Magyarországi élőhelyeken előforduló kakukkfű (Thymus) fajok és infraspecifikus taxonok fenotipikus tulajdonságait és drogminőségét befolyásoló tényezők értékelése  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43555
típus F
Vezető kutató Pluhár Zsuzsanna
magyar cím Magyarországi élőhelyeken előforduló kakukkfű (Thymus) fajok és infraspecifikus taxonok fenotipikus tulajdonságait és drogminőségét befolyásoló tényezők értékelése
Angol cím Evaluation of factors influencing phenotypical dharacteristics and drug quality of thyme (Thymus) species and infraspecific taxa originating from wild habitats of Hungary
zsűri Növénytermesztés, állattenyésztés
Kutatóhely _SZIE / Gyógy és Aromanövények Tanszék (Budapesti Corvinus Egyetem)
résztvevők Novák Ildikó
Szabó Krisztina
Sztefanov Alexandra
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2006-12-31
aktuális összeg (MFt) 3.384
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
46 kárpát-medencei termőhelyen tanulmányoztuk a honos Thymus fajok populációiban megnyilvánuló kémiai variabilitást. Megállapítottuk, hogy a fajok termőhely preferenciáját elsősorban a talaj pH-ja és h%-a befolyásolja. Legszélesebb körben a generalista T. pannonicus és T. glabrescens fordult elő. A T. pannonicus esetében 12, a T. glabrescens-nél 8, a T. pulegioides-nél és a T. praecox-nál 6-6, a T. serpyllum populációiban pedig 2 új kemovariánst írtunk le. Feltártuk a szeszkviterpén komponensek – akár kemotípust is kialakító- jelentőségét e fajok illóolajában. Azonos körülmények közötti felszaporítással több kemovariáns stabilitását igazoltuk. Bebizonyosodott, hogy a vadkakukkfű fajoknál az illóolaj-produkciós képességet elsősorban a taxon határozza meg, ez alapján a Ph.Hg. VIII. előírásainak megfelelő illóolaj-szint (min. 0,3 ml/100g) elérésére biztonsággal csak a T. pannonicus, a T. serpyllum és a T. pulegioides fajoknál számíthatunk. Több illó komponens -p-cimén, gamma-terpinén, timol, geraniol, germakrén-D- esetében kimutatható volt, hogy a felhalmozódási szintet a termőhely befolyásolja. Megállapítottuk továbbá, hogy az elektronikus orr alkalmas a különböző kakukkfű kemotípusok illatkompozíció alapján történő elkülönítésére. Eredményeink szerint a szuperkritikus fluid extrakcióval előállított kakukkfű kivonatok a vízgőzdesztillátumokéhoz képest jelentősebb arányban tartalmazzák a gyógyászati szempontból is jelentős fenolos monoterpéneket.
kutatási eredmények (angolul)
The manifestation of chemical variabily of indigenous Thymus populations was investigated in 46 habitats of the Carpathian Basin. It was established that habitat preference of the species is highly influenced by pH and humus % of the soil. T. pannonicus and T. glabrescens of generalist attitude occurred in the widest range. The numbers of new chemovarieties found by species were as follows: 12 of T. pannonicus, 8 of T. glabrescens, 6 of T. pulegioides, 6 of T. praecox and 2 of T. serpyllum. We have emphasized the significance of sesquiterpene compounds, even in the formation of chemotypes. Several chemotypes have been proven to be constant in essential oil composition, when cultivating them together among equal environmental conditions. The taxon was confirmed as definitive factor in volatile oil producing ability of wild thyme species. Based on this, only T. pannonicus, T. serpyllum and T. pulegioides were able to satisfy the requirements of the Ph. Hg. VIII. (min. 0,3 ml/100g) confidently. The influence of environmental conditions on the accumulation level of several compounds (p-cymene, gamma-terpinen, thymol, geraniol, germakrene-D) was also determined. Electronic nose was proven to be a suitable tool in distinguishing different chemotype patterns, according to fragrance composition. Thyme extracts obtained by supercritical fluid extraction resulted in elevated proportions of phenolic monoterpenes, possessing therapeutic importance, compared to the distilled oils.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1132/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Kutta G.-Pluhár Zs.- Héthelyi É.: Különböző eredetű kakukkfű fajok (Thymus spp.) desztillált és szuperkritikus szén-dioxid extrakcióval kinyert kivonatainak összehasonlító értékelése, Olaj, Szappan, Kozmetika, 54. évf. 4:180-186., 2005
Pluhár Zs.- Kutta G.-Héthelyi É.-Kamondy L.: Comparison of supercritical fluid extracts and essential oils of different thyme (Thymus) taxa., 23emes Journées Internationales Huiles Essentielles et Extraits, Digne les bains, 9-10 Septembre, 2004. Actes (CD-ROM) p. 137-141, 2004
Pluhár Zs. - Balassa Á. - Puhalák K. - Héthelyi É.: A Thymus pannonicus All. gyűjtőfajhoz tartozó bácskai (Vajdaság) vadkakukkfű populációk összehasonlító értékelése, Kertgazdaság (37) 1: 82-91, 2005
Pluhár Zs.-Szabó E.-Balassa Á.-Kricskovics O.-Bíró Z.-Pintér A.-Gimesi A.-Puhalák K.-Héthelyi É.: Kárpát-medencében található vadkakukkfű (Thymus serpyllum L. s.l.) génforrások értékelése drogminőség alapján, XI. Növénynemesítési Tudományos Napok, MTA, 2005. márc. 3-4. Összefoglalók, p. 119., 2005
Pluhár, Zs.-Héthelyi É.-Kutta, G.-Kamondy, L.: Evaluation of environmental factors influencing essential oil quality of Thymus pannonicus All. (Hungarian thyme) and of Thymus praecox Opiz (Creeping thyme), Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants (in press), 2007
Pluhár Zs.- Szabó E. - Kamondy L. -Héthelyi É.: Vadontermő kakukkfű (Thymus spp.) taxonok termőhelyi viszonyainak és drogminőségőnek összehasonlító értékelése, Lippay-Ormos-Vas Ülésszak, Budapest, 2005. október 19-20. Összefoglalók, p. 114-115., 2005
Pluhár Zs.- Szabó E. - Balassa Á.-Kricskovics O.-Bíró Z.-Pintér A.-Gimesi A.-Puhalák, K.-Héthelyi É.: The role of environmental factors in the occurrence of different indigenous thyme (Thymus) taxa in the Carpathian Basin, 36th International Symposium on Essential Oils, Budapest, 4-7 September,2005. Abstracts, p. 161., 2005
Kamondy L. -Pluhár Zs.-Ferenczy A.-Sárosi Sz.: Kerti kakukkfű (Thymus vulgaris L.) törzsek produkcióbiológiai értékelése, Tóth M. (szerk): A fajtaválaszték fejlesztése a kertészetben. Kergazdaság. Különkiadás, p. 197-207., 2005
Ferenczy A.-Kamondy L. -Pluhár Zs.-Sárosi Sz.: Kerti kakukkfű (Thymus vulgaris L.) törzsek értékelése hagyományos és új biometriai módszerekkel, VII. Magyar Biometriai és Biomatematikai Konferencia, Budapest, 2005. július 5-6. Összefoglalók, p. 36., 2005
Pluhár, Zs.-Lukács O.-Sárosi Sz.: Új illóolaj-összetételű kerti kakukkfű (Thymus vulgaris L.) kemovariánsok értékelése, XIII. Növénynemesítési Tudományos Napok, MTA, 2007
Kutta, G.: A szuperkritikus fluid extrakció alkalmazási lehetőségei különböző eredetű kakukkfű minták esetében, XXVII. OTDK Agrártudományi Szekció, 2005
vissza »