A filozófia története a XVI-XVII. században  részletek

súgó  nyomtatás 
vissza »

 

Projekt adatai

 
azonosító
43561
típus K
Vezető kutató Boros Gábor
magyar cím A filozófia története a XVI-XVII. században
Angol cím A History of Early Modern Philosophy
zsűri Kultúra
Kutatóhely Filozófiai Intézet (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
résztvevők Bizáczki Varga Balázs
Blum Paul Richard
Csejtei Dezső
Dékány András
Faragó-Szabó István
Forrai Gábor
Losonczi Péter
Moldvay Tamás
Pavlovits Tamás
Schmal Dániel
Trencsényi Balázs
Visi Tamás
projekt kezdete 2003-01-01
projekt vége 2007-12-31
aktuális összeg (MFt) 11.280
FTE (kutatóév egyenérték) 0.00
állapot lezárult projekt

 

Zárójelentés

 
kutatási eredmények (magyarul)
Az eltelt négy esztendőben a következő köteteket sikerült megírnunk, összeállítanunk, illetve meg is jelentetnünk.: 1. Faragó Szabó István: Az újkori szkepticizmus története, Budapest: Áron, 2005., 252 o. 2. Áron László - Demeter Tamás - Faragó Szabó István: Empirizmus a XVII. században (a kötet 2007-ben elkészül) 3. Schmal Dániel - Pavlovits Tamás: Racionalizmus a XVII. században (2008-ra tervezzük) 4. Boros Gábor (szerk.): Politikai teológia történeti perspektívában. Filozófia, politika, teológia a XVII-XVIII. században, Budapest: Tudástársadalom Alapítvány, 2006. (Világosság Könyvek 2), 429 o. 6. Boros Gábor (szerk.): A szeretet a XVII. század filozófiájában. Először angolul (Love Affairs: Concepts of Love in 17th and 18th Century Philosophy), kiadók az Eötvös Egyetemi Kiadó valamint a Leuven University Press (2007). A régebben készült írások kiegészültek két, a témavezető által Brüsszelben szervezett konferencia előadásaival, s a korábbi tanulmányok ez utóbbiakkal egy kötetben fognak megjelenni angolul (Leuven UP) és magyarul (Világosság-blokk). Az angol nyelvű kötet és a Világosság-blokk egyaránt 2007-ben jelenik majd meg. 2006-ban mindkét brüsszeli konferencia előadásai megjelentek angolul a Flamand Királyi Tudományos Akadémia kiadványaiként. 7. Boros Gábor (szerk.): A XVII. századi filozófia antológiája, Budapest: Áron Kiadó, 2006., 401 o.
kutatási eredmények (angolul)
In the four-year period of the project we succeeded in writing, editing and publishing the following volumes: 1. Faragó Szabó István: History of Modern Scepticism, Budapest: Áron, 2005., 252 p. 2. Áron László (Demeter Tamás) - Faragó Szabó István: Empiricists in the 17th Century (to be published in 2007) 3. Schmal Dániel - Pavlovits Tamás: Rationalist Thinkers in the 17th Century (to be published in 2008) 4. Boros Gábor (ed.): Political Theology in Historical Perspective. Philosophy, Politics and Theology int he 17-18th Century, Budapest: Tudástársadalom Alapítvány, 2006. (Világosság Könyvek 2), 429 p. 5. Boros Gábor (ed.): Concepts of Love in 17th Century Philosophy (To be published first in English as Love Affairs: Concepts of Love in 17th and 18th Century Philosophy, Budapest: Eötvös Univ. Press, Leuven: KU Leuven Univ. Press, 2007; C. Wilson 2, Ch. Jaquet, S. James, C. Wilson, W. Bartuschat, M. Moors, T. Schmaltz, Schmal D., Boros G., H. De Dijn, J. Taylor, A. Garrett, W. Lemmens, H. Klemme) In Hungarian we are preparing a special issue of the philosophical journal Világosság publishing some of the papers (2006/10-11)). In 2006 the Royal Flamish Academy of Sciences and Arts published two conference-volumes with most of the papers to be published as one volume in this year. 6. Boros Gábor (ed.): Anthology of the Philosophy int he 17th Century, Budapest: Áron, 2006., 401 p.
a zárójelentés teljes szövege http://real.mtak.hu/1136/
döntés eredménye
igen

 

Közleményjegyzék

 
Faragó Szabó István: Az újkori szkepticizmus története, Budapest: Áron Kiadó, 2005
Boros Gábor (szerk.): Politikai teológia történeti perspektívában. Filozófia, politika, teológia a XVII-XVIII. században, Budapest: Tudástársadalom Alapítvány,, 2006
Boros Gábor (szerk.): Love Affairs: Concepts of Love in 17th and 18th Century Philosophy, Budapest / Leuven, megjelenés alatt, 2007
Boros Gábor (szerk.): Koraújkori filozófia, Világosság (2006/10-11) tematikus kettős szám, Budapest , megjelenés alatt, 2007
Boros Gábor (szerk.): A XVII. századi filozófia antológiája, Budapest , Áron Kiadó, 2006
Leibniz: Újabb értekezések az emberi értelemről, Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2005
Chantal Jaquet- Pavlovits Tamás (szerk.): Les facultés de l’ame a l’age classique, Paris: Publication de la Sorbonne, 2006
G. Boros, M. Moors, H. De Dijn (szerk.): The Concept of Love in Modern Philosophy: Descartes to Kant, Brussels: KVAB, 2005
Boros Gábor (szerk.): Leibniz új tükörben, Pro Philosophia Füzetek, 47. szám, 3-110, 2005
vissza »