chemical Applications of FTIR, Raman, Mössbauer spectroscopies, X-ray Diffraction and EXAFS, 28th International Conference on Solution Chemistry, Debrecen, 2003
Nagy L; Csintalan G; Kálmán E; Nagy E; Sipos P: Fémionok és feémkomplexek alkalmazása az orvostudományban II. Platinakomplexek kemoterápiás alkalmazásai rákos megbetegdések kezelésében, Acta Pharm Hung 74: 213-222, 2004
Gyurcsik B; Nagy L; Sipos P: A szénhidrátok és fémkomplexeinek egyensúlyi viszonyai, szerkezete és alkalmazásai, Akadémiai Kiadó, Budapest, 94 oldal, 2004
Sipos P: Metal Ion Complexation by Biopolysaccharides, Szlovák Tudományos Akadémia Biokémiai Munkabizottságának Ülése, Kosice, meghívott plenáris előadás, 2004
Nagy L: Organotin Complexes with Biologically Active Ligands, Szlovák Tudományos Akadémia Biokémiai Munkabizottságának Ülése, Kosice, meghívott plenáris előadás, 2004
Zeller D; Kuzmann E; Berkesi O; Nagy L; Sipos P: Szilárd Fe(III) hidroxokomplexek előállítása és szerkezetvizsgálata, In: Majdik K (ed.) X Nezetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár: 2004. pp. 243-246, 2004
Szorcsik A; Pellerito L; Deák A; Nagy L: Hidroxi piridinek és piridinkarbonsavak Ph3Sn(IV)komplexeinek előállítása és szerkezetvizsgálata, In: Majdik K (ed.) X Nezetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár: 2004. pp. 247-250, 2004
Szorcsik A; Berenji P; Sipos P; Nagy L: Négy karboximetil cellulóz származék Me2Sn(IV) komplexeinek FTIR és Mössbauer spektroszkópiai vizsgálata, In: Majdik K (ed.) X Nemzetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár: 2004. pp. 247-250, 2004
Balázs N; Sipos P: Különböző forrásokból származó kitozán minták analitikai kémia jellemzése, In: Majdik K (ed.) X Nezetközi Vegyészkonferencia, Kolozsvár: 2004. pp. 130-133, 2004
Alapi T; Sipos P; ilisz I; Dombi A; Kiricsi I; Mogyorósi K: Characterization of Mesoporous Titania Photocatalysts, Workshop for Advanced Oxidation Processes as Abatemen Technologies for Organic Micropollutants, Ghent, Belgium, 2004
Szorcsik A; Nagy L; Scopoletti M; Deák A; Pellerito L; Hegetschweiler K: Preparation and structural characterization of organotin(IV) complexes with ligands containing a hetero {N} atom and a hydroxy group or hydroxy and carboxylate groups, J Organomet Chem 690: 2280-2290, 2005
Ambrus Z; Wittmann Gy; Sipos P; Dombi A: Preparation and Characterization of Doped TiO2 Catalysts, EAOOP, Kréta, Görögország, 2006
Tóth I; Buchner R; Sipos P: Polielektrolitok hidratációjának vizsgálata dielektromos relaxációs spektroszkópiával, Kémiai Előadói Napok, Szeged, 2005
Pellerito C; D'Agati P; Mansueto V; Fiore T; Nagy L; Stocco G; Pellerito L: Synthesis, Structural Investigations on Organotin(IV) Chlorin-e6 Complexes, Their Effect on Sea Urchin Embrionic Development and Induced Apoptosis, J Inorg Biochem 99: 1294-2001, 2006
Sipos P: Manufacturing of size controlled magnetite nanoparticles potentially suitable for the preparation of aqueous magnetic fluids, Rom Rep Phys 58: 269-272, 2006
A. Szorcsik; L. Nagy; M. Scopelliti; A. Deák; L. Pellerito; G. Galbács; M. Hered: Preparation and structural characterization of [Ph3Sn(IV)]+ complexes with pyridine- carboxylic acids or hydroxypyridene, -pyrimidine and quinoline., J Organomet Chem 691: 1622-1630, 2006
Pellerito C; D’Agati P; Mansueto V; Mansueto C; Fiore T; Nagy L; Stocco G; Pellerito L: Complexes with Biological Molecules.XIX: synthesis, structural investigations on organotin(IV) chlorin-e6 complexes, their effect on sea urchin embryonic development..., J Inorg Biochem 99: 1294-1305, 2005
Pellerito C; Nagy L; Pellerito L; Szorcsik A: Biological activity studies on organotin(IV)n+ complexes and parent compounds., J Organomet Chem 691: 1733-1747, 2006
Pellerito C; Scopelliti M; Fiore T; Nagy L; Barone G; Abbate M; Stocco GC; Pellerito L: Structural investigations on diorgano- and triorganotin(IV) derivatives of [meso-tetra(4-sulfonatophenyl)porphine] metal chlorides., J Organomet Chem 691: 1599-1604, 2006
Nagy L; Pellerito L; Pellerito C; Nagy E; Scopelliti M: Equilibrium, Structural and Biological Acvtivity Studies on Organotin(IV) Complexes, Adv Organomet Chem nyomdában, 2007
Alapi T; Sipos P; Ilisz I; Wittmann Gy; Ambrus Z; Kiricsi I; Mogyorósi K; Dombi A: Synthesis and Characterization of Mesoporous Titania Photocatalysts: the Influence of Pretraetment on the Activity, Appl. Catal. A: General 303:1-8, 2006
Szorcsik A; Nagy L; Scopelliti M; Pellerito M; Sipos P: FT-IR and Mössbauer Spectra of Complexes Formed between Dimethyltin(IV) Ion and Carboxymethyl-Celluloses with Various Degrees of Carboxymethylation, Carbohydr Res 341: 2083-2089, 2006
Balázs N; Sipos P: Comparison of 1H-NMR, FT-IR Spectroscopy and pH-Potenciometry in the Characterization of Chitosan, a Natural Polysaccharide with Wide Ranging Biomedical and Environmental, 7th Regional Conference on Environment and Health, Szeged, Hungary, 2005
P. Sipos: Manufacturing of size controlled magnetite nanoparticles potentially suitable for the preparation of aqueous magnetic fluids, International Workshop on Magnetizable Nanofluids and Nanocomposits, Timisoara, Romania,, 2005
Alapi T; Sipos P; Ilisz I; Wittmann Gy; Dombi A; Kiricsi I: Synthesis and characterization of mesoporous titania photocatalysts, application of ozone for the removal of the structure forming polymeric template, 17th World Ozone Conference, Strasbourg, France, 2005
Nagy L; Szorcsik A; Scapoletti M; Deák A; Pellerito L; Pellerito C: Preparation and structural characterization of organotin(IV) complexes with ligands containing a hetero {N}-atom and hydroxy group or hydroxy- and carboxyl groups, “Advances in Coordination, Bioinorganic and Inorganic Chemistry”, M. Melník, J. ©ima, M. Tatarko, Slovak Technical University Press, Bratislava , pp. 262-268, 2005
Balázs N; Demesteere K; Hernádi K; Dombi A; Sipos P: TiO2-dal borított szén nanocsövek fotokatalitzikus aktivitásvizsgálata, Kémiai Előadói Napok, Szeged, 2005
Szorcsik A; Nagy L; Deák A; Scoplelliti M; Fiore T; Pellerito L: Preparation and Structural Studies on Dirganotin(IV) Complexes of N-nitroso-N-phenylhydroxylaminato Ligand, J Organomet Chem nyomdában, 2007
Nagy L; Jankovics H; Yamaguchi T; Yoshida K; Scopelliti M; Pellerito L; Sletten E: Preparation and XAFS Studies of Organotin(IV) Complexes with Adenosine and Related Compounds and Calf Thymus DNA, J Radioanal Nucl Chem nyomdában, 2007
Balázs N; Sipos P: Limitations of pH-potentiometric Titration for the Determination of the Degree of Deacetylation of Chitosan, Carbohydr Res 342: 124-130, 2006
Sipos P; Berkesi O; Tombácz E; Katona H; Madácsi R: A vas(III) és a kitozán közötti kölcsönhatás természete és a Fe(III)-kitozán "komplex" szerkezete, Acta Pharm Hung közlésre elfogadva, 2007
vissza »